החל משנת הלימודים תשע"ח​ (2018)
 
לימודי המזרח התיכון ניתן ללמוד בשלוש תוכניות לבחירה:
 
 
 
 
תכנית הלימודים לתלמידי המחלקה עד לשנת הלימודים תשע"ז (עד 2017 - כולל)