​​תכניות הלימודים במחלקה

במחלקה ללימודי המזרח התיכון ניתן ללמוד באחת משלוש תכניות לימודים:

תכנית מחלקה ראשית
ניתן להתקבל החל מהסמסטר הראשון בשנה א' ועד לסיום שנה א'. הרישום למחלקה ראשית נעשה דרך מזכירות המחלקה.
בתכנית זאת לומדים היקף של 80 נק"ז במזרח תיכון ( 28 נק:ז בחטיבה אחרת ו-12 נק"ז בלימודים כללים).
הלימודים כוללים את המבואות, לימודי הערבית, הרחבה של קורסי הבחירה במחלקה וכן קורסי פרו"ס וסמינר בשנים ב' ו-ג'.
 תכנית מחלקה ראשית​ (80 נק"ז)

    תכנית דו-מחלקתית
    הקבלה לתכנית זאת נעשה בעת הרישום למחלקה.
    היקף הלימודים בתכנית הינו 54 נק"ז במזרח תיכון וכולל קורסי מבוא, לימודי ערבית ולימודי בחירה וסמינרים בהיקף מצומצם.
  • תכנית דו-מחלקתית​ (54 נק"ז)

מחלקה מורחבת
היקף הלימודים בתכנית זאת הינו 28 נק"ז במזרח תיכון וכוללים קורסי מבוא, בחירה וסמינר.
לא לומדים לימודי "ערבית בערבית" בתכנית זאת.


* הסבר זה הינו תמצית התכניות כפי שמופיע בשנתון המחלקה.
* תכניות הלימודים כפי שמופיעות בשנתון הן הקובעות למסלול הלימודים בתואר.