​​​כנסים ואירועים מתוכננים


כנסים ואירועים שהתקיימו

היום הפתוח ללימודי תואר ראשון, 27 בפברואר 2020

ביקור פרופ' אלן מבין: הרצאה ומפגש עם סטודנטים, 11.12.19

ערב עיון ודיון: ליטוש היהלום - תכנית אב למרכז העסקים הראשי של באר שבע, 21.5.19 

היום הפתוח ללימודי תואר ראשון, 22 בפברואר 2018