​​​1שם פרטי+שם משפחה בעבריתשם פרטי ושם משפחה באנגליתדרגהכתובת מיילמספר ORCID


סגל אקדמי בכירנורית שובל-דודאיNurit Shoval-Dudaiמורה בכירshovaldu@bgu.ac.il0000-0003-3707-0187
מיה לביא-אג'איMaya Lavie-Ajayiפרופסור חברlaviema@bgu.ac.il0000-0002-1746-4464
שרי אהרוניSarai B. Aharoniמרצה בכירהsaraia@bgu.ac.il0000-0002-9096-4828
פרופ' אמריטוס
עמיתי מחקראסתי רידרEstee Rieder Indurskyדוקטורטestee1973@gmail.com0009-0005-1521-1462
עמיתי הוראהליאור שחרLeeor Shacharעמית הוראה בleeor.shachar@gmail.com0000-0002-9725-2938
אורית גןOrit Ganעמית הוראה בoritgan@post.bgu.ac.il0009-0005-2799-6041
אורנה דונתOrna Donathעמית הוראה בorna.donath@gmail.com0009-0003-4718-9664
יעל חסוןYael Hassonעמית הוראה בyaelhasson77@gmail.com0009-0004-6258-9815
כלנית צאלח Calanit Tsalachעמית הוראה בtsalachc@post.bgu.ac.il0009-0003-7939-2245
מעיין פדןMaayan Padanעמית הוראה אmaayan.padan@gmail.com 0000-0002-0050-7763
יעל משעליYael Mishaliעמית הוראה בmishaliy@post.bgu.ac.il0009-0005-3293-4005
אמיר גליליEmir Galileeמרצה, חוקר נלווהemir.galilee@gmail.com, emirg@bgu.ac.il0000-0001-7892-4172
עוזרי הוראה
דוקטורנטים.ותדורון מוסנזוןDoron Mosenzonאסיסטנט ב mosenzod@post.bgu.ac.il0000-0002-2211-3116
סיון נסSivan Nesאסיסטנט בsivan.nadler@gmail.com0009-0008-0588-3654
רותם טביב אבגרRotem Tabib Avgarאסיסטנט בrotemavg@post.bgu.ac.il0000-0002-1025-7147
עינת גלבוע-אופנהייםEinat Gilboa-Oppenheimדוקטורנטית einagelb@gmail.com 0000-0001-7116-553X
זהבה טמירZehava Tamirתלמידת דוקטורט zehavatamir1@gmail.com0009-0001-4806-6098
פוסט דוקטורנטים.ות
תלמידי.ות תואר שני מחקריהידד ליטמןHeidad Litmanמסטרנטיתheidadl@gmail.com0009-0007-8387-6700
טל מיכאלTal Michaelסטודנטtalmichael27@gmail.com0009-0009-4201-3612
שירלי כהןshirli cohenshirlitherapy@gmail.com0009-0003-1509-6287
יסמין רימרYasmin Rimeryasminrimer@gmail.com0009-0008-8627-7575