​​​​​​

עמודה1עמודה2עמודה3עמודה4עמודה5עמודה6
שם פרטי+שם משפחה בעבריתשם פרטי ושם משפחה באנגליתדרגהכתובת מיילמספר ORCID
סגל אקדמי בכיר
אוריה כפירUriah Kfirמרצה בכירkfirur@bgu.ac.il0000-0002-1231-1063
אילנה רוזןIlana Rosenפרופ' מן המנייןilanaro@bgu.ac.ilhttps://orcid.org/0000-0003-2220-6504
חביבה ישיHaviva Ishayפרופ' חברishayh@bgu.ac.il000-0001-9398-2397
שירה סתיוShira Stavמרצה בכירהstavsh@bgu.ac.il0000-0003-3117-6327
אתגר קרתETGAR KERETפרופסור מן המנייןetgarkeretc@gmail.com0009-0004-5613-3264 
איתי מרינברג-מילקובסקיItay Marienberg-Milikowskyמרצה בכיר marienbe@post.bgu.ac.il0000-0002-1150-7259
בתיה שמעוניBatya Shimonyמרצה בכירהshimonyb@bgu.ac.il0000-0001-8809-4395
גדעון נבוGideon Nevoפרופ' חברnevog1@gmail.com0000-0003-1872-2637
אמיר בנבג'י Amir Banbajiמרצה בכירbanbaji@gmail.com 0000-0001-5138-7135
רועי גרינוולדRoy Greenwald מרצה בכירroygr@bgu.ac.il0000-0001-5790-1422
ענת ויסמןמרצה בכירהanatweisman@gmail.com
פיטר לנרדמרצה בכירpeterl@bgu.ac.il
אליעזר פאפוEliezer Papoמרצה בכירpapoe@bgu.ac.il0000-0003-3333-9484
חיים וייספרופ' חבר
חמוטל צמירHamutal Tsamirפרופ' חברhtsamir@gmail.com0000-0001-7697-6892  
חנה סוקר-שווגרHnna Soker-Schwagerפרופ' חברsokerh2mail.com  (https://orcid.org/0000-0003-0744-0511),
שמעון אדףShimon Adafפרופ׳ חברadaf@bgu.ac.il0000-0002-7843-6301
מיכל בן-נפתליMichal Ben-Naftaliפרופ'-חברbannaftm@bgu,ac,il0000-0001-9858-6297
נידאא חוריnidaa khouryפרופ' חברnidaa@bgu.ac.ilhttps://orcid.org/0000-0002-0470-7527 ​
פרופ' אמריטוסעמודה1עמודה2עמודה3עמודה4עמודה5
פרופ' זהבה כספיzehava caspiפרופ' אמריטוסcaspiz@bgu.ac.il0009-0002-0860-6472
יגאל שוורץYigal Schwartzפרופ׳ אמריטוס yigals@bgu.ac.ilhttps://orcid.org/0000-0002-0240-1508
יצחק בן מרדכיפרופ' אמריטוסלא פעיל
איריס פרושIris Parushפרופ' אמריטוסirparush@gmail.com0009-0002-0331-4841
חמוטל בר יוסףפרופ' אמריטוסbaryosef@bgu.ac.il
דבורה ברגמןפרופ' אמריטוסdbregman10@gmail.com
עמודה1עמודה2עמודה3עמודה4עמודה5עמודה6
עמיתי הוראה
שירה שוורצמן מציאלshira shevarsman mazielעמית הוראה בshira.maziel@gmail.com0009-0004-4062-3074
מוריה דייןעמית הוראה בdayan.moria@gmail.com
דוקטורנטים.ותעמודה1עמודה2עמודה3עמודה4עמודה5
אבי יפרחAVI YIFRACHדוקטורנטavi333y@gmail.com0009-0001-0535-1905
נעם קרון-בורורוביץnoam krohn-borojovichדוקטורנטיתnoamkro@post.bgu.ac.il0000-0002-7579-3522
אסף פורגסAsaf Forgesדוקטורנטforges@post.bgu.ac.il0009-0002-3200-480X
נעמה ישראליNaama Israeliדוקטורנטיתnaamaisraely@gmail.com0000-0003-0779-5865
מעין גלברד-עזיזהMaayan Gelbard-Azizaדוקטורנטיתgelbardmaayan@gmail.com0000-0002-8698-3073
חגי בנסוןHAGGAI BENSONדוקטורנטBENSONHAGGAI@GMAIL.COM0009-0003-7636-2550
