​קורסים חדשים המוצעים לשנת תשפ"ד:קורסים חדשים.jpg 

קורסים מקוונים:moocs.jpg

קורסים העוסקים בשינויי אקלים:שינויי אקלים - קורסים.jpg