​תכנית מחלקה משנית /חטיבה (28 נק"ז)
 
שנים א' וב'
מבואות
מבוא לתולדות האימפריה העות'מנית - 4 נק"ז
מבוא לדת האסלאם - 4 נק"ז
מבוא למזרח תיכון מודרני - 4 נק"ז
 
שנה ג'
סמינר - 4 נק"ז
 
שיעורי בחירה- לשנים א', ב', ג'
שיעורי בחירה מהמחלקה למזה"ת (124) והחטיבה לשפה ותרבות ערבית* (137)- 12 נק"ז
 
סטודנטים בעלי ידע בשפה הערבית ועברו בחינת מיון וסיוג יוכלו לקחת קורסי בחירה מהחטיבה לשפה ותרבות ערבית. 

*תכנית זאת הינה תמצית שנתון הלימודים.

להורדת תכנית הלימודים: חטיבה 28 נקז​​​