​​​​ 

 

>>> לפורום תלמידי מחקר

 

שם הסטודנטלומד לתוארדוא"לנושא עבודת המחקרשם המנחהמנחים נוספים
אדר שטרן​MA​stern.adar@gmail.com​בחינת איכות חיים רווחה וקיימות ישובית מנקודות מבט שונות​מידד קיסינג'ר
אהרון אדם​MA​aharonad@post.bgu.ac.il​אנליזה טופוגרפית ברזולוציה גבוהה בסמוך לסימני RSL במאדים.
אנליזה זו תסייע להבין את המכניזם
 ביצירת ה-RSL.
זאת על מנת לאשש \ להפריך הימצאות של מים זורמים בפני השטח במאדים​
דן בלומברג​

עמית מושקין
(המכון הגיאולוגי)

פרופ איתי חביב
(המחלקה לגיאולוגיה)​

​אורי אנזנברג
PostDoc
​mail2uri@gmail.com
​שמאות מקרקעין ותהליכי דחיקה מהעיר
​אורן יפתחאל
ארז צפדיה​
אייל חטבMAhattaveyal02@gmail.comהתפקוד העירוני של איצטדיוניםיודן רופא
איין היוPhDhough@post.bgu.ac.ilשינויי אקלים, זיהום אוויר ובריאות פרינטלית: ההשפעות המשולבות של טמפרטורה וזיהום אוויר באוכלוסיות רגישות  איתי קלוגJohanna Lepeule​
איתי קרןMAitayker@post.bgu.ac.ilהשפעה של משתנים א-ביוטיים על עושר uvrfc מיני צמחים ופרפרים בחמש ערים במישור החוף בישראלפועה ברדן מלקינסון
אלה רומובMAelarom@post.bgu.ac.ilמבט השוואתי של תסקירי השפעה סביבתיים על היבט נופי של אנרגיות מתחדשותנעמה טשנר
אלכס שטייןPhDshtien@post.bgu.ac.ilהערכת ריכוז מזהמי PM2.5   ו-PM10 בעזרת גישת מידול חדשנית ותוצרי AOD  מבוססי לווייןאיתי קלוגארנון קרניאלי - המכונים לחקר המדבר ע"ש יעקב בלאושטיין​
אלעד אלקלעי


​MA

​סכמות המגורים - כפי שהן משתקפות מפרסומות לדיור
​נורית אלפסי

​אלעד שביב
​MA
​eshaviv@nakitech.com ​
​מיפוי שחקנים חדשים במשקי חשמל מבוזרים
​נעמה טשנר

אמג'ד סלה איג'זיןPhDhijazen85@gmail.comשרותי מערכת אקולוגיים בערבה, ישראל, ובאזור המקביל לו בירדןפועה ברניר בקר​
אמיתי רפאל שניזיקMAshnizik@post.bgu.ac.ilאבני הבניין של הרחוב: יסודות החוויה החושית המחוללת תחושת רווחהיודן רופא
​אראלה המילטון
​PhD
​hamiltonair@gmail.com
​מערכת היחסים בין השחקנים בתהליכ פינוי בינוי
נורית אלפסי
​הנרייט דהאן-כלב
אריאל כספי​השלמת תזה​arielcaspi@gmail.com​פערי אוריינות תחבורה ציבורית בגיל השלישי​ערן בן-אליא​

הלל בר גרא

לנה דייכמן (מכללת שמעון להנדסה)

​אשר אלבז
​PhD
​asherelbaz@gmail.com​
​מושג היופי בתכנון ערים
נורית אלפסי


דויד לררPhDdavid.lehrer@arava.orgפיתוח מודל עלות יעיל לשמירת טבע בישראלפועה ברניר בקר

דור פרידמן

PhD​fridmand@post.bgu.ac.il​הקיימות הביו-פיסית של מערכות מזון בעולם גלובלי מקושר​מידד קיסינג'ר
דיאנה בוגיןPhDdianakho@post.bgu.ac.il
מידד קיסינג'ראביתר אראל
דן לסר​MA​danless@post.bgu.ac.il​שימוש בחיישנים זעירים לניטור זיהום אוויר​יצחק קטרה​איתי קלוג​
דניאל בן שלמה​MSc​bensdani@post.bgu.ac.il​ויזואליזציית פערי נגישות בשימוש בתחבורה ציבורית לעומת רכבים פרטיים​נעם טרקטינסקי​

