ברוכים הבאים.png 

כפתורים למועמדים-03.jpgכפתורים למועמדים-04.jpg 

גאוגרפיה בעידן המודרני: גאוגרפיה היא מדע העוסק בלימוד המרחב, הכוחות והתהליכים הפועלים בו. גאוגרפיה בעידן המודרני מספקת את הבסיס התיאורטי לרבות מההתפתחויות הטכנולוגיות והכלכליות: החל מיישומים של תוכנות ניווט ומיפוי פני השטח של כדור הארץ באמצעות לוויינים, דרך תכנון ערים, השפעות חיכוך המרחב על תעשיות, פיתוח אזורי וקיימות, וכלה בהשפעות גורמי סביבה על תחלואה ועל אסונות.

הלימודים במחלקה: המחלקה לגאוגרפיה ופיתוח סביבתי באב"ג מציעה לימודי גאוגרפיה מקיפים במגמה החד-מחלקתית וכן מגוון אפשרויות שילוב עם מחלקות אחרות בתכניות דו מחלקתיות, בהן יוכל התלמיד ללמוד על השפעות המרחב על מוקדי כוח ופוליטיקה, תפיסה מרחבית, ניהול ותיירות, שימור טבע וגאומורפולוגיה וכן מחשוב וטכנולוגיות מידע גאוגרפיות. רבים מתלמידינו לומדים בתכנית דו-מחלקתית עם המחלקות לניהול, כלכלה, תקשורת, פוליטיקה וממשל ועוד. מידע מפורט אודות תחומי הלימוד במחלקה ניתן למצוא באתר זה.

מיומנויות נרכשות ואפשרויות תעסוקה: בנוסף להכרות עם הענפים המגוונים של הגאוגרפיה הפיזית והאנושית, רוכש התלמיד את המיומנות הייחודית של התחום - היא היכולת לבצע אינטגרציה של מידע על תהליכים פיזיים ואנושיים המשפיעים על המרחב. יכולת זו מאפשרת לגאוגרף לשלב מידע מדיסציפלינות שונות לפתרון בעיות בקנה מידה אגני, אזורי, ארצי וגלובלי. רבים מבוגרי המחלקה לגאוגרפיה משתלבים במשרדי הממשלה, כגון משרד הפנים, המשרד להגנת הסביבה, משרד החקלאות, ומשרד הביטחון; בשלטון המקומי, בעיריות ובמועצות; בסקטור הפרטי בתחומי הסביבה וטכנולוגיות המידע הגאוגרפיות; בחינוך, במחקר ועוד.  

 מרחבים.gif

 
lets talk science.jpg