פרטים לגבי משך הלימודים ,סדרי הלימודים והדרישות לקבלת התואר ניתן למצוא בתקנון ללימודי מחקר באתר
את ה​כללים להענקת מלגות ניתן למצוא באתר המזכירות האקדמית


✔ מלגות הנגב ע"ש קרייטמן - למסלול הרגיל והמשולב | מלגות המסלול הישיר
לדוקטורטים חדשים שיחלו לימודיהם בסמסטר א' תש"פ​
תאריך אחרון להגשת הבקשות על ידי המועמד למחלקה 13 יוני 2019.  

בפקולטה לרוח וחברה תאריך הגשה למחלקה עד 2 ביוני 2019
למועמדים ממדעי הבריאות יש להגיש למזכירות תלמידי מחקר בפקולטה


✔ 
מלגות הנגב אמצע הדרך לדוקטורנטים ותיקים
תאריך אחרון להגשת הבקשות על ידי המועמד למחלקה 2 ינואר 2019.  
למועמדים ממדעי הבריאות יש להגיש למזכירות תלמידי מחקר בפקולטה


 

מלגות/פרסי לימודים דוקטורנטים

שם המלגה
  
אוכלוסיית יעד
  
תאריך הגשה
  
➕ מענק קרן פזי תואר ראשון לפחות באחד מהתחומים הבאים: פיסיקה, כימיה, מתמטיקה או מקצועות ההנדסה15/08/2019
➕ מלגת קרן אייסף לדוקטורנטים, תש"פדוקטורנטים באב"ג בכל התחומים31/07/2019
➕ מענק משרד המדע להשתתפות פעילה בכנס בינלאומי לסטודנטים לתואר שלישידוקטורנטים העתידים להציג בכנס בינלאומי בשנת 2020, ושמם מופיע ראשון במחקר01/07/2019
➕ מלגות משרד המדע ע"ש יצחק נבון לתלמידות המתגוררות בפריפריה חברתית-כלכלית תלמידות לתואר שלישי ומשתלמות לפוסט-דוקטורט בתחומי המדעים: פיזיקה, כימיה, ביולוגיה, מדעי הסביבה או הנדסה 27/06/2019
Minerva Fellowship דוקטורנטים ופוסט-דוקטורנטים המעוניינים בשת"פ מדעי עם חוקרים מגרמניה26/06/2019
➕ מלגות אקדמיה-מגזר עסקי ע"ש גולדה מאיר לקידום נשים במדע בעלות תכנית מחקר מאושרת על ידי מנחה מהאקדמיה ומנחה מהמגזר העסקי25/06/2019
➕ מלגות דוקטורט של ABC ROBOTICS25/06/2019
➕ פרס הקתדרה לחקר מורשת יהדות מצרים ע"ש יוסף ורשלין ברדה סטודנטים לתואר שני ושלישי שמחקרם עוסק בתחום יהדות מצרים בכל התקופות ובכל התחומים, או בתחום הגירת יהודי סוריה למצרים במאות האחרונות16/06/2019
➕ מלגת משרד המדע ע"ש אילן רמוןחוקרים שתכנית המחקר שלהם כוללת מחקר בעל היתכנות ישומית, פוטנציאל כלכלי ו/או המלצות לקידום מדיניות, באחד מתחומי החלל11/06/2019
➕ מענק לתלמידי תואר שלישי מהביטוח הלאומיתלמידי תואר שלישי שמחקרם עוסק באחד התחומים המפורטים בהודעה06/06/2019
➕ קול קורא למלגת קרן הרבור- תש"פסטודנטים שזקוקים למלגה על רקע סוציו-אקונומי19/05/2019
➕ The French Embassy in Israel is looking for PhD students or post-docsדוק' או בתר-דוק' צרפתיים עד גיל 29, בתחום המדעים המדויקים, שמעוניינים לבצע מחקר במעבדה ישראלית, בהנחיית חוקר ישראלי10/05/2019
