​​​להורדת מערכת שעות לחטיבה לשפה ותרבות ערבית:


* ייתכנו שינויים 
 

לחטיבה זו רשאים להירשם סטודנטים בעלי רמת פטור בערבית ספרותית ודוברי ערבית-שפת אם