​​

סוג
​שם פרטי ושם משפחה בעבריתשם פרטי ושם משפחה באנגליתדרגהכתובת מיילמספר ORCID
סגל אקדמי בכיר
נעמה טשנר
Naama Teschnerמרצה  (זמני)naamate@bgu.ac.il0000-0003-1561-3443
 
אבנר גרוס
Avner Grossמרצה בכיר 
avnergro@bgu.ac.il0000-0001-8425-8508
 דיליה קולDilia Koolמרצה בכיר  
dkool@bgu.ac.il0000-0002-8332-1429
 
יודן רופאYodan Rofeמרצה בכיר 
yrofe@bgu.ac.il0000-0003-2655-0839
 נורית אלפסיNurit Alfasiפרופסור חבר  
nurital@bgu.ac.il0000-0002-0403-1491
 ערן בן-אליאEran Ben-Eliaפרופסור חבר  
benelia@bgu.ac.il0000-0002-4169-7129
 מידד קיסינגרMeidad Kissingerפרופסור חבר  
meidadk@bgu.ac.il0000-0001-7450-6918
 דן בלומברגDan Blumbergפרופסור מן המניין 
blumberg@bgu.ac.il0000-0001-9337-1617
 אורן יפתחאלOren Yiftachelפרופסור מן המניין 
yiftach@bgu.ac.il0000-0002-0138-6596
 טל סבוראיTal Svorayפרופסור מן המניין 
tsvoray@bgu.ac.il0000-0003-2243-8532
 דוד פרלמוטרDavid Pearlmutterפרופסור מן המניין 
davidp@bgu.ac.il0000-0002-0775-6770
 יצחק קטרהItzhak Katraפרופסור מן המניין 
katra@bgu.ac.il0000-0003-3042-2610
 איתי קלוגItai Kloogפרופסור מן המניין 
ikloog@bgu.ac.il0000-0003-1708-7440
פרופ' אמריטוספועה בר (קותיאל)Pua Bar (Kutiel)פרופסור אמריטהkutiel@bgu.ac.il0000-0001-5187-2413
 אביתר אראלEvyatar Erellפרופסור אמריטוסerell@bgu.ac.il0000-0003-0855-3745
 דן באומןDan Bowmanפרופסור אמריטוסdbowman@bgu.ac.il0000-0003-3474-0843
 שאול קרקוברShaul Krakoverפרופסור אמריטוסshaul@bgu.ac.il0000-0002-9208-623X
 יונתן לרוןJonathan Laronneפרופסור אמריטוסjohn@bgu.ac.il0000-0002-2889-9316
 אלי שטרןEli Sternפרופסור אמריטוסelistern@bgu.ac.il0000-0002-3856-1722
 אבינועם מאירAvinoam Meirפרופסור אמריטוסameir@bgu.ac.il0000-0001-6450-7407
 חיים צוערHaim Tsoarפרופסור אמריטוסtsoar@bgu.ac.il0000-0002-9491-4772
דוקטורנטים.ותאלבז אשרElbaz Ashernullasherel@post.bgu.ac.il0000-0002-4907-716X
 אלנתן גולןElnatan Golannull
elnatangolan2@gmail.com0000-0003-0455-1208
 אלעד נעם חייםElad Noamnullnoamela@post.bgu.ac.il0009-0003-1081-1683
 בוגין דיאנהBogin Diananulldianakho@post.bgu.ac.il0009-0009-6089-0168
 בירן נועהBiran Noanullnoabira@post.bgu.ac.il0000-0002-1239-6810
 בלושטיין-לבנון רוניBluestein-Livnon Roninulllivnon@bgu.ac.il0000-0002-3493-4894
 לויט נדינהLevit Nadinanullnadinale@post.bgu.ac.il0000-0003-1722-6842
 ליין יחזקאלLein Ezekielnulllein@post.bgu.ac.il 
 סוטו נטעSoto Netanullsotonet@post.bgu.ac.il0009-0002-2807-352X
 סויה יעלSavaya Yaelnullyaelsz@post.bgu.ac.il0009-0002-0057-0321
 צ'אקראבארטי רוקמיניChakrabarti Rukmininullchakraba@post.bgu.ac.il0009-0009-7326-3577
 שולנר איתיShulner Itainullitaishul@post.bgu.ac.il0000-0002-2492-0667
 Rukundo Da​niel Hope