➕ נעמת לדוקטורנטיות, 2019דוקטורנטיות בתחומים הבאים: קידום השוויון בין המינים, מעמד האישה, לימודי מגדר, גנטיקה וביו-אינפורמטיקה30/04/2019
➕ פרס בתחום המחקר בחומרים פסיכדליים - עמותת מרפאתלמידי מחקר וחוקרים צעירים בתחום מחקר בחומרים פסיכדליים26/04/2019
➕ מלגה ע"ש אטל פרידמן ז"ל למחקר כלכלי וחברתיעבודת גמר בנושא חברתי או כלכלי העוסק בערים14/04/2019
➕ מלגת המרכז לחקר המרת דת לתלמידי תואר שלישידוקטורנטים מהפקולטה למדעי הרוח והחברה באב"ג בלבד04/04/2019
➕ מלגות המכון הישראלי לדמוקרטיה בנושא: זכויות אדם והיהדות לתלמידי מחקר מצטיינים בתחום זכויות אדם והיהדות02/04/2019
➕ מענקי נסיעה לחוקרים צעירים ע"ש פרופ' רחמימוף – 2019, סבב א'חוקרים עד גיל 35, שנוסעים לארה"ב למחקר של עד חודשיים, ומחקרם מצריך ציוד שאינו קיים בארץ27/03/2019
➕ מלגות ע"ש פרופ' נחמיה לבציון ז"ל לדוקטורנטים מצטיינים מהפריפריה - מחזור תש"פ-תשפ"בדוקטורנטים מצטיינים בעלי רקע סוציו אקונומי נמוך, אשר גדלו באזורי הפריפריה13/03/2019
➕ תכנית המלגות של הות"ת לדוקטורנטים מצטיינים מהחברה הערבית ובני המיעוטים, תש"פדוקטורנטים מצטיינים פעילים מהחברה הערבית ובני המיעוטים13/03/2019
➕ תכנית הות"ת למלגות לדוקטורנטים במדעי הנתונים – מחזור א', תש"פדוקטורנטים מצטיינים בתחום מדעי הנתונים11/03/2019
➕ The Dan David Prize awards scholarship, 2019העוסקים במחקר בתחומים הבאים: MACRO HISTORY, DEFENDING DEMOCRACY, COMBATTING CLIMATE CHANGE10/03/2019
➕ מלגות ע"ש נתן רוטנשטרייך ז"ל לדוקטורנטים מצטיינים בתחומי מדעי הרוח, תש"פדוקטורנטים מצטיינים פעילים מתחומי מדעי הרוח05/03/2019
➕ מלגות הות"ת לדוקטורנטים מצטיינים מאוכלוסיה החרדית, תש"פדוקטורנטים מצטיינים מהאוכלוסייה החרדית, בעלי הצעת מחקר מאושרת05/03/2019
➕ מרכז ראב לחקר השואהתלמידי תואר שני מחקרי ודוקטורנטים העוסקים בחקר השואה03/03/2019
➕ תכנית המלגות של הות"ת לדוקטורנטיות מצטיינות במקצועות ההייטק, מחזור ב', תש"פסטודנטיות מצטיינות לתואר שלישי בתחומי ההייטק03/03/2019
➕ השתלמות בגרמניה בנושא Decarbonization Strategies סטודנטים לתואר שלישי העוסקים בתחום Decarbonization Strategies 03/03/2019
➕ קול קורא להגשת מועמדות להשתתפות בסדנת תקשורת המדע 2 של האקדמיה הצעירה הישראליתדוקטורנטים בכל התחומים01/03/2019
➕ פרס לחוקר צעיר על מאמר מצטיין בתחום הקרדיוווסקולרי - EPCA 2019מחבר ראשי של מאמר בתחום הקרדיווסקולרי, שגילו עד 3501/03/2019
➕ מלגות לביצוע מחקר בצרפתהמעוניינים לבצע מחקר בצרפת, בכל התחומים28/02/2019
➕ מלגת קרן פולקס לדוקטורנטים במדעי החיים ורפואהתלמידי מדעי החיים הלומדים גם רפואה ובתלמידי רפואה הלומדים גם מדעי החיים (MD/Ph.D)15/02/2019
