​​​בית-הספר ללימודי מחקר מתקדמים ע"ש קרייטמן אחראי על כל תלמידי הדוקטורט באוניברסיטת בן-גוריון בנגב, החל מתהליך הרישום וכלה בהענקת התואר למסיימים.

למערכת חיפוש מנחים ותחומי מחקר
 


באוניברסיטת בן-גוריון בנגב מתקיימים לימודים ומחקר לקראת התואר "דוקטור לפילוסופיה" (Ph.D) בשלושה מסלולים: 

 • » מסלול רגיל תקופת הלימודים והמחקר הנורמטיבית של תלמיד במסלול הרגיל הינה 4 שנים. במידת הצורך יוכל התלמיד לפנות לוועדת תלמידי המחקר בבקשה מנומקת להארכת תקופת המחקר​

  » מסלול משולב  - ​למסלול המשולב יוכל להתקבל תלמיד לתואר שני הנמצא בשלב מתקדם של מחקרו, והוכיח יכולת בולטת בעבודת המחקר שלו, וניתן להרחיב את מחקרו לעבודת דוקטורט מבחינת התוכן, המקוריות והחידוש.​ 
  משך הלימודים 4 שנים.

 • » מסלול ישיר המסלול הישיר מיועד לתלמידים מצטיינים אשר סיימו לימודים לתואר ראשון. מסלול זה מאפשר הרשמה ללימודים לקראת התואר "דוקטור לפילוסופיה" ללא הרשמה לתואר שני. במסגרת המסלול הישיר ישלים התלמיד את מכסת הקורסים הנדרשת לתואר שני ושלישי ויבצע מחקר כנדרש בדוקטורט. תלמיד במסלול זה, שסיים את מכסת הקורסים הדרושה ללימודי תואר שני, הגיש הצעת מחקר ונבחן עליה בהצלחה, יהיה רשאי לקבל תואר שני​.
  משך הלימודים 5 שנים.


 • אנו מעוניינים לקלוט את הסטודנטים הטובים ביותר ועושים מאמץ להעניק תנאים מעולים: מנחים מצוינים שמשקיעים בתלמידי הדוקטורט שלהם, תשתיות מחקר מתקדמות ומלגות מצוינות.

 • מועמד יכול להתקבל ללימודי מחקר רק בהמלצת היחידה האקדמית אשר בה יבוצע המחקר ובאישור ועדת לימודי מוסמכים הפקולטית ועדת תלמידי מחקר.​​

 • ​​​להר​שמה מקוונת
  לתואר של​ישי »​

הצג הכל
הסתר הכל