ערן בן-אליא

יצחק בננסון (אונ' ת"א)​

דרור בוגיןMABogind@post.bgu.ac.ilפיתוח יישום תומך החלטות בקוד פתוח מבוסס על נתוני עתק להערכת מהימנות רמת השירות בתחבורה הציבוריתערן בן אליא
​הודא אבו זייד
​PhD
​huda-abuzaid@hotmail.com

​השלכותיה של עקירה בעיור קולוניאלי: בחינה השוואתית של ירושלים וחברון.
אורן יפתחאל

הודיה גאנשוילי​MA​zaznshvi@post.bgu.ac.ilזרימת החומרים והאנרגיה הגלומה בבניה של שכונת  מגורים בישראלמידד קיסינג'ר​דוד פרלמוטר​
הילה שלומיMAhilashlo@post.bgu.ac.ilהשפעתן של קהילות על המרחב האורבני: מבט מחוץ לקהילהאבינועם מאירנורית אלפסי
הנה הנינגPhDhanna.hennig@ufz.deמידול שיטפונות בזק ובאגני ניקוז צחיחים מדבר יהודהRalf Merz, Univ Halleיונתן לרון, Christian Siebert, UFZ
ולאד אלכסנדרוףMAalexandv@post.bgu.ac.ilהכדאיות הכלכלית של פנלים סולריים בבנייני מגורים באזורים עירוניים צפופים בישראלאיתי קלוגאביתר אראל
ורד עוזיאל​PhD​vereduz@post.bgu. ac.ilהשפעת התחבורה הציבורית על שיווין מגדרי במרחב העירוניערן בן-אליא​פני יובל​
זהר פינגרהוטMAzoharfin@post.bgu.ac.ilיצירת מקום: מערכות היחסים בין הגורמים השותפים בתהליךנורית אלפסי
טל הר אבן לוי​MA​talshtin@post.bgu.ac.il​קיימות עירונית - ניתוח טביעת הרגל הפחמנית של שכונות בעיר תל אביב יפו​מידד קיסינג'ר​

טל רוזנגרטן​MA​rosengar@post.bgu.ac.il ​אביתר אראל​
יובל דמארי ​PhDyuval1348@gmail.com​ניתוח חברתי סביבתי של צריכת מזון לאומית והשלכותיו על קיימות מערכות המזון בעולם ​מידד קיסינג'ר
יובל תמר הפלר​MA​hefler@post.bgu.ac.il​ניתוח מחזור חיים של כרמי יין​מידד קיסינג'ר
יובל כנען​PhDyuvalknaan@gmail.com​מערכות היחסים בין ישויות גיאוגרפיות צבאיות ואזרחיות והבניית המרחב בישראל​אבינועם מאיר​אורן יפתחאל​
​יחזקאל ליין
PhD
​ylein2008@gmail.com
​מתנחלים בהקשרים פוסט קולוניאליים: הגיאוגרפיה הפוליטית של דו-קיום בר קיימא
​אורן יפתחאל

יעל נוי מאירPhDyael.noymi@mail.huji.ac.ilהשפעות של החמצת האוקיינוסים על שחרור זרחן מאבק במי מים.אבנר גרוסגלעד אנטלר, המחלקה לגאולוגיה אונ' בן גוריון
לאורנסיה מאיה סטאר​MA​laurenci.starr@mail.huji.ac.il ​מחזור הזרחן בעצים ביער ים תיכוני​אבנר גרוס​
לוניה פרידלנדר​PostDocfriedlal@post.bgu.ac.il​השימוש של חישה מרחוק
בזיהוי אזורי קרקע מזוהמים ממתכות כבדות​
דן בלומברג​נעם ויסברוד
 (מכון לחקר המים, שדה בוקר)​
ליאור נצר​PhD​Liorn@water.gov.il​לימוד התהליכים הפיזיקליים והכימיים המתרחשים בהחדרת מי נגר עירוניים לתווך
רווי/לא רווי​
יצחק קטרה​

מני בן חור ואורי נחשון- מרכז וולקני

​ליאור סבן
PhD

​סגרגרציה איאולית של חול בהתפתחות של מגה גלונים
​יצחק קטרה
חזי יצחק (קמפוס שדה בוקר)​

ליאל אולסיה שרון​MSc​lieloles@post.bgu.ac.il​שחזור מסלולי תחבורה מנתותי סלולר באמצעות אלגוריתם למידה חישובית​דן וילנצ'יק(הנדסת מערכות תקשורת)​