➕ Weizmann Postdoctoral Programs for Advancing Women in Science – Presentation event חוקרות בתחומי המדעים המדויקים המתכננות יציאה להשתלמות בתר-דוקטור בחו"ל14/02/2019
➕ מלגת השתתפות בקורס קיץ בתחום הביומטריה באיטליהתלמידי מחקר העוסקים בתחום הביומטריה05/02/2019
➕ מלגות קרן ענבר לשנת תשע”ט / 2019תחום חקר הטרור ודרכי ההתמודדות מולו31/01/2019
➕ BARD Program Announcement 2019העוסקים במחקר ופיתוח בתחום החקלאות15/01/2019
➕ מלגות עמיתי עזריאלי לדוקטורנטים מצטיינים לשנה"ל תש"פדוקטורנטים מצטיינים בתחומים הבאים: מדעים (טבע, בריאות והנדסה), חינוך, מדעי החברה וניהול, מדעי הרוח09/01/2019
➕ פרסי לימודים - רקטור ודיקן לתואר שלישיפרסי לימודים - רקטור ודיקן לתואר שלישי02/01/2019
➕ תכנית ממשק - יישום מדע בממשלבתר-דוקטורנטים ודוקטורנטים בשנת הלימודים האחרונה31/12/2018
➕ מלגת נשיא המדינה למצוינות וחדשנות מדעית, 2018תכנית המחקר הינה בתחום הנושא השנתי הנבחר: "70 שנות עצמאות: תודעת ריבונות, חזון השלום – תהליכי בניה מדיניים, בטחוניים, כלכליים של המדינה והחברה בישראל"23/12/2018
➕ מלגות קרן קלורדוקטורנטים תושבי ישראל, בעלי אזרחות ישראלית, שהתחילו את לימודי הדוקטורט לאחר  15.1.2017 10/12/2018
➕ מלגת אדמסהעוסקים בתחומים הבאים: מדעי הטבע, מדעי החיים (לא תלמידי MD בלבד), מתמטיקה, מדעי המחשב, הנדסה10/12/2018
➕ קרן שלם למחקר בתחום המוגבלות השכלית התפתחותיתהצעות מחקר בתחום המוגבלות השכלית התפתחותית 30/11/2018
➕ מענקי נסיעה לחו"ל ע"ש אהרן ואפרים קצירמענקי השתלמות ע"ש אהרן ואפרים קציר, בתחומי מדעי החיים, מדעים מדויקים והנדסה01/11/2018
➕ מענקי נסיעה לחוקרים צעירים ע"ש פרופ' רחמימוף – 2018, סבב ב'.חוקרים עד גיל 35, שנוסעים לארה"ב למחקר של עד חודשיים, ומחקרם מצריך ציוד שאינו קיים בארץ31/10/2018
➕ פרס רפפורט למצויינות בתחום המחקר הביו-רפואי בתחום המחקר הביו-רפואי, 2019העוסקים בתחום המחקר הביו-רפואי 28/10/2018
➕ pרס לחוקר צעיר על מאמר מצטיין במדעי המוח מטעם ERA-Net NEURON IIמדען צעיר, שפירסם מאמר בתחום מדעי המוח, במהלך 2017 ככותב ראשון בעיתון מדעי יוקרתי 01/10/2018
➕ מפגש לינדאו עם חתני פרס נובל, 2019עד גיל 35, בתחום הפיסיקה13/09/2018
➕ קול קורא מכון שטראוס לשנת 2018מחקרים בתחום המזון והתזונה06/09/2018
➕ פרס לחוקרים צעירים מתחום התעופהחוקרים צעירים בתחום התעופה05/09/2018
➕ כנס HOPE מס' 10, שיתקיים בטוקיוהעוסקים בתחומים: פיסיקה, כימיה ופיזיולוגיה/רפואה.02/09/2018
➕ מלגות משרד המדע ע"ש מנחם בגין לתלמידי תואר שני או שלישי ולמשתלמים לפוסט-דוקטורט, לאוכלוסיית יוצאי אתיופיה יוצאי אתיופיה הלומדים לתואר שני מחקרי, דוקטורט ופוסט-דוקטורט בכל התחומים19/08/2018
