תוכנית מלגות הצטיינות לדוקטורנטים באוניברסיטת בן-גוריון בנגב היא תוכנית ייחודית מסוגה בארץ והיא מיועדת לסטודנטים מצטיינים ובעלי יכולות מגוונות. התוכנית מקדמת מחקר משולב בתחומי הביו-רפואה, פיזיקה, כימיה והנדסה. התuכנית מיועדת להכשיר מדענים בעלי כישורים ייחודיים המסוגלים לחקור נושאים שונים בביוטכנולוגיה מתוך נקודת מבט רב-תחומית. תוכנית הלימודים היא במסגרת ביה"ס קרייטמן ללימודי מחקר מתקדמים ותכלול קורסי ליבה בתחומים מרכזיים, קורסים בשיטות מחקר, סמינר מחקר אינטר-דיסציפלינארי, קורסי התמחות וכתיבת עבודת מחקר. 

שפת הלימוד היא אנגלית.


לתוכנית יתקבלו סטודנטים מצטיינים
בעלי תואר ראשון (לתוכנית 5-שנתית) או בעלי תואר שני (לתוכנית 4-שנתית) במדעי הטבע והרפואה, על פי קורות חיים, גיליון ציונים וראיון אישי.​

על הזוכים במלגה להירשם לביה"ס ללימודי מחקר מתקדמים ע''ש קרייטמן.
פניה לקבלה לתוכנית יש לשלוח בדוא"ל למכון הלאומי לביוטכנולוגיה  

הפניה תכלול:

​גיליון ציונים; קורות חיים; 3 מכתבי המלצה;

בחירת 3 נושאי מחקר מהרשימה, לפי סדר עדיפויות - לכל סטודנט יהיו שני מנחים מדיסציפלינות שונות.
כל סטודנט יקבל רשימה של מנחים ונושאי מחקרם, שמתוכם עליו יהיה לבחור.