ערן בן-אליא

יצחק בננסון (TAU)

​ליאל צבן שטרום
​MA
leeelzaban@gmail.com‏
​דחיקת סמלים מהעיר - בחינה השוואתית של בתי כנסת בדרום
​אורן יפתחאל
ארז צפדיה​
​מאיה לורנסיה סטאר
​MA
​aurenci.starr@mail.huji.ac.il 
​דישון עצים בזרחן על ידי אבק מדברי
​אבנר גרוס
תמיר קליין (מדעי הצמח, מכון וויצמן)​
מאיסה תותרי-פאחוריPhDmaisatotry@gmail.comקודים מרחביים ודפוסי מגורים בישובים הערבים פלסטינים בישראלנורית אלפסיאורן יפתחאל
​מארק פרלשטיין
​MA
​פיתוח מודל סטטיסטי לניבוי NO2 ו-O3 בישראל
​איתי קלוג

מדלין ריצ'רדסMScMadeline.Richards@student.nmt.eduיחסי נגר-גשם ואיבודי תמסורת באזור צחיח למחצה - ארויו דה לוס פינוס Dan Cado, NMT, USAיונתן לרון​
מור קולינס​MA​collins@post.bgu.ac.il​אימוץ הרכב האוטונומי השיתופי במשחק מתמשך ורב משתמשיםערן בן-אליא​
​מיה טושינסקי
​MA
​mayatush@post.bgu.ac.il  
כלים להתחדשות עירונית

​נורית אלפסי

מיכאל ואטנמכרPhDmichael@i-cepa.comהשפעת מיקום גיאוגרפי של רכיבי תשתית על תפקודה במצבי החירוםטל סבוראישבתאי איזק - פקולטה להנדסת בנין​
​מיכל צחור

​MA

​שיח העירוניות: השפעתן של נורמות תכנון על ערכי עירוניות; רבגוניות, נגישות והליכתיות בתכנית להתחדשות עירונית של שכונות מגורים ותיקות
נורית אלפסי
​רחל קטושבסקי - מרצה מהחוץ
​מישל לוינסון
​MA
​levensmi@post.bgu.ac.il
​התנהגות ותפיסה תרמית של הולכי רגל בתנאי מיקרו-אקלים עירוניים שונים 
דוד פלמוטר​
​אור אלכסנדוביץ (הטכניון)
מריאלה יאבוPhDmariela229@gmail.comנגישות עבור אנשים עם מוגבלויות בתכנון העירונינורית אלפסי
משה הלפרין​PostDoc​moshehalpern416@hotmail.com​מגבלות סטויכיומטריות של העליה בריכוז הפחמן דו חמצני באטמוספירה על מחזור הזרחן והפחמן במערכת ים תיכונית​אבנר גרוס​
מתניה חמאווי​PhD​hamawim@post.bgu.ac.il​תנועת גרופת באגני ניקוז של נחלי אכזב בהתבסס על אותות סייסמיים​לירן גורן, גיאולוגיה​

יונתן לרון

Jens Turowski, GFZ

נדב שליטMScshanad@post.bgu.ac.ilשימוש בנתוני כרטיס חכם ולמידת מכונה לשיפור איכות נתוני תחבורה ציבורית​​מיקי פיירערן בן-אליא
יצחק בננסון (TAU)

נדינה לויט​MA​
מידד קיסינג'ר
​נועה יואלסון
​MA
​ joelsonn@post.bgu.ac.il
​מה מבחין את הכפר מפרבר - מאפיינים של הכפר במגזר היהודי בעידן של התחדשות
​יודן רופא


נועם לסקר​MA​laskerno@post.bgu.ac.ilפיתוח מודלים חדשניים להערכת נגישות​איתי קלוג​טל סבוראי​
​נטע עמר-שיף


​PhD

​nowar1972@gmail.com

​הגיאוגרפיה המשפטית של העברה בכפיה: הדין הבינלאומי והבדואים בישראל/פלסטינין 1917-2017

אורן יפתחאל
​סנדי (אלכסנדר) קדר

​נעה מטע
​MA
​mata@post.bgu.ac.il 
​העדפות מגורים בישראל
נורית אלפסי​
​נעמה רודינצקי
​MA
​naamarud@post.bgu.ac.il ​
השפעת החמצת האוקיינוסים על שחרור זרחן מאבק מדברי במי הים

