שם פרטי+שם משפחה בעבריתשם פרטי ושם משפחה באנגליתדרגהכתובת מיילמספר ORCID
סגל אקדמי בכיראיריס אידלסון-שייןIris Idelson-Sheinפרופסור חברidelsoni@bgu.ac.ilhttps://orcid.org/0000-0001-9809-5228
כנה ורמןCana Wermanפרופסור מן המניןcana@bgu.ac.il0000-0001-8749-7782
עמרם טרופרAmram Tropperפרופסור חברtropper@bgu.ac.il 0000-0002-5797-854X
מנשה ענזיMenashe Anziמרצה בכירanzi@bgu.ac.il0000-0001-6068-3796
חביבה פדיהHaviva Pedayaפרופסור מן המניןhaviva.pedaya@gmail.com0000-0002-2935-0085
אדוארד פראםEdward Framפרופסור מן המניןFram@bgu.ac.ilhttps://orcid.org/0000-0001-74420524
אמנון רז קרקוצקיןAmnon Raz-Krakotzkinפרופסור מן המניןnono@bgu.ac.il0000-0002-3768-3760
אפרים שהם-שטיינרEphraim Shoham-Steinerפרופסור חברshohamst@bgu.ac.ilhttps://orcid.org/0000-0002-2301-2245
פרופ' אמריטוסמרדכי זלקיןMordechai (Motti) Zalkinפרופסור מן המניןmottizalkin@gmail.com0000-0002-4263-9297
חנה יבלונקהHanna Yablonkaפרופסור מן המניןyablonka@bgu.ac.il0009-0003-7139-3884
אברהם גרוסAbraham Grossפרופסור מן המניןagross@bgu.ac.il0000-0002-4672-5547
מרים בן זאבMiriam Ben-Zeevפרופסור מן המניןmiriambz@bgu.ac.ilhttps://orcid.org/0000-0003-4897-9724
דב גראDov Geraפרופסור חברdovgera@bgu.ac.il0000-0001-6634-295X
עמיתי מחקר
עמיתי הוראה
עוזרי הוראה
דוקטורנטיםחנה לוי-אבוחצירא Hannah Abuhatziraדוקטורנטיתchanaperach@gmail.com0009-0004-2522-3099
​​

אהוביה גורןAhuvia Gorenדוקטורנטahuviago@gmail.comhttps://orcid.org/0000-0001-6303-7378
יהונתן נחשוניYehonatan Nachshoniדוקטורנטyehonac@gmail.comhttps://orcid.org/0000-0001-8296-6965
יונתן נזריYehonatan Nizriדוקטורנטhttps://orcid.org/0009-0007-4124-5927
יונתן כהןJonathan Kohnדוקטורנטkohnjo@post.bgu.ac.il0000-0002-2823-6440
יאיר יעקבYair Yaakovדוקטורנטyairyaakov1@gmail.com0009-0003-6213-8283
דויד בורבקDavid Borabeckדוקטורנטborabeck@post.bgu.ac.il0000-0002-3553-2459
פוסט דוקטורנטים.ותאסנת שרון-פינטוOssnat Sharon-Pintoפוסט-דוקטורנטיתossnat@gmail.comhttps://orcid.org/0000-0002-6717-6161
מגדלנה ישוניקובהMagdaléna Jánošíkováפוסט-דוקטורנטיתjanosikova.magdalena@gmail.comhttps://orcid.org/0000-0002-8695-2453
רוני כהןRoni Cohenפוסט-דוקטורנטronich1988@gmail.comhttps://orcid.org/0000-0001-8667-0619
תמיר קרקסוןTamir Karkasonפוסט דוקטורנט בשנים 2019-2021https://orcid.org/0000-0001-6874-1954
יעקב מאירYakov Z. Mayerפוסט דוקטורנט בשנים 2019-2022https//orcid.org/0000-0002-5362-1746
תלמידי.ות תואר שני מחקרימעיין צדוקMaayan Zadokסטודנטית M.Amaayanza@post.bgu.ac.ilhttps://orcid.org/0009-0001-4807-8371
יהודה פאווהYehuda Pavaסטודנט M.A.pava@post.bgu.ac.ilhttps://orcid.org/0009-0003-0630-526X