• טפסים מונגשים

בקשה להארכת משך לימודים- נתיב כללי.

בקשה ללמוד לימודים בינמוסדיים-מונגש .

​​ בקשת סטודנט - חופשת לימודים 

​  בקשת סטודנט - הפסקת לימודים 

  בקשת סטודנט - סגירת תואר 

בקשת הארכת מועד הגשת הצעת מחקר.

הוספת מנחה לעבודת גמר.

טופס הצעת מחקר.

עדכון מנחה.ים לעבודת גמר.

שינוי מנחה עבודת גמר.

בקשת הארכת מועד הגשת הצעת מחקר-מסלול השלמת תזה.

הגשת הצעת מחקר להערכה.

 

 

      על מנת לצפות בקבצים יש להתקין את התוכנה Acrobat Reader