​אבנר גרוס
גלעד אנטלר (המחלקה לגאולוגיה בן גוריון)​
​נעמי כהנא
​MSc
​יציבות נחלית במעלה ובמורד המתעלים בתעלת ההזנה מתחנת שאיבה P9 במניפת צאלים
​לירן גורן, גיאולוגיה אב"ג
​יונתן לרון
סודיפ טיווארי​PostDoc​sudipnst@gmail.com​אבק כמדשן הטבעי של כדור הארץ: האם צמחים יכולים לקחת זרחן מאבק דרך העלים?​אבנר גרוס​רן אראל (מכון המחקר גילת)​
סורש תפטה​
PostDoc​sthappeta@gmail.com​מערבליות בנחשולי זרימה​יונתן לרון​Joel Johnson, U. Texas, Austin​
​​סופי לגרד

​​PhD

​​ניטור סייסמי של תהליכי אי יציבות מדרונות

​​Niels Hovius, Univ. Potsdam

​יונתן לרון
​סנדי גלסגו
​MSc
​sandra.glasgo@student.nmt.edu 
​מודלים של זרימה והסעת סחף - ארויו דה לוס פינוס 
​Dan Cado, NMT, USA

​יונתן לרון
סעיד מיאריPhDsms.miari@gmail.comהשפעת תהליכי עיור ומודרניזציה על השימוש בנחלת הכלל בחברה הערבית בישראלאבינועם מאירנורית אלפסי
​עטווה אבו-פריח

​PhD

​aboatia74@hotmail.com

​ילידים ועקורים: מרחב וזהות בקרב פליטי הפנים הבדואים בנגב

אורן יפתחאל
​יונתן אנסן

עדן סקוברונק​MA​edenskov@gmail.com ​מגבלות סטויכיומטריות של העליה בריכוז הפחמן דו חמצני באטמוספירה על מחזור הזרחן והפחמן במערכת ים תיכונית​אבנר גרוס​
​עודד הס
PostDoc
​odedhaas@gmail.com

​הפוליטיקה המקומית של משבר הדיור הגלובלי: 'דחיקה מהעיר' בישראל/פלסטין
​אורן יפתחאל
ארז צדפיה​
​עומר רייכשטיין
MSc​​
​omerrei@post.bgu.ac.il
גיא שני
​​אביתר אראל

​עומרי כרמון
PhD
​omrica@gmail.com
​השלכות חברתיות ומרחביות של משקי חשמל מבוזרים ודלי פחמן
​נעמה טשנר
​מידד קיסינג'ר, יעל פרג ושירי צמח-שמיר (המרכז הבינתחומי)
עומרי קרןMA​omriker@post.bgu.ac.ilתכנון תשתיות נורית אלפסי​רחל קטושבסקי - מרצה מהחוץ
עופר לביא בקין​PhDlavbekzy@gmail.com​מקורות אבק במדבריות צפון אפריקה:
 זיהוי והערכת דינאמיקת הפליטה באמצעות חישה מרחוק​
דן בלומברג​און כרובי (המכון הגיאולוגי)​
עידו אהרוןPhDidoah@tauex.tau.ac.ilהתועלת והפגיעות הציבורית באימוץ טכנולוגיות שיתופיותנורית אלפסי
עירא דיין​PhDdayanir@post.bgu.ac.il​גילוי מטרות נקודה ואנומליות בתמונות ​סטנלי רוטמן​דן בלומברג​
​עמית קאלוש
​MSc
​k9.amit@gmail.com 
​שיטפונות פתע במורד אגן נחל צאלים: ניטור ומידול תהליכים תוך-אגניים 
​ירון קציר
​יונתן לרון
ענבל רונאי​MA​inbalron@post.bgu.ac.il​השפעת עשבייה על המאפיינים
הספקטרליים והפזיולוגים של גידולי תירס​
דן בלומברג​

יהונתן אפרת
(המחלקה ללימודי מדבר)

חנן אייזנברג
 ( מנהל המחקר החקלאי נווה יער)​

ענבר שטוטמן ​PhDshtutmin@post.bgu.ac.il​ניתוח התרומה של שילוב צעדים לקידום מערכת מזון לאומית בת קיימא​מידד קיסינג'רנאווין רמנקוטי (UBC)​
ערן חלפי​PhD​eranhalf@post.bgu.ac.ilאפיון שטפי גרופת והתקבצות חלקיקים מרחפים בנחל צחיח בזרימה בלתי קצובה​יונתן לרון​דוד קטושבסקי- הנדסה סביבתית​
​צור בלנק
PhD
​blankt@post.bgu.ac.il
​פיתוח כלי משולב לניתוח מיקרו-אקלים ומניעת התחממות עירונית
​דוד פלמוטר
אור אלכסנדוביץ (הטכניון)​

