​​

פוליטיקה של שינוי:


הפערים בין מרכז לפריפריה, אי השוויון בבריאות ובחינוך או משבר האקלים מסמנים את הצורך בשינוי ולא פחות מכך את ההבנה כיצד אפשר לעשות שינוי. חשיבה ופעולה לשינוי – ברמה המקומית, הארצית או הגלובלית – מצריכה ידע תיאורטי, הכרה של המציאות וכלים לפעולה. תוכנית זו מיועדת למי שרוצות ורוצים להתעמק בשאלות חברתיות ופוליטיות וללמוד על דרכים לעשות שינוי. תוכנית הלימודים משלבת בין לימוד מעמיק של סוגיות חברתיות ופוליטיות בישראל ובעולם, הכרת הכלים העומדים לרשות פעילים פוליטיים במסגרות דמוקרטיות, חשיבה ביקורתית וכתיבת ניירות מדיניות.

התוכנית כוללת קורסים מרחיבי ידע, היכרות מעמיקה עם סוגיות חברתיות ופוליטיות בנות־זמננו, סיורים וסדנאות.

תוכנית הלימודים נמשכת שנתיים. השנה הראשונה תוקדש לקורסים שיתקיימו בקמפוס ובלמידה מרחוק ובשנה השנייה ייתנסו הסטודנטים בעבודת שדה בארגון חברתי או מוסד ממשלתי ובכתיבת נייר מדיניות. למעוניינים, אפשרות לכתוב עבודת תזה במקום נייר מדיניות, כחלק מהמסלול המחקרי במחלקה.​


הקורסים הנלמדים:​


שנה א' תיאוריות חברתיות ופוליטיות; סוגיות מתקדמות בפוליטיקה וחברה ישראלית; קיימות, פיתוח קהלתי ואקטיביזם: סדנה מרוכזת במכון הערבה; פוליטיקה של קיימות וסביבה; חברה אזרחית ותנועות שינוי; מנגנוני מדינה ושינוי חברתי; כלים לתיאור מציאות פוליטית וחברתית – הערכה ביקורתית; רב-תרבותיות ושינוי פוליטי; ערכים דמוקרטים; בין תקווה לייאוש: פוליטיקה של שינוי ושאלת העתיד; פוליטיקה ושינוי בחברה הערבית בישראל; איך עושים שינוי?; סוגיות בתכנון; מדידת אי-שוויון; תקשורת ופוליטיקה; ​

שנה ב'​​ - סדנת מחקר וכתיבת נייר מדיניות; פרויקט (נייר מדיניות);​

לוח שמחמט


​תחומי מ​​חקר:


 • לימודי אירופה • אזרחות ודמוקרטיה • זכויות אדם • מרחב וגיאו-פוליטיקה • משפט בין-לאומי והאיחוד האירופי • לימודי אפריקה • פוליטיקה וזיכרון • פוליטיקה וחברה בישראל


​מסל​​ולי הלימוד:


» נתיב מחקרי (הכולל תזה)
» נתיב כללי (ללא תזה)​