המחלקה ללימודי המזרח התיכון עוסקת בחקר אזורנו למן ראשית האסלאם עד ימינו בגישה רב-תחומית, המשלבת מחקר היסטורי עם תובנות מן האנתרופולוגיה ומדעי החברה, חקר השפה והספרות, מדע הדתות ומדעי המדינה. 

המחלקה מעודדת מחקר עצמאי מקורי ומעודדת את תלמידיה לפנות לכיווני לימוד ומחקר חדשים. ייחודנו ברוח הצוות שלנו, במתודולוגיות המחקר המתקדמות ובפתיחות לתלמידים. 

​הלימודים במחלקה מקנים כלים להבנת המזרח התיכון וארצות האסלאם בעבר ובהווה ומספקים מסגרת למחקר חדשני ולחשיבה ביקורתית. אנו רואים את הלימודים במחלקה כחוויה מעצבת הכוללת ביקורים בארצות האזור, השתתפות בסדנאות בינלאומיות ובכתב עת אקדמי מוביל.​

המחלקה ומרכז חיים הרצוג לחקר המזרח התיכון והדיפלומטיה שלצידה, מעניקים מספר רב של מלגות ומענקי מחקר לתלמידים מצטיינים, מציעים תעסוקה מעניינת לעוזרי מחקר והוראה, ומעודדים לימודים לתואר שלישי.​

עלייה לרגל למכה

מסלולי ל​​ימוד:


» מסלול כללי

» מסלול מחקרי​

» מסלול יהודים ונוצרים בתרבויות האסלאם 
התוכנית משלבת תחומי ידע שונים: היסטוריה, תרבות, סוציולוגיה, ספרות ושפה. לימוד תחום זה כחלק מלימודי המזרח התיכון וצפון אפריקה חיוני להבנת ההיסטוריה של עמי האזור והבנת יחסים בין דתיים וחברתיים המעצבים את עולמנו עד היום.​ 

למידע נוסף, כולל מבחר קורסים בתוכנית​​​ | למידע נוסף וייעוץ אישי: hercen@bgu.ac.il​ / 08-6461455​

»​ מסלול ישיר לדוקטורט


​​תחומי מחקר:


• היסטוריה פוליטית של המזה”ת המודרני • לימודי שפה 
ותרבות ערבית • לימוד השפה הפרסית • לימודי השפה התורכית • היסטוריה חברתית ותרבותית • דת האסלאם • היבטים חברתיים ופוליטיים של המשפט בחברות מזרח תיכוניות​