שנתון 

השנתון מפרט את תכנית הלימודים במחלקה וכן מכיל את כללי האוניברסיטה והפקולטה בנושאים שונים.

שנתון תשפ"א (2020/2021): 

שנתון תואר ראשון - החטיבה לשפה ותרבות ערבית - תשפא
שנתון הפקולטה תשפא


שנתון תש"פ (2019/2020): 

שנתון תואר ראשון - החטיבה לשפה ותרבות ערבית - תשפ
שנתון הפקולטה תשפ


שנתון תשע"ט (2018/2019):

שנתון תואר ראשון - החטיבה לשפה ותרבות ערבית - תשעט
שנתון הפקולטה תשעט

לאתר השנתון - הפקולטה למדעי הרוח והחברה