תכנית מחלקה משנית /חטיבה (28 נק"ז)


שנים א' וב'

מבואות

  • מבוא לתולדות המזה"ת ממחמד ועד עליית האימפריה העותמנית - 4 נק"ז
  • מבוא לדת האסלאם - 4 נק"ז
  • מבוא למזרח תיכון מודרני - 4 נק"ז

 שנה ג'

  • סמינר - 4 נק"ז

 שיעורי בחירה - שנים א', ב', ג'

  • שיעורי בחירה מהמחלקה למזה"ת (124) - 12 נק"ז​

​​​