​​הרצאות יום העיון: האם הטכנולוגיה המרחבית המתקדמת באמת מקדמת את הגאוגרפיה. 28 במאי 2015

https://www.youtube.com/playlist?list=PLYHn3BmjcB4bJDcWmbqUVyR8dC3Qt9w0U

 

הרצאות יום העיון: אתגרים וכוונים בגאוגרפיה. 20 בדצמבר 2014

https://www.youtube.com/playlist?list=PLFJt0xHfCgdgV6BG6BwtYZPlPZ0TzNJoZ

 

הרצאות הסדנא הבינלאומית: אקו-הידרולוגיה של אזורים סמי-ארידיים. 23-19 במאי 2013

https://www.youtube.com/watch?v=jqhwU3xNFtE&feature=youtu.be 

 

הרצאות יום העיון: דלדול קרקע וגאו-אינפורמטיקה. 5 בספטמבר 2011

https://www.youtube.com/playlist?list=PLYHn3BmjcB4ZVaZydndEyTJLeuWKJifuP