במחלקה למזרח תיכון ניתן ללמוד תואר שני במסלול מחקרי או כללי:

תכנית הלימודים במסלול המחקרי:

המסלול המחקרי כולל לימודים בהיקף של 36 נק"ז, כאשר הממוצע הסופי לתואר מורכב מ 50% קורסים ו 50% נוספים עבודת גמר.

תכנית הלימודים:

קורס מתודולוגי ("גישות ושיטות בחקר המזה"ת המודרני" - חובה לתלמידי תואר שני) - 4 נק"ז

סמינר לכתיבת הצעת מחקר - 2 נק"ז

סמינר לכתיבת עבודת גמר - 2 נק"ז

4 סמינרים - 16 נק"ז

עבודת גמר - 12 נק"ז


 

המסלול הכללי:

המסלול הכללי כולל לימודים בהיקף של 36 נק"ז ובחינות גמר, כאשר הממוצע הסופי לתואר מורכב מ- 80% קורסים ו- 20% נוספים בחינות גמר.

*במסלול זה, רשאים הסטודנטים לקחת קורסים מתואר ראשון ברמת סמינר בלבד. (עד 8 נק"ז)

תכנית לימודים:

קורס מתודולוגי ("גישות ושיטות בחקר המזה"ת המודרני" - חובה לתלמידי תואר שני) - 4 נק"ז

3 סמינרים - 12 נק"ז

5 רפראטים - 20 נק"ז

מידע תואר שני

​מסלול יהודים ונוצרים בתרבויות האסלאם - חדש!

מבנה תכנית לימודים לתואר שני (36 נק"ז)

מסלול מחקרי

קורסי חובה

קורס מתודולוגי- "גישות ושיטות בחקר המזרח התיכון המודרני" - 4 נק"ז  שנה א'
יהודים נוצרים ומיעוטים בתרבויות האסלאם - 2 נק"ז שנה א'

הפורום לחקר יהודים ונוצרים בתרבויות האסלאם 2 נק"ז שנה א'/ב'

סמינר בכתיבת הצעת מחקר - 0 נק"ז  שנה א'
סמינר בכתיבת עבודת גמר - 0 נק"ז  שנה ב'

קורסי בחירה

4 סמינרים לבחירה, 16 נק"ז – לפחות 2 סמינרים לבחירה מהמסלול.

עבודת גמר – 12 נק"ז שנה ב'
משקל קורסים – 50%
משקל עבודת גמר – 50%

מסלול כללי
קורסי חובה

קורס מתודולוגי- "גישות ושיטות בחקר המזרח התיכון המודרני" - 4 נק"ז  שנה א'
יהודים נוצרים ומיעוטים בתרבויות האסלאם - 2 נק"ז שנה א'

הפורום לחקר יהודים ונוצרים בתרבויות האסלאם 2 נק"ז שנה א'/ב'

 

קורסי בחירה

7 סמינרים לבחירה – 32 נק"ז - לפחות 4 סמינרים לבחירה מהמסלול.

בחינת גמר – 0 נק"ז

משקל קורסים – 80%
משקל בחינת גמר – 20%

 

* בכל המסלולים תכנית הלימודים הסופית נקבעת בייעוץ אישי *

רכזת המסלול: ד"ר אורית ואקנין-יקותיאלי.

מבנה תוכנית לימודים לתואר שני מסלול יהודים ונוצרים.pdf
מערכת שעות תשפ תואר שני -מסלול יהודים ונוצרים בתרבויות האסלאם.pdf