​שנתון 

השנתון מפרט את תכנית הלימודים במחלקה וכן מכיל את כללי האוניברסיטה והפקולטה בנושאים שונים.

שנתון תשפ"ב (2021/2022): 

שנתון תואר שני - מזרח תיכון - תשפב

שנתון הפקולטה תשפב.pdfשנתון תשפ"א (2020/2021): 

שנתון תואר שני- מזרח תיכון - תשפא
שנתון הפקולטה תשפא


שנתון תש"פ (2019/2020): 

שנתון תואר שני- מזרח תיכון - תשפ
שנתון הפקולטה תשפ


שנתון תשע"ט (2018/2019):

שנתון תואר שני- מזרח תיכון תשעט
שנתון הפקולטה תשעט

לאתר השנתון - הפקולטה למדעי הרוח והחברה