​​מלגות לסטודנטים.ות לתואר שני מחקרי

מלגות מרכזיות:

  • מלגת מחקר בינתחומית לתואר שני – מיועדת לסטודנטים.ות לתואר שני מחקרי מן המניין שמחקרם.ן הוא בינתחומי.

  • ​מלגות ות"ת לבני החברה הערבית, החברה האתיופית והחברה החרדית – מיועדות לסטודנטים.ות אשר התקבלו לתואר שני מחקרי מן המניין.

    מלגת פדגוגיקה Foundation for Higher Education and Culture – מיועדת לסטודנטים.ות לתואר שני מחקרי בחינוך ובמדעי החברה.

למידע נוסף: עידית מזרחי, עוזרת רמ"ן לענייני מוסמכים

דוא"ל:  mizrahii@bgu.ac.il  |  טלפון: 08-6461109

 

מלגות לסטודנטים.ות לתואר שלישי

מלגת פקולטה:

המלגה מיועדת לתלמידים חדשים לתואר שלישי, בשנת הלימודים הראשונה ולתלמידים בשנת הלימודים השנייה (בכפוף לתנאי התקדמות אקדמית).

התלמיד.ה יגישו מועמדות למלגה באמצעות המחלקה. המלגאים שייבחרו ע"י הפקולטה בכל שנה מבין המועמדים, ייבחרו על בסיס קריטריונים של מצוינות אקדמית.

מלגת הפקולטה מוענקת למשך תקופת הלימודים הנורמטיבית של התלמיד.ה, וכוללת מלגת קיום ומלגת שכ"ל (מימון מלא של שכר הלימוד).

המשך קבלת המלגה מותנה בעמידה ביעדים של התקדמות אקדמית בהתאם לכללים האוניברסיטאיים להענקת מלגות לתלמידי מחקר.​

מובהר, כי מספר המלגות שיוענקו בכל שנה כפוף לשיקול דעתה של הפקולטה ומותנה בשיקולים תקציביים.​​

טפסים להגשת מועמדות למלג​ת פקולטה​​

 

למידע נוסף: אסיה שסטופל, מרכזת מלגות ומינויים פקולטית

דוא"ל:  asyash@bgu.ac.il  |  טלפון: 08-6479416

 

קיים מגוון רחב של מלגות תחרותיות ופרסי לימודים לתלמידי תואר שני מחקרי, לדוקטורנטים ולבתר-דוקטורנטים, המתפרסמים באתר בי"ס קרייטמן.

קישור ישיר למנוע חיפוש מלגות

​קולות הקוראים למלגות ופרסי לימודים מופצים לתלמידים.ות ע"י המחלקות. המחלקות מפיצות את המידע גם לראשי המחלקות, ליושבי ראש ועדות תלמידי מחקר המחלקתיות ולחברי.ות הסגל.

הענקת מלגות לתלמידי מחקר כפופה לכללי המלגות האוניברסיטאיים.

התלמיד.ה והמנחה יידרשו להגיש למחלקה בתום כל שנה דו"ח מצב לימודים לצורך אישור המשך הענקת המלגה. ועדת ההוראה הפקולטית לתארים מתקדמים (ועדת מוסמכים / ועדת דוקטורט) תקיים דיון בדוחות ותמליץ בהתאם.

המלגאים יידרשו להשתתף בסמינרים ומפגשים פקולטיים ומחלקתיים.

 

קישורים רלוונטיים נוספים:

המזכירות האקדמית - פרסים לתארים מתקדמים

דיקנאט הסטודנטים - סיוע כלכלי - מלגות

דף מידע מרוכז - מלגות לתלמידי.ות מחקר באוניברסיטת בן-גוריון בנגב

הרשות למחקר ופיתוח

מידע על תארים מתקדמים בפקולטה למדעי הרוח והחברה

מידע לדוקטורנט.ית - בי"ס קרייטמן

מידע לבתר-דוקטורנטיות.ים - בי"ס קרייטמן

​