➕ תכנית מלגות פרת לשנת הלימודים תשע"טמי שעוסק בעבודה התנדבותית ובתרומה לקהילה. תינתן עדיפות לדוקטורנטים - הקול הקורא לתשע"ט בוטל. אין להגיש מועמדות01/08/2018
➕ מלגות תכנית אריאן דה רוטשילד לתלמידות דוקטורט, תשע"טדוקטורנטיות מצטיינות בשנה הראשונה ללימודיהן בכל התחומים, שמועמדותן מהווה ייצוג מגוון של החברה הישראלית29/07/2018
➕ מלגות לסטודנטים שמחקרם רלוונטי לתחום הבקר והצאן סטודנטים לתואר שני ושלישי שמחקרם רלוונטי לתחום הבקר והצאן26/07/2018
➕ תכנית הות"ת למלגות לדוקטורנטים מצטיינים בתחומי "כלכלת ישראל" – מחזור ד', תשע"ט-תש"פעבודת המחקר עוסקת בתחומי "כלכלת ישראל"19/07/2018
➕ מלגת משרד התשתיות בתחום האנרגיהסטודנטים לתואר ראשון, שני ושלישי המבצעים עבודות מחקר בתחומי האנרגיה, גיאולוגיה וגיאופיסיקה של דלקים פוסיליים ומחצבים18/07/2018
➕ מלגות ע"ש לוי אשכול, לתלמידי המסלול הישיר לתואר שלישיסטודנטים בעלי פוטנציאל לעבור למסלול הישיר לדוקטורט, מהתחומים הבאים: הרפואה הרגנרטיבית12/07/2018
➕ מלגות בתחום המדע היישומי וההנדסי ע"ש שולמית אלוני, לתלמידות המסלול הישיר לתואר שלישיסטודנטיות במסלול הישיר לתואר שלישי בתחומי המדעים המדויקים וההנדסה05/07/2018
מלגות בתחום המדע היישומי וההנדסי ע"ש זאב ז'בוטינסקי, לתלמידי המסלול הישיר לתואר שלישיסטודנטים הנמצאים בשנתם האחרונה ללימודי התואר הראשון, או סטודנטים הנמצאים בשנתם הראשונה ללימודי התואר השני, ואשר מתעתדים להתקבל למסלול ישיר לדוקטורט, בתחומי ההנדסה והמדעים המדויקים01/07/2018
➕ מלגת קרן ריגר לעוסקים במחקר סביבתימחקר סביבתי30/06/2018
➕ כנס מדענים צעירים (GYSS) בסינגפור מהתחומים הבאים: פיסיקה, כימיה, רפואה, הנדסה, מדעי המחשב ומתמטיקה; עד גיל 35, שטרם השתתפו בכנסי GYSS24/06/2018
➕ מלגות ופרסי לימודים ממכון ז'בוטינסקימחקר בנושאים הקשורים לזאב ז'בוטינסקי ופועלו, בהתאם למפורט בקול הקורא15/06/2018
➕ מלגות ע"ש זלמן ארן לדוקטורנטים מצטיינים בחינוך תלמידי תואר שלישי בחינוך שמחקרם עוסק באחד התחומים המפורטים בקול הקורא12/06/2018
➕ מלגת רוח דרומית לדוקטורנטים ממדעי הרוחנרשמים לתואר שלישי במדעי הרוח עדיפות למסלול המשולב07/06/2018
➕ מלגות ע"ש צבי ינאי לאזרחי ישראל ערבים, דרוזים וצ'רקסים, לתלמידי תואר שלישי ולמשתלמים לפוסט-דוקטורט לשנת אזרחי ישראל ערבים, דרוזים וצ'רקסים מכל התחומים, בעלי תכנית מחקר הכוללת מחקר מדעי בעל היתכנות יישומית ופוטנציאל כלכלי03/06/2018
➕ מלגת רשות המים, 2018סטודנטים מצטיינים לתואר שני מחקרי (מסלול עם תיזה) או לתואר שלישי, בתחומי מחקר המים 15/04/2018
