מידע למועמדים לתואר שלישי

תלמידי דוקטורט באוניברסיטת בן-גוריון מתקבלים ישירות על ידי בית-ספר קרייטמן ולא על ידי המחלקות.

מועמד המבקש להירשם כתלמיד תואר שלישי חייב לעמוד בתנאים הבאים:
בעל תואר שני במסלול תזה מחקרית של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב או בעל תואר של מוסד אקדמי מוכר אחר, בעל הישגים גבוהים בלימודיו בתואר השני כולל בעבודת הגמר (90 ומעלה). 

למצוא מנחה לעבודת המחקר (המנחה חייב להיות בדרגת מרצה בכיר ומעלה).
בעלי תואר שני מאוניברסיטה בחו"ל וכן של אוניברסיטאות בעלות שלוחות בארץ, יחויבו לעבור בהצלחה כתנאי להרשמתם כמועמדים וכאחד מתנאי הקבלה ללימודים, מבחן GRE הכללי (General Test) ונושאי (Subject Test). תוצאות הבחינות חייבות להגיע לבית הספר ללימודי מחקר מתקדמים ע"ש קרייטמן יחד עם טפסי ההרשמה. רק לאחר קבלת תוצאות המבחן יועברו הבקשות לדיון בוועדות הקבלה. פטור מבחינת GRE-הוועדה לתלמידי מחקר רשאית לפטור מועמד מבחינה כנ"ל. לצורך דיון בבקשה לפטור מהבחינה על המועמד להציג גליון ציונים מאושר המפרט את הקורסים שנלמדו כולל ציון עבודת התיזה , העתק מעבודת התיזה וקורות חיים מעודכנים.
המועמד מתקבל ל"תקופת ניסיון" של עד 12 חודשים. בתום תקופת הנסיון התלמיד נדרש להגיש הצעת מחקר ולעמוד בבחינת מועמדות. לאחר סיום הבחינה בהצלחה עובר המועמד להיות תלמיד במעמד "מן המניין".​​

לימודי השלמה לקראת תואר דוקטור 
מיועדים למועמדים שאינם עומדים בדר​ישות הקבלה של המחלקה בציון התיזה ו/או ממוצע הקורסים, אך יוכלו להתקבל אם ועדת תלמידי מחקר השתכנעה שהמועמד יוכל להגיע לרמה הנדרשת על ידי לימודי השלמה. ועדת תלמידי מחקר תדון בדבר קבלתו של מועמד כנ"ל לאור הישגיו בקורסים. ​

השלמת תיזה
בוגרי תואר שני ללא תיזה מחקרית לא יכולים להגיש בקשה לקבלה לתואר שלישי. עליהם להירשם תחילה למסלול השלמת תיזה.
ההרשמה למסלול השלמת תיזה היא במסגרת תואר שני. לאחר סיום פורמלי של השלמת תיזה ניתן להירשם לתואר השלישי.