דעאל רודריגז גארסיהDael Rodrigues Garciaדוקטורנטdaelrod@gmail.com0009-0004-8535-2642
רונית אלפרןדוקטורנטיתalpernro@gmail.com
מורן אריהmoran aryeדוקטורנטיתaryem@post.bgu.ac.il0000-0002-8184-0006
חניתה ברבירודוקטורנטיתbarbiro@post.bgu.ac.il
עמרי זיידנברגomri seidenbergדוקטורנטomri.seidenberg@gmail.com0009-0002-1556-5760
אורית כרמלדוקטורנטיתorit_carmel10@walla.co.il
יוני ליבנהYoni Livnehדוקטורנטyoniliv@gmail.com0000-0002-2990-9694
דב ליפשיץדוקטורנטdovli@post.bgu.ac.il
עירית נזרדוקטורנטיתiritis8@walla.com
אלדד ציוןEldad Zionדוקטורנטeldadzion@gmail.com0009-0008-6612-8337
עירית רונןדוקטורנטיתiritronenn@gmail.com
מעין איתןMaayan Eitanדוקטורנטיתmaayaneitan@gmail.com0000-0003-3873-5590
לירון בירן-ניסנהולץLiron Biran-nisenholzדוקטורנטיתlironbir@post.bgu.ac.il0000-0003-2603-5618
אושרת אסייג-לופזoshratlopez@gmail.com
נועה אפרתnoaephrat@gmail.com
שי בוזגלוalurin25@gmail.com
ענבל בראלinbalbarelgot@gmail.com
גנית מיירganit.mayer@gmail.com
דוד מנריקהdavidman@post.bgu.ac.il
תהל פרושtahelf@gmail.com
דויד פרץhabuah@gmail.com
עדי צביאליAdi Zvielizvieliadi@gmail.com0009-0007-5949-4032
אפרת רבינוביץ לסריEfrat Rabinovitz Lasriefratrab@post.bgu.ac.il0000-0002-9967-9337
לינה רוזlalamickrose@gmail.com
פוסט דוקטורנטים.ותעמודה1עמודה2עמודה3עמודה4עמודה5
אברהם יוסקוביץAvraham Yoskovichד"רyoskov@gmail.com0009-0003-9539-0397
נועה שקרג'יNoa Shakargyד"רnshakargy@gmail.com0000-0002-5974-0164
תמר סתרTamar Setterד״רtamar.setter@gmail.com0009-0001-2296-5343
מי טל נדלרד"רmei.nadler@gmail.com
אמיר חרשAmir Harashד"רamirhara@tauex.tau.ac.il https://orcid.org/0009-0006-5778-4258
אילאור פורתד"רailor@post.bgu.ac.il
עמודה1עמודה2עמודה3עמודה4עמודה5עמודה6
תלמידי.ות תואר שני מחקרי
ומשלימי תיזהרותם פרץRotem PeretzRotemPeretz123@gmail.com0009-0000-1945-7957
יעל גרוס-רוזןyael gros-rozenYael.Rozen@gmail.com0009-0004-5004-018X
נגה בארNoga Be'erתלמידת תואר שני במסלול המחקריnogab1998@gmail.com 0009-0005-0559-9942
יובל אונגרyuval ungar  yuvalun@post.bgu.ac.il0009-0004-1584-8319
כרמית גלבועCarmit Gilboacarmitg@post.bgu.ac.il0009-0003-2464-2761
אורי שגבOri SegevOriseg@post.bgu.ac.il0009-0002-4039-780X
יעל ברוכיםyaelbru@post.bgu.ac.il
יעל שורקyaelsor@post.bgu.ac.il
עדי גל-שטרןAdi Gal-Sternadigalstern@gmail.com0009-0002-1507-8911
נדיה אייזנר-חורשNadia Aizner-Choreshnaizner@gmail.comhttps://orcid.org/0009-0000-2464-2866
ליה שרביטcharbit@post.bgu.ac.il
אדוה מלרadvamahler@gmail.com
מעיין איצקוביץmaayanit@post.bgu.ac.il
רינת חיימוביץrinatha@post.bgu.ac.il
עדית כהן- אליסףcohenely@post.bgu.ac.il
אורלי מלכהorlymalka4@gmail.com