תכנית לימודים אקדמית: חטיבה מורחבת (28 נק"ז)

שנה א'

קורסי חובה

מבוא לספרות אסלאמית – 2 נק"ז
מבוא לספרות ערבית מודרנית – 2 נק"ז
החברה הערבית הבדואית בנגב – 2 נק"ז

שנה ג'
סמינר – 4 נק"ז

קורסי בחירה הנדרשים בשנה א'- ג': 
שיעורי בחירה בהיקף של 18 נק"ז נק"ז

תנאי מעבר
ציון המעבר בקורסי החטיבה לערבית הינו 56, הממוצע הכללי הנדרש בחטיבה הינו 65 לפחות.

*תכנית זאת הינה תמצית שנתון הלימודים.​​​