• טפסים מונגשים

בקשה להארכת משך לימודים- נתיב כללי.

\​בקשה ללמוד לימודים בינמוסדיים-מונגש .

בקשה להכנת אישור זכאות לתואר שני.

בקשה לחופשת לימודים.

בקשת הארכת מועד הגשת הצעת מחקר.

הוספת מנחה לעבודת גמר.

טופס הצעת מחקר.

עדכון מנחה.ים לעבודת גמר.

שינוי מנחה עבודת גמר.

בקשת הארכת מועד הגשת הצעת מחקר-מסלול השלמת תזה.

הגשת הצעת מחקר להערכה.

 

 

      על מנת לצפות בקבצים יש להתקין את התוכנה Acrobat Reader