קייל סטרקPhDkyle.stark@student.nmt.eduדינמיקה של גרופת ורחופת בנחל חולי-חלוקי ארויו דה לוס פינוס Dan Cado, NMT, USAיונתן לרון​
רוקמיני צ'אקרברטי ​MA​chakrabarti.rukmini@gmail.com​ניתוח אזורי של קיימות מערכות גידול אורז בהודו​מידד קיסינג'ר
רון  נתיבPhDronnat@post.bgu.ac.ilהשפעה של הסעת בולדרים ממדרונות על מורפולוגיה נחלית - מתהליכים לקנה מידה של התפתחות נוףלירן גורןיונתן לרון, Niels Hovius, Univ. Potsdam, Dr. Jens Turowski, GFZ​
רון ספריאן​PhD​ronsar@post.bgu.ac.ilיישומים גיאוגרפיים של אלגוריתמי למידה סטטיסטיים מתקדמים​איתי קלוג​
רוני ארצי​MA​roniart@post.bgu.ac.ilניתוח זמן-מקום של רגשות בשימושי קרקע שונים בשימוש נתוני "טוויטר"​טל סבוראי​גולן שחר, המחלקה לפסיכולוגיה​
רוני גלעד​MA​ronigil@post.bgu.ac.il​אביתר אראל​
רחלי ארמוזה-זבולוני​PostDoc​rachel@adssc.orgהשפעה של שינויים במשקעים, אירועי זרימה ופעילות אנטרופוגנית על חיוניות שיטים בדרום הנגב ובערבה​יונתן לרון​
שאול שמילוביץ'​MSc​​shaulshm@post.bgu.ac.il​פיתוח ובחינת מצלמות
 היפרספקטרליות דוחסות ללוויינים.​
סטנלי רוטמן
 (הנדסת חשמל) ​

אדריאן שטרן
(הנדסת חשמל)

דן בלומברג

​שולמית נוסבוים
PhD
​shulamitnus@gmail.com​
​תהליכי הסעה של מומסים ומוצקים מרחפים מאגן הניקוז לנחל קישון
​לאה ויטנברג
​יונתן לרון
שי לנגפורד​MA​shaylang@post.bgu.ac.il​ניתוח מאפייני צריכת חשמל של משקי בית באמצעות מכשירי ניטור​מידד קיסינג'ר
שירן חביבי​PhD​havivi@post.bgu.ac.il​שילוב נתונים מחיישנים שונים
 להערכת נזקים לאחר אסון טבע באזורים כפריים​
דן בלומברג​

סטנלי רוטמן (הנדסת חשמל)

דר שמרית ממן​

שקד קאופמן​MSc​​shakedka@post.bgu.ac.il​הדמיית נתונים לתכנון נתיבי תחבורה ציבורית​נעם טרקטינסקי​

ערן בן-אליא

פיטר בק

​שרה אדר

​MSc
​עוצמות תהליכי נגר וסחיפה במישור ימין
איתי חביב

​​יונתן לרון​


​שרון אשל

​PhD
​eshelsh@post.bgu.ac.il

​דיור, תכנון וריבוד חברתי בשולי המטרופולין: הלאמה והפרטה בעסקאות תכנון בעידן הנאוליברלי

​אורן יפתחאל
טליה מרגלית​
שרון גבעMA​sharonge@post.bgu.ac.ilהבנת תהליך בחירת מקום חניה בעיר באמצעות משחק ומציאות מדומהערן בן אליא​
שרון רביץ וינגארד​PhD​sharonra@post.bgu.ac.il​אמידת קיימות אינטגרטיבית של מערכת מזון מדברית​מידד קיסינג'ר
שרלין פימנטל ​MSc​sharllyn.pimentel@student.nmt.edu​תגובת נהר ריו גרנדה לכניסות סחף: ארויו דה לוס פינוס​Dan Cado, NMT, USAיונתן לרון​​
​תום כחולי

MSc
​מדידה של מהירות מים, וקביעה של ספיקת מים, מקדמי חספוס ועקומי רום-ספיקה משופרים
​איתי חביב
​יונתן לרון
​תמר קוכנר-אברהם
​MA
​cohner@post.bgu.ac.il
​יודן רופא

 ​​​​​​​​​​​​​​