​​​תפקיד הוועדה
על-פי התקנון האקדמי, סעיף 8.3.6.52, "ועדת ההוראה תעסוק בכל השאלות הקשורות בתכנית הלימודית במחלקה".
 
 
מינויים:
יו"ר הוועדה: ד"ר אבנר גרוס
מזכירת הוועדה: גב' ענת קפלן
 
 
נוהל פניית תלמידים:
פנייית תלמידים לרשויות בנושאים אקדמיים תעשה אך ורק בכתב. תלמיד רשאי לפנות אל כל רשות באותו עניין פעם אחת בלבד.
לא תתקבל פניית התלמיד ללא צירוף החלטה בכתב של הרשות הקודמת.
 
להלן הסדר ההיררכי של הפניות:
 
1. מרצה הקורס (אם לפנייה יש קשר לקורס)
2. יו"ר ועדת הוראה מחלקתית
3. ראש המחלקה
4. ועדת הוראה פקולטית
5. דיקן הפקולטה
 
פנייה לוועדת ההוראה המחלקתית תעשה רק באמצעות הטופס המקוון שלהלן.
פנייה בדרך אחרת לא תתקבל.

לפנייה לוועדת הוראה לחץ\י כאן