החזון שלנו

הפקולטה למדעי הרוח והחברה באוניברסיטת בן-גוריון בנגב תהיה הבחירה הראשונה של חוקרים וסטודנטים בישראל בזכות מצוינות מחקרית, הוראה מיטבית ותרומה לחברה בישראל בכלל ובנגב בפרט.

    • בפקולטה תהיה עשייה מחקרית המקדמת את הידע האנושי, יוצרת שיתופי פעולה בין גורמים שונים, ותורמת לפיתוח תוכניות לימודים חדשות.

     הפקולטה תבנה קהילה אקדמית שוויונית ומחויבת המושתתת על פתיחות אינטלקטואלית, ביקורתיות, סקרנות, שיח מכבד ופתוח, המאתגרת את עצמה כל הזמן.

     הפקולטה תשאף ליצירת קהילת חוקרים המחויבת למחקר ולקידום הסטודנטים והמהווה עבורם מודל לחיקוי.

     הפקולטה תכשיר בוגרים בעלי השכלה רחבה החותרים ללמוד, ליזום, להנהיג, לפתור בעיות, לחשוב אחרת ולהיות מעורבים בחברה.