​​תכנית הלימודים

במחלקה ללימודי המזרח התיכון ניתן ללמוד תואר שני במסלול מחקרי או במסלול כללי. תכנית הקורסים היא מובנית. קבוצות הסטודנטים בשני המסלולים ילמדו ביחד את כל מערכת השעות, ולהוציא מקרים מיוחדים באישור יור ועדת תארים מתקדמים ולמעט תלמידי/ות מסלול יהודים ונוצרים בתרבויות האסלאם, לא תתאפשר בחירת קורסים. אופי קורסי התואר השני שונה מאופיים של קורסי התואר הראשון. מטרת תכנית הקורסים היא לצייד את הסטודנטים/יות במסד ידע המתאפיין בפרספקטיבות רוחביות, בין-תחומיות וחשיבה מתודולוגית.

תכנית הלימודים במסלול המחקרי
המסלול המחקרי כולל לימודים בהיקף של 36 נק"ז, כאשר הממוצע הסופי לתואר מורכב מ 50% קורסים ו-50% נוספים עבודת גמר.

תכנית הלימודים
קורס מתודולוגי: גישות ושיטות בחקר המזרח התיכון המודרני (4 נק"ז).
סמינרים\רפרטים (20 נק"ז). על הסטודנטים להגיש עבודת סמינר בשני קורסים (הסטודנט/ית מחליט/ה באופן עצמאי. באיזה קורס להגיש רפרט ובאיזה קורס להגיש עבודת סמינר). בשאר הקורסים יוגשו עבודות רפרט.
עבודת גמר (12 נק"ז).
כל תלמידי/ות המחקר נדרשים/ות להשתתף בסדנת כתיבת הצעת מחקר, עבודת גמר וסמינר מחלקתי.​

מבנה תכנית לימודים לתואר שני

הנחיות להגשת הצעת מחקר


תכנית הלימודים במסלול הכללי
המסלול הכללי כולל לימודים של 36 נק"ז ובחנית גמר, כאשר הממוצע הסופי לתואר מורכב מ-80% קורסים ו-20% נוספים בחינת גמר.

תכנית הלימודים
קורס מתודולוגי: גישות ושיטות בחקר המזרח התיכון המודרני (4 נק"ז).
7 סמינרים\רפרטים (28 נק"ז). על הסטודנטים להגיש עבודות סמינר בשלושה קורסים. בשאר הקורסים יוגשו עבודות רפרט.
קורס מתואר ראשון ברמת סמינר או קורס תואר שני ממחלקה אחרת (4 נק"ז).
בחינת גמר לאחר סיום חובות השמיעה.

מבנה תכנית לימודים לתואר שני


​מסלול יהודים ונוצרים בתרבויות האסלאם

מבנה תכנית לימודים לתואר שני (36 נק"ז)

קורסי חובה

קורס מתודולוגי- "גישות ושיטות בחקר המזרח התיכון המודרני" - 4 נק"ז  שנה א'
יהודים נוצרים ומיעוטים בתרבויות האסלאם - 2 נק"ז שנה א'
הפורום לחקר יהודים ונוצרים בתרבויות האסלאם 2 נק"ז שנה א'/ב'
יתר התכנית תואמת את המחויבויות של תואר שני.

*
בכל המסלולים תכנית הלימודים הסופית נקבעת בייעוץ אישי *
רכזת המסלול: ד"ר אורית ואקנין-יקותיאלי.

מבנה תוכנית לימודים לתואר שני מסלול יהודים ונוצרים

* שם המגמה מופיע בגיליון הציונים ובתדפיס הלימודים, אך לא בתעודת המוסמך.ת