>>> לפורום תלמידי מחקר

 

שם הסטודנטלומד לתוארדוא"לנושא עבודת המחקרשם המנחהמנחים נוספים
אביב רובינשטיין​MAavivru@post.bgu.ac.ilערכי סף לפליטת אבק כתלות במרקם הקרקעיצחק קטרה
אייל חטבMAhattaveyal02@gmail.comהתפקוד העירוני של איצטדיוניםיודן רופא
איין היוPhDhough@post.bgu.ac.ilשינויי אקלים, זיהום אוויר ובריאות פרינטלית: ההשפעות המשולבות של טמפרטורה וזיהום אוויר באוכלוסיות רגישות  איתי קלוגJohanna Lepeule​
איתי קרןMAitayker@post.bgu.ac.ilהשפעה של משתנים א-ביוטיים על עושר uvrfc מיני צמחים ופרפרים בחמש ערים במישור החוף בישראלפועה ברדן מלקינסון
אלה רומובMAelarom@post.bgu.ac.ilמבט השוואתי של תסקירי השפעה סביבתיים על היבט נופי של אנרגיות מתחדשותנעמה טשנר
אליה צרפתיMAeliyatz@post.bgu.ac.ilשילוב נתוני מדיה חברתית ונתוני תחבורה ציבורית בזמן אמת, להערכת שביעות רצון נוסעים בסן פרנסיסקו.ערן בן אליא
אלכס שטייןPhDshtien@post.bgu.ac.ilהערכת ריכוז מזהמי PM2.5   ו-PM10 בעזרת גישת מידול חדשנית ותוצרי AOD  מבוססי לווייןאיתי קלוגארנון קרניאלי - המכונים לחקר המדבר ע"ש יעקב בלאושטיין​
אמג'ד סלה איג'זיןPhDhijazen85@gmail.comשרותי מערכת אקולוגיים בערבה, ישראל, ובאזור המקביל לו בירדןפועה ברניר בקר​
אמיתי רפאל שניזיקMAshnizik@post.bgu.ac.ilאבני הבניין של הרחוב: יסודות החוויה החושית המחוללת תחושת רווחהיודן רופא
אריק סימינוביץMScariksimi@post.bgu.ac.ilהתפלגות מאמצי גזירה מעל גלוני חולאבי לוי, הנדסת מכונות, אוני' בן גורוןיצחק קטרה
בין זו'PostDoczhoub@post.bgu.ac.ilההשפעות של מיקרו-אקלים עירוני ושינויי אקלים גלובליים על עומס חום ותוצאים קארדיו-ואסקולרים באקלים צחיח למחצה בדרום הארץאביתר אראלאיתי קלוג, ויקטור נובק (בי"ח סורוקה)​
גלית פרגMAgalitpereg@gmail.com שאיפות ועמדות של נשים בדואיות בכפרים הלא מוכרים ביחס לתכנון כפריהןיודן רופא
גלעד גלברטMAgiladgel@post.bgu.ac.ilפליטת אבק מאגרגטים בקרקעיצחק קטרה
גפן למל MAlemelg@post.bgu.ac.ilנגר וסחף במדרונות טבעיים ומשוקמים במכרות  הפוספטים אורון וצין כרקע לשיקום מיטבי יונתן לרוןדן בלומברג, ד"ר אלי ארגמן - האגף לשימור הקרקע
דויד לררPhDdavid.lehrer@arava.orgפיתוח מודל עלות יעיל לשמירת טבע בישראלפועה ברניר בקר
דיאנה בוגיןMAdianakho@post.bgu.ac.ilהשפעת מאפייני משק הבית וסגנון החיים על צריכת חשמל בבתים בבאר שבעמידד קיסינג'ראביתר אראל
דרור בוגיןMABogind@post.bgu.ac.ilהערכה במרחב ובזמן של רמת השירות בתחבורה ציבורית באמצעות נתוני עתק וכלי קוד פתוחערן בן אליא
הודיה דגאנשוילי​MA​hodayushu@gmail.comניתוח זרימת חומרים ואנרגיה גלומה לבניית שכונות מגורים​מידד קיסינגר​דוד פרלמוטר​
הילה שלומיMAhilashlo@post.bgu.ac.ilהשפעתן של קהילות על המרחב האורבני: מבט מחוץ לקהילהאבינועם מאירנורית אלפסי
