לאונרדו.jpg 

Leonardo da Vinci

"הסקרנות, אותה תשוקה שמניעה אותנו לחקור ולגלות את העולם סביבנו, הייתה סימן ההיכר של הרנסנס. בזכות סקרנותם של אמנים, מדענים והוגים נוצר ידע חדש ואמונות ישנות אותגרו. הערך של הסקרנות האנושית טמון לא רק בתגליות שהיא מובילה אליהן, אלא גם בשאלות שהיא שואלת. זה נותן לנו השראה להסתכל מעבר לפני השטח של הדברים, לחפש אמיתות נסתרות ולעסוק בעולם בצורה משמעותית יותר; מדעי הרוח והחברה הם המצפון והמצפן של האוניברסיטה, הם מזכירים לנו את אחריותנו לחברה בכללותה ומאתגרים אותנו לטפל בנושאים הבוערים ביותר של תקופתנו" (Elizabeth Eisenstein, History of Ideas)

 

זה תפקיד האקדמיה לתפיסתי ותפקידה של הפקולטה למדעי הרוח והחברה בפרט.

 

הפקולטה למדעי הרוח והחברה באוניברסיטת בן גוריון מתאפיינת במגוון רב, בפעילות מחקרית ענפה, בקהילת סטודנטים וסטודנטיות, חברות וחברי סגל תוססת ודינמית. יש להמשיך ולטפח קהילה ייחודית זו תוך הצגת מטרות נוספות להמשך התפתחותה ושגשוגה של הפקולטה. מטרות העל הינן פיתוח הפקולטה בשני מישורים: מחקר והוראה.

שילוב בין מדעי הרוח למדעי החברה בתחומי ההוראה והמחקר: ייחודה של אוניברסיטת בן גוריון מתאפיין בכך שמדעי הרוח ומדעי החברה שלובים זה בזה- דבר שמזמן אתגרים שונים לצד הזדמנויות מבטיחות.

עידוד מצוינות מחקרית בפקולטה: יש לעודד ולקדם את המחקר בפקולטה. מוטלת החובה לספק תנאים למחקר, לעודד הגשות לקרנות מחקר, לתמוך  בפרסומים כמו כתיבת מאמרים בכתבי עת ופרסום ספרים, לתת תמריצים לעידוד המחקר ותמיכה בתשתיות כגון עזרה בעריכה לשונית ועוד בהתאם לצרכי המחלקות השונות. יש לחזק את הלימודים לתארים מתקדמים בפקולטה: לפתח תוכניות לתואר השני ותוכניות לדוקטורט. יוזמות ברוכות שיש להמשיך הן פרס מח"ר, עידוד הגשה ל- ERC , הפרויקט הרב תחומי ועוד.

פיתוח תכניות הוראה אטרקטיביות וחדשניות: יש לעודד פיתוח תוכניות לימוד חדשות ואטרקטיביות, תוכניות חוצות מחלקות לצד פתיחת תוכניות לימוד למצטיינים כגון תוכנית רוח עברית על מנת למשוך סטודנטים וסטודנטיות לאוניברסיטה מכל רחבי הארץ ועוד. אתגר ייחודי מהוות תוכניות ההוראה במדעי הרוח, כיצד לעודד סטודנטים וסטודנטיות ללמוד מדעי הרוח כתלמידי ותלמידות ליבה של מחלקות מדעי הרוח או דרך השתתפות בקורסי העשרה והקניית כישורים הומניסטים עבור סטודנטים וסטודנטיות מפקולטות אחרות.

 

שילוב בין הפקולטה למדעי הרוח והחברה בקמפוס לבין פקולטות אחרות:

 יש מקום לפריצת תחומים במחקר ובהוראה ולשיתופי פעולה בין הפקולטה למדעי הרוח והחברה לפקולטות האחרות כגון הפקולטות לניהול, מדעי הבריאות, הנדסות ועוד. גם בתחומי ההוראה קיימת אפשרות לשיתופי פעולה בין פקולטיים כמו לדוגמא המחלקה למחשבים שפתחה את האפשרות לתואר דו חוגי עם מחלקה מהפקולטה למדעי הרוח והחברה. יש לעודד ולטפח שיתופי פעולה אלה.

