תכנית לימודים דו-מחלקתית (54 נק"ז)

שנה א'

מבואות

 • מבוא לתולדות המזה"ת ממחמד ועד עליית האימפריה העותמנית - 4 נק"ז
 • מבוא לדת האסלאם - 4 נק"ז
 • מבוא לתולדות האימפריה העותמנית - 4 נק"ז
 • מבוא למזרח תיכון מודרני - 4 נק"ז
 • יסודות השפה הערבית למתחילים א' - 3 נק"ז
 • יסודות השפה הערבית למתחילים ב' - 3 נק"ז

 

שנה ב'

קורסי חובה

 • ערבית למתקדמים א' - 4 נק"ז
 • ערבית למתקדמים ב' - 4 נק"ז
 • מיומנויות למידה אקדמית - 2 נק"ז
 • פרו"ס מתודולוגי - 4 נק"ז

 

שנה ג'

קורסי חובה:

 • קריאת טקסטים בערבית - 4 נק"ז
 • סמינר - 4 נק"ז

 

שיעורי בחירה

שנים א', ב', ג'

 • שיעורי בחירה מהמחלקה למזה"ת והחטיבה לשפה ותרבות ערבית- 10 נק"ז
 • לפטורים מלימודי ערבית שנה א' - 16 נק"ז
 • לפטורים מלימודי ערבית שנה ב' - 24 נק"ז

 

 סמוך לפתיחת שנה"ל המחלקה תקיים בחינת מיון וסיווג בערבית.

פטור מלימודי הערבית (משנה א' או ב') מחייב בהשלמת הנק"ז מקורסי הבחירה של המחלקה למזה"ת (124) והחטיבה לשפה ותרבות ערבית (137).

 

 *תכנית זאת הינה תמצית שנתון הלימודים.​

​​​