הנה הנינגPhDhanna.hennig@ufz.deמידול שיטפונות בזק ובאגני ניקוז צחיחים מדבר יהודהRalf Merz, Univ Halleיונתן לרון, Christian Siebert, UFZ
הראל יהודה זוהרהשלמת תזהharelzo@post.bgu.ac.ilמנגנון ניהול הקרקע בישראל: בין פוליטיקה לצדק חברתינורית אלפסי
ולאד אלכסנדרוףMAalexandv@post.bgu.ac.ilכדאיות כלכלית של  BIPV באזורי מגורים צפופיםאיתי קלוגאביתר אראל
זהר פינגרהוטMAzoharfin@post.bgu.ac.ilיצירת מקום: מערכות היחסים בין הגורמים השותפים בתהליךנורית אלפסי
חלי זכריהMAhelizacharya@gmail.comתחושת מקום בקרב קהילות עירוניות לא מקומיותאבינועם מאירנורית אלפסי
חלפי ערןPhDeranhalf@post.bgu.ac.ilאפיון שטפי גרופת והתקבצות חלקיקים מרחפים בנחל צחיח בזרימה בלתי קצובהיונתן לרוןדוד קטושבסקי
טל כהןMSctal7@post.bgu.ac.ilתופעת היווצרות סדרת שרטונות חלוקיים וביניהם אזורים שטוחים דקי-גרגר בנחלי מדבר צרים בהדגמת נחל יתיריוסף חצוריונתן לרון​
יאיר ישביץMAyairyas@post.bgu.ac.ilמודל היברידי לאמידת אור לילי בישראל באמצעות נתוני לוויין ושימושי קרקע ברזולוציה גבוההאיתי קלוגאביתר אראל
יעל נוימאירPhDyael.noymi@mail.huji.ac.ilהשפעות של החמצת האוקיינוסים על שחרור זרחן מאבק במי מים.אבנר גרוסגלעד אנטלר, המחלקה לגאולוגיה אונ' בן גוריון
יעל שניידרMAyaelsz@post.bgu.ac.ilהשפעת המבנה המרחבי בשכונה על תחושת הקהילתיות: המקרה של באר שבענורית אלפסי
יצחק דימה אקסןMAaksen@post.bgu.ac.ilחקלאות עירונית בישראל בעיני העוסקים בה: כיוונים לפיתוח ואתגריםיודן רופא
ליהי גולדפרבMScgolihi5@gmail.comאיתור מיקומים בנחלים סכר וחובב בהם עליה קפילרית וריכוז מלחים בפני השטח גורמים לריכוז מלחים גבוה בתחילת שטפונותיונתן לרוןאילון אדר​
מאיסה תותרי-פאחוריPhDmaisatotry@gmail.comקודים מרחביים ודפוסי מגורים בישובים הערבים פלסטינים בישראלנורית אלפסיאורן יפתחאל
מדלין ריצ'רדסMScMadeline.Richards@student.nmt.eduיחסי נגר-גשם ואיבודי תמסורת באזור צחיח למחצה - ארויו דה לוס פינוס Dan Cado, NMT, USAיונתן לרון​
מייק ווייןPostDocwine@post.bgu.ac.ilהשפעתם של שינויים גלובליים על ההידרולוגיה של נהר הירדן העליוןיונתן לרון
מיכאל ואטנמכרPhDmichael@i-cepa.comהשפעת מיקום גיאוגרפי של רכיבי תשתית על תפקודה במצבי החירוםטל סבוראישבתאי איזק - פקולטה להנדסת בנין​
מריאלה יאבוPhDmariela229@gmail.comנגישות עבור אנשים עם מוגבלויות בתכנון העירונינורית אלפסי
משגב גולדנברג​MSc​misgavgo@post.bgu.ac.ilמדידה ישירה של קצבי חלחול מים והסעה של מרכיבי נפט על פני השטח ובתת הקרקע בזרימות ערוצי הפזורות שנפגעו מזיהום בשמורת עברונה ​רועי ברנשטיין​עופר דהן, יונתן לרון​
מתן לוינסוןMAlevmatan@post.bgu.ac.ilיעילות כלים תכנוניים בשימור מסדרונות אקולוגיים ושטחים פתוחיםנורית אלפסי
