​​​סגל אקדמי                    שם פרטי            שם משפחה         דרגה אקדמית              כתובת E-mail           מספר ORCID​​אקדמי
​​אלכסנדרה 
​Alexandra Beytenbrat

בייטנברט 
ד"ר 
 beytenbr@bgu.ac.il​

​​​0000-0003-3117-0398 ​
​אקדמי
איגור 
​Igor Dreer
דרייר
ד"ר 
​dreer@bgu.ac.il
​0000-0001-7753-2556
​אקדמי
גלינה 
​Galina Gordishevsky​
גורדישבסקי
ד"ר 
​galinag@bgu.ac.il
​0009-0002-5913-9077