תכנית לימודים ראשית (80 נק"ז)

רישום לתכנית נעשה דרך מזכירות המחלקהשינוי תוכנית לימודים

שנה א'

מבואות

מבוא לתולדות המזרח התיכון מהנביא מוחמד ועד עליית האימפריה העות'מנית - 4 נק"ז

מבוא לדת האסלאם - 4 נק"ז

מבוא לתולדות האימפריה העות'מנית - 4 נק"ז

מבוא למזרח תיכון מודרני - 4 נק"ז

ערבית בערבית: מיומנויות יסוד - 3 נק"ז (6 שעות)

ערבית בערבית: מיומנויות תקשורת - 3 נק"ז (6 שעות)

 

שנה ב'

קורסי חובה

ערבית בערבית: מיומנויות למידה ומחקר - 3 נק"ז (6 שעות)

ערבית בערבית: מיומנויות הבעה ויצירה - 3 נק"ז (6 שעות)

2 פרו-סמינרים - 8 נק"ז

 

שנה ג'

קורסי חובה:

קריאת טקסטים בערבית - 4 נק"ז

קורס בחירה מהחטיבה לשפה ותרבות ערבית (137) - 2 נק"ז

2 סמינרים - 8 נק"ז

 

שיעורי בחירה- לשנים א', ב', ג'

שיעורי בחירה מהמחלקה למזה"ת - 30 נק"ז

לפטורים מלימודי ערבית שנה א' - 36 נק"ז

לפטורים מלימודי ערבית שנה ב' - 40 נק"ז

 

מסיימי 5 יחידות לימוד בערבית או בעלי רקע בערבית במסגרות אחרות (כשפה שניה, לא כשפת אם) צריכים לעבור מבחן בקיאות בערבית (בכתב ובעל-פה) וזאת על מנת לקבוע את רמת הידע שלהם בערבית ולהתאים את תכנית הלימודים.

 

*תכנית זאת הינה תמצית שנתון הלימודים.


לבדיקה עצמית של תכנית הלימודים: מחלקה ראשית -80 נקז