נדב בקיןMAbekin@post.bgu.ac.ilהשפעתם של שיטות לשימור קרקע על נגר וסחף בעמק חרודיונתן לרוןדן בלומברג, ד"ר מני בן חור- מרכז וולקני
נדב ברונרMScbroner@post.bgu.ac.ilהשפעת אירועי זרימה על התחתרות נחלים תלולים וגסי גרגר בתגובה לירידת מפלס בסיס הסחיפה: נחל דוד ונחל קדםלירן גורןיונתן לרון
נדב הנגביMAnadavim@gmail.comמניעת אבק מקרקעות לס באמצעות גאופולימריצחק קטרה
נועם לסקר​MA​laskerno@post.bgu.ac.ilפיתוח מודלים חדשניים להערכת נגישות​איתי קלוג​טל סבוראי​
ניצן סווטPhDswet@post.bgu.ac.ilמנגנוני פליטת אבק מקרקע וחול פעיליצחק קטרה
סיגל רוזנפלדPhDsigalros@post.bgu.ac.ilאור צירקדי ונוחות ויזואלית בבתי חולים בישראלאביתר אראל
סמדר טנרPhDsmadartanner@gmail.comסחיפה משולבת מים ורוח בקרקעות חקלאיותיצחק קטרהמני בן חור, מכון וולקני
סעיד מיאריPhDsms.miari@gmail.comהשפעת תהליכי עיור ומודרניזציה על השימוש בנחלת הכלל בחברה הערבית בישראלאבינועם מאירנורית אלפסי
עומרי קרןMA​omriker@post.bgu.ac.ilתכנון תשתיות נורית אלפסי​רחל קטושבסקי - מרצה מהחוץ
עידו אהרוןPhDidoah@tauex.tau.ac.ilהתועלת והפגיעות הציבורית באימוץ טכנולוגיות שיתופיותנורית אלפסי
צור בלנקMAzhoub@post.bgu.ac.ilמדידת ההשפעה של עצים בעיר על טמפרטורת האויר בקרבתםאביתר אראל
קובי אוחיוןMAkobyo@post.bgu.ac.ilהתחדשות עירונית בעידן הנאו ליברלי – פיתוח מוטה נדל"ן לעומת פיתוח מוטה תשתית ומרחב ציבורי נורית אלפסי
קייל סטרקPhDkyle.stark@student.nmt.eduדינמיקה של גרופת ורחופת בנחל חולי-חלוקי ארויו דה לוס פינוס Dan Cado, NMT, USAיונתן לרון​
רודריגו סנדובלMScrodrigo.neicun@mail.udp.clתפוקת סחף היסטורית במדבר אטקה בהתבסס על שיכוב ארועי בסלריםHernan Alcayaga,  U. Diego Portales, Chileיונתן לרון​
רון  נתיבPhDronnat@post.bgu.ac.ilהשפעה של הסעת בולדרים ממדרונות על מורפולוגיה נחלית - מתהליכים לקנה מידה של התפתחות נוףלירן גורןיונתן לרון, Niels Hovius, Univ. Potsdam, Dr. Jens Turowski, GFZ​
רון ספריאן​PhD​ronsar@post.bgu.ac.ilיישומים גיאוגרפיים של אלגוריתמי למידה סטטיסטיים מתקדמים​איתי קלוג​
רוני ארצי​MA​roniart@post.bgu.ac.ilניתוח זמן-מקום של רגשות בשימושי קרקע שונים בשימוש נתוני "טוויטר"​טל סבוראי​גולן שחר, המחלקה לפסיכולוגיה​
רועי פביאן​השלמת תזה​rofa69@gmail.comערים תאומות כמנגנון להתחדשות עירונית​נורית אלפסי​
רחלי ארמוזה-זבולוני​PostDoc​rachel@adssc.orgהשפעה של שינויים במשקעים, אירועי זרימה ופעילות אנטרופוגנית על חיוניות שיטים בדרום הנגב ובערבה​יונתן לרון​
שרלין פימנטל ​MSc​תגובת נהר ריו גרנדה לכניסות סחף: ארויו דה לוס פינוס​Dan Cado, NMT, USAיונתן לרון​​
תומר דקל​PhD​tomerdkl@gmail.comארגוני חברה אזרחית וייצור המרחב​אבינועם מאיר​נורית אלפסי​

 ​​​​​​​​​​​​​​