מסלולי הלימודי לתואר שלישי

מסלול רגיל
מיועד לסטודנט שסיים תואר שני כולל עבודת גמר.
תקופת הלימודים והמחקר של סטודנט לא תעלה על ארבע שנים מתאריך הקבלה.


מסלול משולב

 1. מיועד לסטודנטים תואר שני ומסלול השלמת תיזה, באוניברסיטת בן-גוריון בלבד.
  (לא בכל הפקולטות).

 2. בעלי הישגים גבוהים בלימודי התואר השני.

 3. ניתן להירשם למסלול משולב לאחר סיום כל מכסת הנק"ז לתואר שני.

 4. נמצאים בשלב מתקדם של מחקרם. 

 5.  נמצאים מקסימום 4 סמסטרים בתואר השני ( במסלול השלמת תיזה לפחות שנה). 

 6. הוכיחו יכולת בולטת בעבודת המחקר שלהם ומחקרם יכול להיות מורחב לעבודת דוקטורט מבחינת תוכן, מקוריות וחידוש.

 7. לא מסיים פורמאלית את התואר השני אלא מרחיב את התיזה לתואר 3. 

 8. הסטודנט מקבל זכאות לתואר 2 אחרי בחינת מועמדות של התואר השלישי.

 9. אישור המחלקה על מעבר הסטודנט למסלול המשולב לתואר 3 (כולל המלצת המנחה)

 

מסלול ישיר

 1. מיועד לסטודנט שסיים תואר ראשון, בעל הישגים גבוהים בלימודים וממוצע קורסים  בעשירון העליון של הסטודנטים במחלקה שסיימו באותה שנה.

 2. ניתן להתקבל למסלול זה רק בהמשך רציף לסיום התואר הראשון.

 3. מסלול זה יאפשר לימודים לדוקטורט ללא הרשמה קודמת לתואר שני.

 4. סטודנט במסלול ישיר שסיים את מכסת הקורסים הדרושה ללימודי תואר שני, הגיש הצעת מחקר ונבחן עליה בהצלחה, יהיה רשאי לקבל תואר שני. התואר השני יוענק לסטודנט ע"י הפקולטה שבה הסטודנט לומד.

 5. בלימודים בינתחומים לא יוענק תואר 2 מלבד הגשת תיזה.- לברר עם קרייטמן לגבי המחלקות

 6. תקופת הלימודים במסלול הישיר לא תעלה על חמש שנים מתאריך הקבלה.

 7. הסטודנט מחויב לכל התוכנית לתואר 2.פרטים מלאים על תכניות הלימודים, הנחיות לכתיבת הצעות מחקר והנחיות לכתיבת עבודת גמר ניתן למצוא באתר בי''ס קרייטמן.