תלמידי התואר השלישי יידרשו בדרך כלל ללמוד בסמינר כתיבה מיוחד שמוצע על ידי המחלקה לתלמידי התואר השלישי, וכן להשתתף בקורס או שניים נוספים המתאימים לנושאי מחקרם. במקרה הצורך יאושרו קורסים גם באוניברסיטאות אחרות

התלמידים מתקבלים במעמד של "מועמד לתלמיד מחקר", ועד תום השנה הראשונה מן הקבלה הם נדרשים להגיש הצעת מחקר על פי כללי הכתיבה הנהוגים במחלקה (ראה תחת הנחיות להגשת הצעת תוכנית מחקר).

לאחר אישור המנחה או המנחים תועבר הצעת המחקר לוועדת קבלה שבה לפחות חבר/ה אחד מאוניברסיטה אחרת המוסמך להנחות לדוקטורט במוסדו. חברי הוועדה יתכנסו ויאשרו (או ידחו) את ההצעה. במידה שההצעה נדחית אפשר יהיה להגיש הצעה אחת נוספת.

לאחר אישור הוועדה, ובמקביל להשלמת הקורסים הנדרשים, יש להתחיל במחקר לכתיבת העבודה. יש לסיים את עבודת הדוקטורט בתום ארבע שנים מתחילת המסלול. הארכה תינתן במקרים מיוחדים בלבד.

 

פרטים מלאים על תכניות הלימודים, הנחיות לכתיבת הצעות מחקר והנחיות לכתיבת עבודת גמר ניתן למצוא באתר בי''ס קרייטמן.