​​​​​​​​​​​​​​​מערכת שעות תש"פ  (2019-2020)

* ייתכנו שינויים

*מעודכן ל-25.7.19.


​להורדת מערכת שעות:

מערכת שעות תשפ תואר ראשון.pdf

מערכת שעות תשפ תואר שני.pdf

מערכת שעות תשפ חטיבה לערבית 137.pdf