​​​​​​​labs.jpg
 

המחלקה לגאוגרפיה מפעילה  מעבדות בתחומי מחקר שונים ומקושרת למספר מרכזי מחקר. מלבד אלה מפעילה המחלקה תחנות מחקר מגוונות בשדה. בקישורים הבאים תוכלו למצוא מידע אודות המעבדות, מרכזי המחקר ותחנות המחקר הפזורות בשדה.

מעבדות וקבוצות מחקר

  • קבוצת מחקר: תכנון ודינמיקה עירונית


תחנות מחקר


מרכזי מחקר