עמודה1שם פרטי+שם משפחה בעבריתשם פרטי ושם משפחה באנגליתדרגהכתובת מיילמספר ORCID
סגל אקדמי בכירגונר להמןGunnar Lehmannפרופ'gunnar@bgu.ac.il0000-0001-9270-4678
 יובל גורןYuval Gorenפרופ'ygoren@bgu.ac.il 0000-0003-4430-8691
 יובל יקותיאליYuval Yekutieliפרופ'yuvaly@bgu.ac.il0000-0003-1307-0182
 עפר מרדרOfer Marderפרופ'mardero@bgu.ac.il 0000-0002-7005-8908
 מיכל בירקנפלדMichal Birkenfeldד"רbirkemic@bgu.ac.il 0000-0002-4665-3926
 יאנה צ'חנובץYana Tchekhanovetsד"רyanatchk@bgu.ac.il 0000-0001-8427-0742
 דניאל פוקסDaniel Fuksד"רdfuks@bgu.ac.il 0000-0003-4686-6128
 אסף קליימןAssaf Kleimanד"רassafkle@bgu.ac.il0000-0001-5267-7011
פרופ' אמריטוססטיב רוזןSteve Rosenפרופ'rosen@bgu.ac.il 0000-0003-2792-8610
 פטר פביאןPeter Fabianד"רfabian@bgu.ac.il
 חיים גולדפוסHaim Goldfusפרופ'hgoldfus@gmail.com0000-0002-1755-6537
 אליעזר אורןEliezer Orenפרופ'edoren1@gmail.com0000-0001-9699-8247
 שמיר יונהShamir Yonaפרופ'shamiry@bgu.ac.il 0000-0002-4029-8636
 פאו פיגרסPau Figuerasפרופ'figueras@bgu.ac.il 
 מאיר גרוברMayer Gruberפרופ'gruber@bgu.ac.il0000-0002-6536-5348
 שמואל אחיטובShmuel Achituvפרופ'ahituv@bgu.ac.il 
 טובה פורטיTova Fortiפרופ'tforti@bgu.ac.il 
עמיתי הוראהיותם אשרYotam Asscherד"רyotama@israntique.org.il 0000-0003-4031-8972
 מאי גודר-גולדברגרMae Goder-Goldbergerד"רmaego@post.bgu.ac.il0000-0001-9758-509X
 דמיטרי יגורובDmitry Yegorovד"רyegorov81@gmail.com  
 שולמית מילרShulamit Millerד"רshulamit.miller@mail.huji.ac.il 0000-0002-6017-8367
דוקטורנטים.ותלוטן אדלטיןLotan Edeltin lotaned@post.bgu.ac.il 
 איתי אלעדItay Elad itae@post.bgu.ac.il 
 מגדה בטיאשוויליMagda Batiashvili magdabat@bgu.ac.il  
 שירה בלוךShira Bloch shirabl@post.bgu.ac.il 
 נתן בן-אריNathan Ben-Ari benarina@post.bgu.ac.il 
 לנה בריילובסקי-רוכסרLena Brailovsky-Rokser lena.brii@gmail.com 
 חררדו דיאסGerardo Diaz gerardo@bgu.ac.il 
 בנימין הר אבןBinyamin Har-Even harevenb@post.bgu.ac.il 
 אלכס ויגמןAlex Wiegmann vigman@gmail.com 
 יואב וינגרטןYoav Weingarten yoavwine@post.bgu.ac.il 
 אהובה סיון מזרחיAhuva Sivan Mizrahi ahuvasiv@post.bgu.ac.il 
 עמי נדירAmi Nadir nadiram@post.bgu.ac.il 
 בת עמי נוימאירBat-Ami Neumeier batami@post.bgu.ac.il 
 בנימין סטורצ'ןBenyamin Storchan storchab@post.bgu.ac.il 
 דניאל עין מורDaniel Ein-Mor danieleinmor@gmail.com 
 מרטין דוד פסטרנקMartin David Pasternak pasterna@post.bgu.ac.il 
 אלכס קוקליןAlex Kuklin m.madbeka@gmail.com 
 ענת רסיוקAnat Rasiuk govarya@post.bgu.ac.il 
 ליאור שווימרLior Schwimer schwimer@post.bgu.ac.il 
 מעיין שמרMaayan Shemer shemerma@post.bgu.ac.il 
דוקטורנטים.ות שסיימו בשנתיים אחרונותסמואל אטקינסSamuel Atkins atkinss@post.bgu.ac.il 
 סרג'יו ברסלוס-לינסSergio A. Barcellos Lins barcello@post.bgu.ac.il 
 שחר בץShahar Batz batzs@post.bgu.ac.il 
 רויטל גולדינג-מאירRevital Golding-Meir golding.meir@gmail.com 
 רועי גליליRoy Galili roygalil@post.bgu.ac.il 
 נוח דוד מיכאלNoe David Michael michaeln@post.bgu.ac.il 
 מילן מרקוביץ'Milan Marković milan@post.bgu.ac.il 
 ירדן פגלסוןYarden Pagelson yardenpa@post.bgu.ac.il 
 תומס רוסThomas Rose roseth@post.bgu.ac.il 
 דמיטרי יגורובDmitry Yegorov yegorov81@gmail.com 
פוסט דוקטורנטים.ותדבי סנדהוס-ראםDeby Sandhausד"רdebby.reen@gmail.com0009-0000-6383-4836
תלמידי.ות תואר שני מחקריתמנע אדלטיןTimnah Edeltin timnahg@post.bgu.ac.il 
 לי אינןLee Einan leeei@post.bgu.ac.il 
 סרגיי אלוןSergei Alon alonserg@post.bgu.ac.il 
 בת אל ארבובBat-El Arabov batelar@post.bgu.ac.il  
 אנסטסיה דובריניןAnastasia Dobrinin stassdobrinin@gmail.com 
 יונה דרזנרYona Dresner yonadr@post.bgu.ac.il 
 חגי המרHagay Hamer hamerhag@post.bgu.ac.il  
 יעל וידקרYael Widerker yaelwid@post.bgu.ca.il 
 עומר זעיראOmer Zeira omerzeir@post.bgu.ac.il 
 ליאב יקותיאל Liav Yekutiel liavyek@post.bgu.ac.il 
 ארי לויAri Levy ari_levy@hotmail.com 
 איתן מאיר (מור)Eitan Meir meereita@post.bgu.ac.il 
 אחינועם מונטגוAhinoam Montagu ahinoam@gmail.com 
 עדינה נוטריוסAdina Notarius adinanot@post.bgu.ac.il  
 ענאל סנדלרAnaelle Sandler simaha@post.bgu.ac.il  
 גיא פיטוסיGuy Pitusi guyfit@post.bgu.ac.il 
 איליה קלמןIlya Kelman ilyakel@post.bgu.ac.il 
 יואב ציוניתYoav Tzionit yoavtz@post.bgu.ac.il  
תלמידי.ות תואר שני מחקרי שסיימו סשנתיים אחרונותשי הקשרShai Heksher hekshes@post.bgu.ac.il 
 מעיין מרגוליסMaayan Margulis mamaayan@post.bgu.ac.il 
 אורי ניסניUri Nessani nisaniu@post.bgu.ac.il 
 חיים שקולניקHaim Shkolnik haimshk@bgu.ac.il ​