שם פרטי+שם משפחה בעבריתשם פרטי ושם משפחה באנגליתדרגהכתובת מיילמספר ORCID
סגל אקדמי בכירבועז הוסBoaz Hussפרופ' מן המנייןbhuss@bgu.ac.ilhttps://orcid.org/0000-0002-0244-1630
 יהודית וייסJudith Weissמרצה בכירweissj@bgu.ac.il0000-0001-5292-9637
 עתר לבנהAtar Livnehמרצה בכירlivnehat@bgu.ac.il0000-0001-8126-657X
 עודד ישראליOded Yisraeliפרופסור מן המנייןodedi@bgu.ac.il0000-0002-4428-9008
 יונתן מאיר פרופסור מן המניין 
 רמי ריינר פרופ' חבר 
 עדיאל קדריAdiel Kadariפרופסור חברkadari@bgu.ac.il0000-0003-4615-5107
 יובל הרריYuval Harariפרופ'yharari@bgu.ac.il0000-0001-9159-7436
 ערן ויזלEran Viezelפרופ מן המנייןeviezel@bgu.ac.il0000-0002-8497-0893
 אריאל סרי-לוי מרצה  
 מיכל בר אשר סיגל פרופ' חבר  
 שלום צדיקShalom Sadikפרופ' חברsadiks@bgu.ac.il0000-0003-2103-4405
 אורי ארליךUri Ehrlichפרופ' מן המנייןehrlich@bgu.ac.il0000-0003-4671-6744
      
פרופ' אמריטוסמאיר גרוברMayer Gruberפרופ' מן המנייןgruber@bgu.ac.il0000-0002-6536-5348
 חיים קרייסלHaim kreiselפרופ' מן המנייןkreisel@bgu.ac.il0000-0002-7132-602X
 דניאל לסקרDaniel J. Laskerפרופ' מן המנייןlasker@bgu.ac.il0000-0002-9096-318X
      
      
עמיתי מחקראליעזר באומגרטןEliezer Baumgartenד"רeliezerb@bgu.ac.il0000-0002-4041-6911
 אורי ספראיUri Safraiד"רurisaf@gmail.com0009-0007-4907-3293
      
      
      
      
עמיתי הוראהניחם רוס Nicham Rossעמית הוראה ב'nicham@gmail.com0009-0002-6803-4066
 דניאל ויינשטובDaniel Vainstubעמית הוראה בvainstub@bgu.ac.il0009-0008-8384-3439
      
      
      
עוזרי הוראה     
      
      
      
דוקטורנטים.ותיוסי פלגYossi Peleg yossipeleg1976@gmail.com0000-0003-0403-6353
 חגי רביב Chaggai Raviv craviv.fms@gmail.com0000-0003-3048-2787
 עמנואל הרוניאןEmanuel Haronian asimantovh@gmail.com0000-0002-9259-6512
 חן אביזוהר-חגיHen Avizohar Hagai henaviz@gmail.com0009-0002-2768-5567
 רני יביןRoni Yavin roniyavin1@gmail.com0009-000409486-6469
 שלמה אילןShlomo Ilan shlomoil@post.bgu.ac.il0000-0001-9259-4413
 מרדכי (מורדי) + מילרMordechai (Mordy) + Miller mordym@post.bgu.ac.il0009-0007-2256-3460
 זיו גורןZiv Goren 7106ziv@gmail.com0009-0003-3522-1014
 נתנאל הרשקוביץNathaniel Hershkovitz hershkon@post.bgu.ac.il0000-0002-8163-793X
 לי ברטובLee Bartovleebartov@gmai.com0009-0001-4437-2178
     
     
      
פוסט דוקטורנטים.ותחנה שחם-רוזביChana Shacham-Rosby chanasrphd@gmail.com0009-0002-9981-9085
      
      
      
      
      
תלמידי.ות תואר שני מחקריבנימין לב זולרBenjamin Louis Zoller zolben@post.bgu.ac.il0009-0002-3048-3405
 בועז טאובBoaz Taub boaztaub@gmail.com0009-0001-2507-4554
 שרון רוזנרSharon Rosner sharosner@gmail.com0009-0006-8550-1147
 דודני אורסתיוDodani Orstav Dodani@gmail.com0009-0002-0995-7450
 איתן ברנדEitan Brand eitanbrand@gmail.com0009-0007-9422-4134
 יואב רוןyoav ron yoavr50@gmail.com0009-0007-1628-8669
      ​​