תכנית לימודים ראשית (80 נק"ז)

ניתן להתקבל לתוכנית המורחבת החל מתום השנה הראשונה ללימודים, ובציון ממוצע של לפחות 80. 
כדי להירשם לתוכנית יש למלא את הטופס​שינוי תוכנית לימודים במחלקה 2017.pdfשינוי תוכנית לימודים במחלקה 2017 ולהעבירו לרכזת לענייני סטודנטים.​

שנה א'

מבואות

 • מבוא לתולדות המזה"ת ממחמד ועד עליית האימפריה העותמנית - 4 נק"ז
 • מבוא לדת האסלאם - 4 נק"ז
 • מבוא לתולדות האימפריה העותמנית - 4 נק"ז
 • מבוא למזרח תיכון מודרני - 4 נק"ז
 • יסודות השפה הערבית למתחילים א' - 3 נק"ז
 • יסודות השפה הערבית למתחילים ב' - 3 נק"ז

 

שנה ב'

קורסי חובה

 • ערבית למתקדמים א' - 4 נק"ז
 • ערבית למתקדמים ב' - 4 נק"ז
 • מיומנויות למידה אקדמית - 2 נק"ז
 • פרו"ס מתודולוגי - 4 נק"ז
 • פרו"ס נוסף - 4 נק"ז  

 

שנה ג'

קורסי חובה:

 • קריאת טקסטים בערבית - 4 נק"ז
 • 2 סמינרים - 8 נק"ז

 

שיעורי בחירה- לשנים א', ב', ג'

 • שיעורי בחירה מהמחלקה למזה"ת והחטיבה לשפה ותרבות ערבית- 28 נק"ז
 • לפטורים מלימודי ערבית שנה א' - 34 נק"ז
 • לפטורים מלימודי ערבית שנה ב' - 42 נק"ז​


סמוך לפתיחת שנה"ל המחלקה תקיים בחינת מיון וסיווג בערבית.
פטור מלימודי הערבית (משנה א' או ב') מחייב בהשלמת הנק"ז מקורסי הבחירה של המחלקה למזה"ת (124) והחטיבה לשפה ותרבות ערבית (137).​


​​​​*תכנית זאת הינה תמצית שנתון הלימודים