תנאי קבלה למחלקה למזרח תיכון - לתואר ראשון:

ציון 500 לפחות בבחינה הפסיכומטרית  או סכם כללי 500.
ניתן להתקבל למחלקה עם ממוצע בגרות מעל 100.

​בעלי בגרות 5 יח"ל בערבית פטורים מלימודי הערבית בשנה א'.