​​לחקור את החיבור בין האדם לסביבה


במחלקה למדעי הסביבה, גיאו-אינפורמטיקה ותכנון ערים​ באוניברסיטת בן-גוריון בנגב ניתן ללמוד תואר שני ושלישי בתכנון עיר ואזור, טכנולוגיות מידע גיאוגרפיות וגיאו-אקולוגיה.

לימודי התואר השני והשלישי בכל אחד מהתחומים המוצעים על-ידי המחלקה מיועדים להכשרת חוקרים העוסקים בסוגיות שנמצאות בחזית הידע האקדמי, ואנשי מקצוע העוסקים ביישום ידע גיאוגרפי, תוך השתלבות במערכות ניהול ותכנון מרחבי וסביבתי, בחברות העוסקות בטכנולוגיות מידע גיאוגרפיות, מערכות הבטחון, משרדי ממשלה, גופים ירוקים ועוד.

הלימודים מתקיימים בסביבה תומכת ומקצועית, במעבדות מחקר מתקדמות ומשלבים לימודים עיוניים, עבודת שדה ומעבדה. במחלקה 13 חברי סגל אקדמי בכיר וכן מורים מן החוץ המשלימים את תוכנית הלימודים ומעשירים אותה. המחלקה נמצאת בתהליך גידול וצמיחה ומגייסת לשורותיה חברי סגל חדשים מצטיינים, בעלי יוזמה ויכולת הוראה.

במחלקה פועלות עשר מעבדות בהן מתקיימים לימודים מתקדמים לתואר שני ושלישי: המעבדה לגאומורפולוגיה, המעבדה לקרקע ואבק מדברי, המעבדה לסימולציה איאולית, המעבדה למידע גיאוגרפי (GIS), המעבדה לחישה מרחוק, המעבדה לגאו-אקולוגיה, המעבדה לקיימות ומדיניות סביבתית, המעבדה לתכנון, המעבדה לחשיפה סביבתית והמעבדה למודלים מבוססי משחק​.

​המעבדות פועלות במימון קרנות מחקר תחרותיות המאפשרות לתקצב את מחקריהם של תלמידי מחקר מצטיינים.​

במחלקה פועלים אנשי סגל אקדמי מהשורה הראשונה, שמעבר לפעילותם האקדמית הענפה עוסקים גם בפעילות​ חוץ אקדמית בארץ ובעולם בתחומי התכנון, הייעוץ והניהול הסביבתי-מרחבי.

מסלולי לימוד:


מסלול מחקרי

מכשיר סטודנטים למחקר לקראת התואר השלישי. 
תלמידי מסלול זה​ מחויבים בכתיבה של עבודת גמר (תזה) בהיקף של 12 נק"ז. 

התלמידים יכולים ליהנות ממלגה, שניתנת על-ידי המחלקה מתוקף היותם עוזרי הוראה, מפטור מלא או חלקי מתשלום שכר לימוד וממלגה הניתנת על-ידי המנחה מתקציבי מחקר העומדים לרשותו. כמו כן, זכאים תלמידים במסלול זה למענק חד-פעמי בגובה של 800 דולר עבור השתתפות והצגת מחקרם בכנס בינלאומי בחו"ל או בארץ.​

מסלול כללי ללא עבודת מחקר
​מסלול זה מיועד לתלמידים אשר אינם מעוניינים בכתיבת עבודת גמר. תלמידי מסלול זה מחויבים בכתיבת עבודה סמינריונית נוספת. תלמידים במגמה לתכנון עיר ואזור הלומדים במסלול זה חייבים בכתיבת עבודה סמינריונית תכנונית.