עמודה1עמודה2עמודה3עמודה4עמודה5עמודה6
שם פרטי+שם משפחה בעבריתשם פרטי ושם משפחה באנגליתדרגהכתובת מיילמספר ORCID
סגל אקדמי בכיר     
חגית בנבג'י Hagit Benbaji     פרופ' חברbenbaji@bgu.ac.ilhttps://orcid.org/0000-0001-8445-1914
עדו גייגרIdo Geiger     מן המנייןgeigeri@bgu.ac.ilhttps://orcid.org/0000-0002-8994-3472
שלמה כהןShlomo Cohen    פרופ' חברshlomoe@bgu.ac.ilhttps://orcid.org/0000-0002-9852-5221
אורי ליבוביץUri Leibovitz   מרצה בכירurileib@bgu.ac.ilhttps://orcid.org/0000-0001-8008-6059
אנדי גרמןAndy German   מרצה בכירandyr@bgu.ac.ilhttps://orcid.org/0000-0002-4622-3862
אורי בקOri Beck   מרצהbecko@bgu.ac.ilhttps://orcid.org/0000-0002-3127-3023
ג'ייקוב אבולעפיהJacob Abolafia   מרצה בכירjacobabo@bgu.ac.ilhttps://orcid.org/0000-0002-8782-6395
רע גולןRea Golan   מרצה בכיר (החל מ-1.1.2024)reagolan@gmail.comhttps://orcid.org/0000-0003-4923-9998
פרופ' אמריטוס     
יצחק נבוIsaac Nevo   פרופ' חבר בגמלאותyanni@bgu.ac.ilhttps://orcid.org/0009-0004-4417-2485
אברהם מנסבךAbraham Mansbach   פרופ' חבר בגמלאותmansbach@bgu.ac.il0000-0003-1919-694X
דליה דרעיDalia Drai   מרצה בכיר בגמלאות ddrai@bgu.ac.il
חיים מרנץHaim Marantz   פרופ' חבר בגמלאותmarantz@bgu.ac.il
גבריאל מוקד  Gavriel Moked   פרופ' חבר בגמלאותgavrielm@bgu.ac.il
עדי פרושAdiel Parush   אמריטוסadparush@bgu.ac.il
יהודה גלמן  Jerome Gellman or Yehuda Gellman   אמריטוסgellman@bgu.ac.ilhttps://orcid.org/0000-0002-7507-9409
ציפורה קזצ'קוףTzipporah Kasachkoff   פרופ' חבר בגמלאותzipora@bgu.ac.il
יובל לוריאYuval Lurie   אמריטוסlurie@bgu.ac.il
עמיתי מחקר (פוסט-דוקטורנטים)    
וויל אלן שארפWill Allen Sharp   ד"רsharpw@post.bgu.ac.il0000-0002-0022-9230
קלודיאן קוקו
אביב רייטרAviv Reiter   ד"רavivreit@gmail.comhttps://orcid.org/0000-0002-2120-4841
עמיתי הוראה     
אליעזר מלכיאלEliezer Malkiel   ד"ר emalkiel@outlook.comhttps://orcid.org/0009-0005-7903-563X
דן טנאDan Tenne   ד"ר dannytenne@gmail.comhttps://orcid.org/0000-0003-1514-7315
ארז יוסקוביץ  
ד "ר 
תמר חנה נקש רותTamar Naccache Rothגב'rhenniusman@gmail.com
עוזרי הוראה
אלון תנאל כהן
Alon Netanael Cohen
   מרalco@post.bgu.ac.il
ארנון רוזנטלArnon Rosental   מרarnon.ro7@gmail.com0000-0001-8421-8004
דוקטורנטים.ות
מרלין  וניגMarlyn Vinig   גב'marlynvinig@gmail.com0000-0001-8280-5715
ג'וליה רוזJulia Rose   גב'julia.sophia.k@gamil.com0009-0007-9141-4119
וויל אלן שארפWilliam Sharp (or Will Allen Sharp)   ד"רws210@icloud.comhttps://orcid.org/0000-0002-0022-9230
קלודיאן קוקו  Klodian Koko  ד"רklodian.coko.hps@gmail.com0000-0003-3076-8494
תלמידי.ות תואר שני מחקרייובל בן יוסףגב'
נועם יצחק צרפתימר
טל ורניקמר
אביתר עירשימר
דרור דאובהמר
איתמר רוהEtamar Raveh  מרetamar3@gmail.com
דביר אלכנסדרמר
הראל יצחקימר
דנה שמחיוף שחףDana Simhayov-Shahaf    גב'danashahaf@gmail.com