טפסים לתואר שני:

בקשה לדחיית מועד הגשה
פנייה לועדת הוראה לתארים מתקדמים

הנחיות להגשת הצעת מחקרהנחיות להגשת הצעת מחקר

טפסים נוספים לתלמידי מחקר מתעדכנים באתר הפקולטה.

ניתן לבדוק כאן ולהגיש למזכירות המחלקה mideast@bgu.ac.il 


טפסים מונגשים:

בקשה לדחיית מועד הגשה-מונגש
פנייה לועדת הוראה לתארים מתקדמים- מונגש