➕ מלגות ע"ש איינשטיין לדמוקרטיה עולמית וצדק עולמי26/03/2018
➕ מלגות מרכז אלישר (מכון יד יצחק בן-צבי)תחום המחקר עוסק ביהודי ספרד (כולל יוצאי סוריה ועיראק) בארץ ישראל28/02/2018
➕ מלגות מחקר וקורסי קיץ בצ'כיהתלמידי מחקר28/02/2018
➕ מלגת קרן פולקס תלמידי רפואה (MD) שכבר סיימו את הלימודים הפרה-קליניים (בעלי תואר "בוגר במדעי הרפואה") הלומדים בה בעת גם לתואר שלישי במדעי החיים ונמצאים בשלב ב' (כלומר בעלי תכנית דוקטורט מאושרת) אך עדיין לא סיימו את עבודת הדוקטורט או אינם צפויים לסיימה עד מועד תחילת המלגה07/02/2018
➕ פרס וולף לדוקטורנטים, תשע"חדוקטורנטים שסיימו בהצטיינות תואר שני04/02/2018
➕ מלגות מטעם מכון וולטר ליבך לחינוך לדו-קיום יהודי-ערבי, 2017-2018עבודות מחקר בנושאי קידום חיי שיוויון ושלום בין יהודים וערבים, דילמות של האזרחות הערבית ושינויים במדיניות כלפי הערבים01/02/2018
IIASA Young Scientists Summer Program 201811/01/2018
➕ The 12th World Congress on Controversies in Neurology (CONy)מחקר בתחומי הנוירולוגיה06/01/2018
➕ פרס נשיא המדינה וראש הממשלה עבודות או יצירות המנציחות שמעון פרס ז"ל או את לוי אשכול ז"ל01/01/2018
➕ מלגות עמיתי מחקר בתחום יהדות המזרח לשנת תשע"חהעוסקים בחקר יהדות ספרד וקהילות יהודיות בארצות המזרח בתקופה שמאז גירוש ספרד ועד ימינו10/12/2017
➕ מלגות מחקר - הונג קונגהמעוניינים בלימודי תואר שלישי בהונג-קונג, במגוון תחומי לימוד01/12/2017
➕ Sieratzki UK-Israel Prize for Advances in Neuroscience בתחום מדעי המוח למסיימי דוקטורט15/10/2017
➕ קרן איירין דיאמונד/ AFAR מלגת מחקר בחקר הזקנהדוקטורנטים העוסקים בחקר הזיקנה08/09/2017
➕ מלגות נסיעה לתלמידי מחקר בפסיכולביולוגיהדוקטורנטים שמתמחים בנוירולוגיה, נוירוביולוגיה ופסיכיאטריה31/08/2017
➕ פרסי המכון לחקר היחסים בין יהודים, נוצרים, מוסלמים (מינ"ם) לשנת 2017מחקר בתחומים בהם עוסק המכון 20/08/2017
➕ בית ספר למדענים צעירים (סדנה)העוסקים במחקר בנושא: מקורות אנרגיה והספק אלקטרוכימיים (סוללות סופר קבלים ורכיבים לתאי דלק)30/06/2017
➕ Green Talents Award, 2017סטודנטים שמחקרם עוסק בקיימות ובקידום עולם וסביבה ירוקים יותר23/05/2017
➕ II Edition Rome International Seminar קול קורא למלגת השתתפות בסמינר בחו"ל 2017עד גיל 35, מהתחומים הבאים: מדיניות ציבורית, מדע המדינה, יחב"ל, סוציולוגיה, כלכלה, גיאוגרפיה, היסטוריה, מזה"ת ושפות18/05/2017
➕ מלגת עלה, תשע"חמחקר בתחום מוגבלות שכלית התפתחותית 07/05/2017
➕ פרס לימודים מקרן ע"ש פרופ' אריה שירום ז"להעוסקים בתחומים: התנהגות ארגונית, סוציולוגיה ארגונית, פסיכולוגיה ארגונית ופסיכולוגיה של הבריאות31/03/2017