Rukundo Daniel Hopenullrukunda@bgu.ac.il0000-0001-5224-3985
 אבו זייד הודאHuda Abuzaidnullabuzaid@post.bgu.ac.il 
 אהרון עידוIdo Ahronnullidoah@post.bgu.ac.il0000-0002-3979-6400
 אשל שרוןSharon Eshel​nulleshelsh@post.bgu.ac.il0000-0002-9667-8240
 המילטון אראלה אסתרErela Hamiltonnullerellah@post.bgu.ac.il0000-0002-6048-2449
 יאבו מריאלהMariela Yabunullyabom@post.bgu.ac.il0000-0001-9891-8327
 כרמון עמריOmri Carmonnullomrica@post.bgu.ac.il0000-0003-1561-3443
 לוקשין אנטוןAnton Lokshinnulllokshin@post.bgu.ac.il0009-0007-3946-6341
 לוריא בן-יעיש שי nullluriaben@post.bgu.ac.il 
 נצר ליאור​Lior Netzernullliornet@post.bgu.ac.il0009-0009-9865-1381
 סבן ליאורLior Sabannullsabal@post.bgu.ac.il0000-0002-2505-7412
 עמר-שיף נטעNetta Amar-Shiffnullamarshif@post.bgu.ac.il 
 שביב אלעדElad Shavivnullshavivel@post.bgu.ac.il0000-0002-9559-0861
 שטוטמן ענברInbar Shtutmannullshtutmin@bgu.ac.il0000-0002-2757-6849
 שניזיק אמיתי-רפאלAmitay Refael Shniziknullshnizik@post.bgu.ac.il0000-0002-1734-8009
 Briceno Guerrero Juan DavidBriceno Guerrero Juan Davidnullbricenju@bgu.ac.il0009-0006-3771-528X
עמיתי מחקרזאב שטיסלZeev Stosselnullzeevst@post.bgu.ac.il>0000-0002-3881-8241
פוסט דוקטורנטים.ותהרטל שאול
Hartal Shaulnullhartals@post.bgu.ac.il0009-0001-3933-8290
 יובל דמריYuval Damari nullyuval1348@gmail.com0009-0000-3623-9505
 שטיין אלכסנדרהShtein Alexandranullshtien@post.bgu.ac.il0000-0002-2852-4477
תלמידי.ות תואר שני מחקריאדלר הלל אליעזרAdler Hillel Eliezernullhillelel@post.bgu.ac.il0009-0000-7411-1895
 אזוט דורוןAzoot Doronnullazootd@post.bgu.ac.il0009-0008-5692-8613
 בר נחמיה יובלBar Nehemia Yuvalnullyubar@post.bgu.ac.il0009-0007-6660-9950
 דהן רועי יצחקDahan Roeinullroeidaha@post.bgu.ac.il0009-0006-4496-1251
 לבנר אהודLavner Ehudnullehudla@post.bgu.ac.il0009-0007-5369-1385
 לוי יעקבLevy Yaakovnulllevyyaa@post.bgu.ac.il0009-0005-8198-6901
 מגירא עידןMegira Idannullmegira@post.bgu.ac.il0009-0003-6964-7080
 מוצקין טליMotzkin Avitalnullmotzkina@post.bgu.ac.il0009-0009-8160-8969
 מורנו מנשה שיראלMoreno Menashe Shirelnullshirelmo@post.bgu.ac.il0009-0004-7423-603X
 ניימן נועהNaiman Noanullnaimann@post.bgu.ac.il0009-0000-6174-1310
 עמר צופיהAmar Tzofiyanulltzofiyaa@post.bgu.ac.il0009-0008-3804-9340
 פרלמוטר אביהPearlmutter Avianullaviap@post.bgu.ac.il0009-0005-1745-6922
 צדוק וינגורט ענתTsadok Vingort Anatnullanattsa@post.bgu.ac.il 
 ציקמן אמיליהTsikman Emilianullemiliat@post.bgu.ac.il0009-0008-2622-237X
 רונן יעלRonen Yaelnullronenya@post.bgu.ac.il0009-0006-9304-7562
 שטיין רוניStein Roninullsteinron@post.bgu.ac.il 
 שניידר יונתןShnaider Yonatannullshnaidey@post.bgu.ac.il0009-0004-3514-1337