​​​​​​​​​​​פתיח לאתר.jpg

תכנית "מרחבים" לתלמידים מצטיינים מיועדת לבוגרי שנה ב’ בלימודי תואר ראשון מכל תכניות הלימודים המחלקתיות, והמעוניינים להמשיך בלימודיהם לתארים מתקדמים במחלקה.
 
מטרת התכנית לאפשר לתלמידים מצטיינים בתואר ראשון להתחיל בשנה השלישית ללימודיהם:
1. בלימוד קורסים לתואר שני.
2. בביצוע מחקר וניסוי בתחום בו ייבחרו לבצע את עבודת הגמר שלהם לתואר שני.
 
יו"ר התכנית: פרופ' טל סבוראי
מזכירת התכנית: ענת קפלן

 
מועמדות לתכנית יש להגיש באמצעות טופס ההרשמה, אותו יש לשלוח אל גב' ענת קפלן anatkap@bgu.ac.il