• טפסים מונגשים

בקשה להארכת משך לימודים- נתיב כללי.

\​בקשה ללמוד לימודים בינמוסדיים-מונגש .

בקשה להכנת אישור זכאות לתואר שני.

בקשה להכרה בקורסים מלימודים קודמים.

בקשה לחופשת לימודים.

בקשה לפטור מקורסים על סמך לימודים קודמים.

בקשת הארכת מועד הגשת הצעת מחקר.

בקשת הארכת משך לימודים- נתיב מחקרי- שנה רביעית.

בקשת הארכת משך לימודים- נתיב מחקרי- שנה שלישית.

הוספת מנחה לעבודת גמר.

טופס הצעת מחקר.

עדכון מנחה.ים לעבודת גמר.

שינוי מנחה עבודת גמר.

בקשת הארכת מועד הגשת הצעת מחקר-מסלול השלמת תזה.

הגשת הצעת מחקר להערכה.

 

 

      על מנת לצפות בקבצים יש להתקין את התוכנה Acrobat Reader