תכנית הלימודים בחטיבה לשפה ותרבות ערבית (28 נק"ז)

שנה א'

קורסי חובה

  • מבוא לספרות אסלאמית - 2 נק"ז
  • מבוא לספרות ערבית קלאסית - 2 נק"ז
  • יסודות הדקדוק והתחביר הערבי - 4 נק"ז
  • מבוא לספרות ערבית מודרנית - 2 נק"ז

שנה ב'

  • פרו-סמינר – 4 נק"ז

שנה ג'

  •  סמינר – 4 נק"ז

קורסי בחירה הנדרשים בשנה א'- ג': 

קורסי בחירה בהיקף 10 נק"ז


תנאי מעבר

​ציון המעבר בקורסי החטיבה לערבית הינו 56, הממוצע הכללי הנדרש בחטיבה הינו 65 לפחות.

 

​*תכנית זאת הינה תמצית שנתון הלימודים.

 

 
 
​​​