➕ קול קורא: מלגות קרן מכבים של יוצאי איראן, תשע"זסטודנטים בכל התחומים, אשר להם זיקה לאיראן31/03/2017
➕ Jewish Federation Chicago Scholarship Programמלגה ע"ב מצב סוציו אקונומי, לתושבי שיקגו והסביבה או מי שחי באזור לפחות שנה טרם הגשת המועמדות01/02/2017
➕ The Sir Dennis Weatherstone Predoctoral Fellowship Program, 2017העוסקים בתחום של לקויות על הרצף האוטיסטי, כמפורט בקול הקורא18/01/2017
➕ מלגות לסטודנטים בדואים. תשע"זהלומדים מקצועות מדעים, הנדסה או טכנולוגיה30/12/2016
➕ מלגות בתחום המדע היישומי וההנדסימחקרים בתחומי המדע היישומי וההנדסי, כולל רובוטיקה25/12/2016
➕ מלגה ופרס ע"ש האלוף יצחק (חקה) חופי ז"ל, 2017עבודת מחקר בנושאי ניהול ומנהיגות בארגונים ציבוריים, באחד מתחומי הלימוד: מדעי המדינה, מדיניות ציבורית, כלכלה, משפטים, צבא וביטחון, היסטוריה, סוציולוגיה, פסיכולוגיה וניהול21/12/2016
➕ כנס אפשרויות לפוסט-דוקטורט בגרמניהלתלמידי מחקר מכל התחומים10/11/2016
➕ תכנית ארסמוס והאיחוד האירופי סטודנטים המעוניינים לבצע מחקר בגרנאדה, ספרד09/10/2016
➕ פרס קרן יואל בן-פורת של המרכז למורשת המודיעיןעבודות מחקר בנושא התמודדות עם אתגרי מידע ומודיעין05/09/2016
➕ מלגות בתחום הביומטריה לתלמידי תואר שלישי לשנת 2016דוקטורנטים מתחום הביומטריה31/08/2016
➕ מלגות היטק, ביוטק וכימוטק לדוקטורנטים שיחלו לימודיהם בתשע"ז14/08/2016
➕ מלגות הנגב ומלגות המסלול הישיר לדוקטורנטים שיחלו לימודיהם 11/08/2016
➕ Science & SciLifeLab Prize for Young ScientistsCategories: Cell and Molecular Biology | Ecology and Environment | 01/08/2016
➕ מלגה לשילוב הכשרה בפסיכומטריקה בלימודי דוקטורט בישראלהעוסקים בפסיכולוגיה, בסטטיסטיקה, בחינוך או בתחום קרוב 30/07/2016
➕ מלגות אונסקו-לוריאל לשנת 2016-2017למדעניות ישראליות מבטיחות, בעלות הישגים חדשניים וישומיים במדעי החיים10/06/2016
➕ Invitation to Nominate Student: Chicago Forum on Global Citiesבני 22-28, בנושא של global cities09/03/2016
➕ 22nd Foreigners' Fellowships Programme 2016-2017FOR HUMANITIES, ARTS, SOCIAL SCIENCES AND ΕCONOMICS ΙΝ GREECE   26/02/2016
➕ מלגה קיום ועבודה כאסיסטנטלפרטים - יש לפנות למחלקת הסטודנט
➕ מלגות לתלמידי מחקר - משרד הקליטהעולים חדשים ותושבים חוזרים, עד גיל 37, שהתקבלו ללימודי דוקטורט או להשתלמות בתר-דוקטור באוניברסיטה
➕ מלגות הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובאלכוהולסטודנטים שמחקרם עוסק בנושאים רלוונטיים לרשות למלחמה בסמים ובאלכוהול
➕ מלגת נסיעה לפוסט-דוקטורנטיות בחו"לדוקטורנטיות המתכננות לצאת להשתלמות פוסט-דוק בחו"ל