תוכנית אופק למזרח התיכון

התוכנית מיועדת לתלמידי שנה ג' בסמסטר ב' בתואר הראשון במסלול ראשי / דו-מחלקתי, אשר מעוניינים להשתלב בלימודי תואר שני מחקרי במחלקה ללימודי המזרח התיכון.
מטרת התוכנית היא לאפשר לסטודנטים מצטיינים וחדורי מוטיבציה בתואר הראשון, להתחיל את לימודי התואר השני המחקרי כבר בשנה השלישית ללימודיהם ולהשתתף בשיעורים מתוכנית הלימודים לתואר השני, תוך כדי התקדמות במחקר.

יתרונות התוכנית:
  • התחלת מחקר עבודת הגמר (תיזה) כבר בשנה השלישית ללימודי התואר הראשון.
  • ליווי צמוד של חבר/ת סגל כמנחה לתיזה.
  • השתתפות ב-2 קורסים ברמת תואר שני.
  • תלמידי התכנית יזכו במלגת עידוד לסמסטר ב'.
  • במהלך התואר השני יזכו התלמידים במלגה חודשית למשך שנתיים.

תנאי קבלה לתוכנית
ממוצע ציונים 90 ומעלה במחלקה, המלצת מרצה במחלקה ללימודי המזרח התיכון, ראיון עם יו"ר ועדת הוראה, התחייבות התלמידים בתוכנית להשלים את לימודיהם במסלול המחקר בתואר השני.​