​מטרת התוכנית לעודד מחקר בין-תחומי בנושא ננו-מדע וטכנולוגיה במסג​​רת לימודי דוקטורט.

הת​וכנית תנוהל ע"י ועדת לימודי מוסמכים בין-תחומית של מכון אילזה כץ לננוטכנולוגיה​.

​הגשת מועמדות: 

תיק ההגשה יכלול גיליון\גיליונות ציונים 

מן התארים הקודמים (כולל מיקום הסטודנט במדרג הכיתתי), קורות חיים ומכתב המפרט את הניסיון המחקרי של המועמד (כולל רשימת פרסומים אם ישנם) ותיאור נושא המחקר המוצע תוך ציון שם המנחה/ים.​

התיק יוגש למייל: phd-nano@bgu.ac.il​

מכתבי המלצה יישלחו ע"י הממליצים ישירות לכתובת הדוא"ל הנ"ל.​

​לפר​טים נוספים:

טלפון 08-6461246
​דוא"ל phd-nano@bgu.ac.il

 

תנא​י​​ם להרשמה

» ​תואר שני במדעים או הנדסה עם תזה​

» ציון 90 ומעלה לתזה וממוצע 85 ומעלה בציוני הקורסים בתואר שני ו/או 10% עליונים במדרג הציונים בסיום תואר ראשון, ועמידה בתנאי המועמדות למלגת נגב לדוקטורט של בי"ס קרייטמן.

» הגשת קורות חיים ושלושה מכתבי המלצה (אחד מהמנחה לתואר שני ושניים נוספים מחברי סגל אקדמי)

» בחירת מנחה ונושא בתחום הננו-מדע וטכנולוגיה. המנחה/ים יהיו מבין חוקרי מכון הננו (IKI)

» ראיון אישי

​קורס​ים ​​נדרשים​ (בר​מת תואר ראשון לפחות)*

לפחות ארבעה נושאים מתוך הרשימה הבאה, בהיקף דומה או גדול מהנכלל בקורסים המצוינים בסוגריים: 

​» מבוא לחומרים/ מצב מוצק/ פאזות מעובות (204-1-2248, 363-1-3161, 203-1-3111)

» התא/ מבוא לביולוגיה מולקולרית (369-1-3011)

» כימיה כללית/ בסיסית (369-1-2011, 204-1-1571, 367-1-1531, 204-1-3531)

» תרמודינמיקה/ מכניקה סטטיסטית (365-1-2111, 369-1-4031, 363-1-3051)

» תכונות אלקטרוניות/ מוליכים למחצה/ קוונטים (204-1-2261, 363-1-3201, 203-2-4181)

* סטודנטים שלא למדו לפחות שלושה נושאים מהרשימה יידרשו להשלימם לפני הקבלה למסלול. 

​קו​ר​​סים 

​עפ"י החלטת המנחים בהתאם לדרישות לתואר שלישי באב"ג. ועדת לימודי מוסמכים של מכון הננו תאשר את רשימת הקורסים לשנה"ל הראשונה בעת הקבלה לתוכנית. קורסים ברמת תואר ראשון לא יוכרו בתוכנית הלימודים לתואר שלישי. הסטודנטים במסלול הבינתחומי יחוייבו בלימוד קורסי החובה הבסיסיים של בי"ס קרייטמן.

הסטודנטים בתוכנית יחויבו ב-80% נוכחות בסמינר המחקר של מכון הננו, ללא הרשמה או נק"ז, במשך ארבעה סמסטרים לפחות במהלך הלימודים. ​

מלגות

לכ​ל סטודנט המתקבל לתוכנית מובטחת מלגת קיום מוגדלת למשך 4 שנים בתוספת כיסוי מלא של שכר הלימוד.