לתשומת ליבכם: החוברת הקובעת את נהלי הלימודים החלים על התלמיד היא זו שפורסמה בשנה בה החל את לימודיו

חוברות הנחייה ותקנות לתואר ראשון

 

לחוברת הנחיות ותקנות לתואר שני - לחץ\י  כאן