תכנית לימודים דו-מחלקתית (54 נק"ז)

שנה א'
מבואות
מבוא לתולדות המזרח התיכון מהנביא מוחמד ועד עליית האימפריה העות'מנית - 4 נק"ז
מבוא לדת האסלאם - 4 נק"ז
מבוא לתולדות האימפריה העות'מנית - 4 נק"ז
מבוא למזרח תיכון מודרני - 4 נק"ז

ערבית בערבית: מיומנויות יסוד - 3 נק"ז (6 שעות)
ערבית בערבית: מיומנויות תקשורת - 3 נק"ז (6 שעות)
 
שנה ב'
קורסי חובה
ערבית בערבית: מיומנויות למידה ומחקר - 3 נק"ז (6 שעות)
ערבית בערבית: מיומנויות הבעה ויצירה - 3 נק"ז (6 שעות)
פרו-סמינר - 4 נק"ז
 
שנה ג'
קורסי חובה:
קריאת טקסטים בערבית - 4 נק"ז
קורס בחירה מהחטיבה לשפה ותרבות ערבית - 2 נק"ז
סמינר - 4 נק"ז
 
שיעורי בחירה
שנים א', ב', ג'
שיעורי בחירה מהמחלקה למזה"ת והחטיבה לשפה ותרבות ערבית- 12 נק"ז
לפטורים מלימודי ערבית שנה א' - 18 נק"ז
לפטורים מלימודי ערבית שנה ב' - 24 נק"ז
 
 
מסיימי 5 יחידות לימוד בערבית או בעלי רקע בערבית במסגרות אחרות (כשפה שניה, לא כשפת אם) צריכים לעבור מבחן בקיאות בערבית (בכתב ובעל-פה) וזאת על מנת לקבוע את רמת הידע שלהם בערבית ולהתאים את תכנית הלימודים.
 
*תכנית זאת הינה תמצית שנתון הלימודים.

להורדת התכנית: דו מחלקתית 54 נקז