כנסים ואירועים מתוכננים

 

כנסים ואירועים שהתקיימו

ערב עיון ודיון: ליטוש היהלום - תכנית אב למרכז העסקים הראשי של באר שבע, 21.5.19 

היום הפתוח ללימודי תואר ראשון, 22 בפברואר 2018