שם פרטי+שם משפחה בעבריתשם פרטי ושם משפחה באנגליתדרגהכתובת מיילמספר ORCID
סגל אקדמי בכיררוני הנקין-רויטפרבRoni Henkin-Roitfarbפרופ מן המנייןhenkin@bgu.ac.ilhttps://orcid.org/0000-0002-7063-4776
חיים דיהיHaim Dihiמרצה בכירdeihi@bgu.ac.ilhttps://orcid.org/0000-0001-8458-0302
אורי מורUri Morפרופסור חברmoru@bgu.ac.il0000-0003-4956-6980
רועי גפטרRoey Gafterמרצה בכירroeyg@bgu.ac.il0000-0001-7261-0447
פנינה שוקרון-נגרPnina Shukrun-Nagarפרופ' חברהpshukrun@bgu.ac.il0000-0002-5238-0952
כריסטיאן שטאדלChristian Stadelפרופ' חברstadel@bgu.ac.il0000-0002-8666-1875
אסנת דמרי Asnat Damryמרצה בכירהosnatd@bgu.ac.il
פרופ' אמריטוסיעקב בן-טולילהJacob Bentolilaפרופ׳ אמריטוסbentoli@bgu.ac.il
דניאל סיוןdaniel sivanפרופ' אמריטוסbalsh@bgu.ac.ac.il0009-000653165740
שלמה אלקייםshlomo elkayamמרצה בכירshlomolilian@gmail.com0009-0001-0286-2961
עמיתי מחקר


עמיתי הוראהמאירה טורצקיMeira Turetzkyעמיתת הוראהtoretsk@post.bgu.ac.il0009-0004-0264-3437
מירי כהן-אחדותMiri Cohen-Achdutעמיתת הוראהmiriamco@bgu.ac.il0009-0005-1032-7968
עוזרי הוראה
דוקטורנטים.ות
יונתן האורדJonathan Howardדוקטורנטhowardj@post.bgu.ac.il0000-0001-8630-8468
רעות קמחיReut Kimhiדוקטורנטיתreutki@post.bgu.ac.ilhttps://orcid.org/0000-0001-5894-204X
בר אבינריBar Avineriתלמידת דוקטורטavinerib@post.bgu.ac.il0000-0001-6768-0547
רחל כהןRachel Cohenדוקטורנטיתhoshenr@post.bgu.ac.il0009-0004-5202-2487
פוסט דוקטורנטים.ות
לאון שורLeon Shorפוסט-דוקטורנטshor.leon@gmail.comhttps://orcid.org/0000-0001-9417-1983
תלמידי.ות תואר שני מחקרי
הגר רפאלHagar Raphaelתזה - תואר שניhagarrap@post.bgu.ac.il0009-0005-3484-7810
גיל אליאסGil Eliasתזה - תואר שניgilaelia@gmail.com
שי סלםShay Salemתזה - תואר שניshai2300@gmail.com0009-0005-6767-4231
כרמל אליאסיםCarmel Elyasimתזה - תואר שניelyasimc@post.bgu.ac.il
תומר שפיראTomer schapiroתזה - תואר שניschapito@post.bgu.ac.il0009-0002-5596-8687
מרים בלקיןMiriam Belkinתזה - תואר שניbelkin@post.bgu.ac.il0009-0000-3861-5930
ענבר דהןInbar Dahanתזה - תואר שניinbarschwartz52@gmail.com0009-0001-3976-3430
שלי אפרת עמרShelly Efrat Amarתזה - תואר שניshellosh31@gmail.com0009-0002-1031-6984