רשימת קורסים תשפ"א (2020-2021)

מבואות שנה א' - חובה​

137-1-0028-01 מבוא לספרות אסלמית (2)
דר' יאיר חורש                ש' (2)   סמס' א'             ב' 16-18

 137-1-0038-01 מבוא לספרות ערבית מודרנית (2)
גב' נועה דודיאן               ש' (2)   סמס' ב'             ב' 10-12

 137-1-0050-01 החברה הערבית הבדואית בנגב (2)
מר קאסם אלצראיעה       ש' (2)   סמס' ב'             ד' 16-18​


שיעורי בחירה - שנים א', ב' ו-ג'

סמסטר א'

124-1-0449-01 החברה הפלסטינית בראי העיתונות הערבית (4)
דר' יונתן מנדל  ש' (4)   סמס' א'             ב' 10-14

 124-1-0179-01 תהליכי אסלום והתאסלמות בארץ ישראל מן המאה ה-7 ועד המאה ה-21 (2)
פרופ' דניאלה טלמון-הלר             ש' (2)   סמס' א'             ב' 14-16

סמסטר ב'

124-1-0450-01 יצירה פמיניסטית בעולם הערבי: ספרות וקולנוע (4)
גב' שיח'ה חליוה             ש' (4)   סמס' ב'             א' 14-18

124-1-0079-01 הרומן שלי: קריאה ועיון ברומנים מאת יוצרים במרחב הערבי (4)
דר' סיגל גורג'י    ש' (4)   סמס' ב'             ד' 10-14

124-1-1071-01 מחשבה דתית ופרקטיקה דתית באסלאם הביניימי (2)
פרופ' דניאלה טלמון-הלר             ש' (2)   סמס' ב'             ב' 14-16

פרו-סמינר: שנה ב' ו-ג'
(תנאי קדם – סיום כל המבואות בהצלחה)

137-1-0033     זרמים ומגמות בשירה הערבית המודרנית (4)
ד"ר יאיר חורש                פ' (4)                סמס' א'             ג' 10-14

סמינר: שנה ג'
(תנאי קדם – סיום כל המבואות בהצלחה)

 137-1-0051-01 הקשרים חברתיים ופוליטיים של שפה ותרבות: הערבית במזרח התיכון (4)
דר' יונתן מנדל             ס' (4)    סמס' ב'             ג' 10-14