במחלקה למזרח תיכון ניתן ללמוד תואר שני במסלול מחקרי או כללי:

תכנית הלימודים במסלול המחקרי:

המסלול המחקרי כולל לימודים בהיקף של 36 נק"ז, כאשר הממוצע הסופי לתואר מורכב מ 50% קורסים ו 50% נוספים עבודת גמר.

תכנית הלימודים:

קורס מתודולוגי ("גישות ושיטות בחקר המזה"ת המודרני" - חובה לתלמידי תואר שני) - 4 נק"ז

סמינר לכתיבת הצעת מחקר - 2 נק"ז

סמינר לכתיבת עבודת גמר - 2 נק"ז

4 סמינרים - 16 נק"ז

עבודת גמר - 12 נק"ז


 

המסלול הכללי:

המסלול הכללי כולל לימודים בהיקף של 36 נק"ז ובחינות גמר, כאשר הממוצע הסופי לתואר מורכב מ- 80% קורסים ו- 20% נוספים בחינות גמר.

*במסלול זה, רשאים הסטודנטים לקחת קורסים מתואר ראשון ברמת סמינר בלבד. (עד 8 נק"ז)

תכנית לימודים:

קורס מתודולוגי ("גישות ושיטות בחקר המזה"ת המודרני" - חובה לתלמידי תואר שני) - 4 נק"ז

3 סמינרים - 12 נק"ז

5 רפראטים - 20 נק"ז

מידע תואר שני

אשכול שפה ותרבות ערבית
מידע תואר שני.png