המחלקה לגאוגרפיה מפעילה  מעבדות בתחומי מחקר שונים ומקושרת למספר מרכזי מחקר. מלבד אלה מפעילה המחלקה תחנות מחקר מגוונות בשדה. בקישורים הבאים תוכלו למצוא מידע אודות המעבדות, מרכזי המחקר ותחנות המחקר הפזורות בשדה.

מעבדות מחקר


תחנות מחקר


מרכזי מחקר