טיפוח ועידוד הבין לאומיות של הפקולטה- ברמת המחקר וברמת ההוראה:

 על הפקולטה לפתח ולקדם שיתופי פעולה בין לאומיים ברמת המחקר על ידי הקמת מרכזי מחקר בין לאומיים, עידוד סדנאות בין לאומיות וכנסים הן ברמת החוקר או החוקרת והן ברמה המחלקתית או הפקולטית. בינאום הפקולטה ופתיחתה לשיתופי  פעולה גלובליים הינם חיוניים להמשך התפתחותה.

 

גיוס וקליטה, טיפוח וקידום חברי וחברות הסגל האקדמי:

הפקולטה מבוססת בראש ובראשונה על ההון האנושי שלה: חברי וחברות הסגל. יש לגייס לאוניברסיטת בן גוריון את מיטב החוקרים והחוקרות ולתת להם ולהן סביבת עבודה אופטימלית. מטרה עליונה צריכה להיות תמיכה בחברות וחברי הסגל, וכן מודעות ופעילות לקידום חברות וחברי סגל ראויים בכל הדרגות ובמיוחד פיתוח, תמיכה וקידום של חברי וחברות סגל צעירים וצעירות-  העתודה של הפקולטה לשנים הבאות.

טיפוח וקידום חברי הסגל המנהלי בפקולטה:  הפקולטה מורכבת מקהילה אקדמית לצד קהילה מנהלית. יש לעודד את שיתופי הפעולה בין הסגלים ברמה המחלקתית כמו גם ברמה הפקולטית. יש להיענות לצרכים השונים של הסגל המנהלי ולהיות קשובים לבעיות ולאתגרים הניצבים בפניו למען הניהול היעיל של הפקולטה. מטרה חשובה הינה יצירת שיתופי פעולה וקירבה בין הסגל המנהלי לסגל האקדמי, יוזמה לפעילויות משותפות כגון מועצת פקולטה מאוחדת, ימי עיון משותפים; שילוב כוחות בין הסגלים יתרום להתפתחות הפקולטה.

טיפוח הוגנות מגדרית:  יש ליצור בפקולטה מציאות של הוגנות מגדרית, שוויון מגדרי ושיתוף פעולה מלא בין חברי וחברות הסגל (עיקרון ה-50%- 50%). יעדי המשנה על מנת להשיג מטרות אלה הינם: לצמצם פערים בדרגות, להקפיד על הוגנות מגדרית בקליטת חברי וחברות סגל חדשים וחדשות, הקפדה על ייצוג הולם בוועדות.

טיפוח מעורבות ושיתוף של אוכלוסיות מיעוטים בפקולטה ברמת הסטודנטים וברמת חברי הסגל: מטרה מרכזית היא לתת מענה לאוכלוסיות מיעוטים בקרב הסטודנטים והסטודנטיות. בנוסף יש לעודד קליטת חברי וחברות סגל בני מיעוטים. יש ליצור אווירה מכבדת ומכילה בקמפוס, ולהתמודד עם האתגרים הניצבים בפני שילובן של קבוצות שונות.

הגברת מעורבות חברי וחברות הסגל בנעשה בפקולטה: הפקולטה מתבססת על פעילות ומעורבות חברי וחברות הסגל בנעשה בפקולטה. יש לעודד השתתפות בוועדות השונות ובקהילה האקדמית של הפקולטה. יש להפוך את מועצות הפקולטה למאתגרות ומעוררות דיון בקרב הסגל כמו גם להמשיך במסורת של הכנס הפקולטי

הגברת שיתוף הפעולה בין העיר באר שבע לפקולטה - תרומה לקהילה:

תרומה ייחודית צריכה להינתן על ידי הפקולטה לשיתופי פעולה אפשריים עם עירית באר שבע ולתרומה יש לעודד פרויקטים של מעורבות הפקולטה בעיר.

בסיכומו של דבר, הפקולטה למדעי הרוח והחברה באוניברסיטת בן גוריון היא פקולטה חזקה ומגוונת, המורכבת ממרצים ומרצות מסורים ומסורות, חוקרות וחוקרים מצטיינות ומצטיינים וסטודנטיות וסטודנטים תוססות ותוססים. יש לטפח  את המשך שגשוגה של הפקולטה בשיתוף פעולה עם חברי וחברות הסגל והנהלת האוניברסיטה ולפתח אפיקים ונתיבים חדשים למחקר ולהוראה.​