​​על מנת לייעל ולשפר את תהליך הרישום לקורסים ולמנוע תכנון לקוי של מערכת הלימודים במחלקה פותח במחלקה טופס מקוון אשר מחייב את הסטודנט לתכנן בקפידה את תכנית הלימודים שלו ולמזכירות המחלקה לבקר תכנית זו.
 
החל מהסמסטר ב' תשע"ג חלה חובה על כל אחד מהסטודנטים, בכל סמסטר, למלא את הטופס בהתאם לנוהל המצורף ולאשרו. המטרה היא שכל סטודנט יבנה את תכנית הלימודים שלו בעצמו ובצמוד להנחיות המחלקה המפורסמות בחוברת לתלמיד, ויאשרה אצל ענת קפלן, רכזת הסטודנטים.
 
את תהליך הייעוץ ואישור הטופס יש לבצע מול ענת בחלונות זמן שנקבעו לכך בלבד. לא ניתן יהיה לקבל ייעוץ או הנחיות בטלפון או בדוא"ל.
 
 
 
נוהל הרישום לקורסים
  1. עלייך לתכנן את מערכת השעות לשנה הבאה בהתאם להנחיות המחלקה התקפות לשנתון בו נרשמת ונמצאות באתר המחלקה. בשלב זה אתה מתרכז בבחירת הקורסים המתאימים לך ביותר בהתאם לתחום ההתמחות שלך.
  2. עליך לבצע רישום לקורסים במערכת הרישום האוניברסיטאית, על-פי הנוהל המקובל.
  3. בתקופת השינויים, עלייך לגשת לאתר המחלקה ולמלא בקפדנות את טופס הרישום לקורסים. לטופס שני חלקים: חלקו הראשון מתייחס לקורסים שהשלמת עד כה. חלקו השני של הטופס מתייחס לקורסים אליהם נרשמת לסמסטר הקרוב. חלק זה יכלול גם את השינויים שבכוונתך לבצע במהלך "תקופת השינויים".
  4. בסוף תהליך מילוי הטופס יופק דו"ח שיישלח לתא הדואר האלקטרוני שלך.
  5. לאחר הדפסת הדו"ח, בתקופת השינויים, עליך לגשת לרכזת לענייני הסטודנטים עם הדו"ח המודפס. הרכזת תבדוק את תכנית הקורסים שבנית. אם תהיינה הערות, הרכזת תציין אותן על גבי הטופס במקום המיועד לכך.
  6. תהליך הייעוץ מול מזכירות הסטודנטים יסתיים בחתימת ידך ובחתימת ידה של המזכירה על תכנית הקורסים. עותק מצולם של הדו"ח החתום והמוער יישאר בידי המזכירות.
  7. במידה וישנם שינויים שבכוונתך לבצע ברישום לקורסים (עליהם דיווחת בטופס הרישום) ובכפוף להערות הרכזת על תכנית הקורסים - עליך לבצע את השינויים במערכת הרישום האוניברסיטאית.
 
גב' ענת קפלן, הרכזת לענייני הסטודנטים, תעמוד לרשותך בכל תקופת השינויים בימים א-ה בין השעות 12:00-9:00.
 
שאלות והבהרות בנוגע לאופן בניית המערכת יתקיימו אך רק בפגישה אישית בחלונות זמן אלה ובלוויית הטופס המלא.
 
שים לב: הטופס החתום והמוער יהווה אסמכתא לייעוץ שניתן לתכנית הלימודים שלך במחלקה. במידה ויהיו חריגות מאסמכתא זו, תחול האחריות לכך עלייך בלבד.