>>> לפורום תלמידי מחקר

 

שם הסטודנטלומד לתוארדוא"לנושא עבודת המחקרשם המנחהמנחים נוספים
אדר שטרן​MA​stern.adar@gmail.com​בחינת איכות חיים רווחה וקיימות ישובית מנקודות מבט שונות​מידד קיסינג'ר
אהרון אדם​MA​aharonad@post.bgu.ac.il​אנליזה טופוגרפית ברזולוציה גבוהה בסמוך לסימני RSL במאדים.
אנליזה זו תסייע להבין את המכניזם
 ביצירת ה-RSL.
זאת על מנת לאשש \ להפריך הימצאות של מים זורמים בפני השטח במאדים​
דן בלומברג​

דר עמית מושקין
(המכון הגיאולוגי)

פרופ איתי חביב
(המחלקה לגיאולוגיה)​

אייל חטבMAhattaveyal02@gmail.comהתפקוד העירוני של איצטדיוניםיודן רופא
איין היוPhDhough@post.bgu.ac.ilשינויי אקלים, זיהום אוויר ובריאות פרינטלית: ההשפעות המשולבות של טמפרטורה וזיהום אוויר באוכלוסיות רגישות  איתי קלוגJohanna Lepeule​
איתי קרןMAitayker@post.bgu.ac.ilהשפעה של משתנים א-ביוטיים על עושר uvrfc מיני צמחים ופרפרים בחמש ערים במישור החוף בישראלפועה ברדן מלקינסון
אלה רומובMAelarom@post.bgu.ac.ilמבט השוואתי של תסקירי השפעה סביבתיים על היבט נופי של אנרגיות מתחדשותנעמה טשנר
אלכס שטייןPhDshtien@post.bgu.ac.ilהערכת ריכוז מזהמי PM2.5   ו-PM10 בעזרת גישת מידול חדשנית ותוצרי AOD  מבוססי לווייןאיתי קלוגארנון קרניאלי - המכונים לחקר המדבר ע"ש יעקב בלאושטיין​
אמג'ד סלה איג'זיןPhDhijazen85@gmail.comשרותי מערכת אקולוגיים בערבה, ישראל, ובאזור המקביל לו בירדןפועה ברניר בקר​
אמיתי רפאל שניזיקMAshnizik@post.bgu.ac.ilאבני הבניין של הרחוב: יסודות החוויה החושית המחוללת תחושת רווחהיודן רופא
אריאל כספי​השלמת תזה​arielcaspi@gmail.com​פערי אוריינות תחבורה ציבורית בגיל השלישי​ערן בן-אליא​

פרופ' הלל בר גרא

דר לנה דייכמן (מכללת שמעון להנדסה)

גלית פרגMAgalitpereg@gmail.com שאיפות ועמדות של נשים בדואיות בכפרים הלא מוכרים ביחס לתכנון כפריהןיודן רופא
גפן למל MAlemelg@post.bgu.ac.ilנגר וסחף במדרונות טבעיים ומשוקמים במכרות  הפוספטים אורון וצין כרקע לשיקום מיטבי יונתן לרוןדן בלומברג, ד"ר אלי ארגמן - האגף לשימור הקרקע
דויד לררPhDdavid.lehrer@arava.orgפיתוח מודל עלות יעיל לשמירת טבע בישראלפועה ברניר בקר

דור פרידמן

PhD​fridmand@post.bgu.ac.il​הקיימות הביו-פיסית של מערכות מזון בעולם גלובלי מקושר​מידד קיסינג'ר
דיאנה בוגיןPhDdianakho@post.bgu.ac.il
מידד קיסינג'ראביתר אראל
דן לסר​MA​danless@post.bgu.ac.il​שימוש בחיישנים זעירים לניטור זיהום אוויר​יצחק קטרה​איתי קלוג​
דניאל בן שלמה​MSc​bensdani@post.bgu.ac.il​ויזואליזציית פערי נגישות בשימוש בתחבורה ציבורית לעומת רכבים פרטיים​פרופ' נעם טרקטינסקי​

ערן בן-אליא

פרופ' יצחק בננסון (אונ' ת"א)​

דרור בוגיןMABogind@post.bgu.ac.ilפיתוח יישום תומך החלטות בקוד פתוח מבוסס על נתוני עתק להערכת מהימנות רמת השירות בתחבורה הציבוריתערן בן אליא
הודיה גאנשוילי​MA​zaznshvi@post.bgu.ac.ilזרימת החומרים והאנרגיה הגלומה בבניה של שכונת  מגורים בישראלמידד קיסינגר​דוד פרלמוטר​
הילה שלומיMAhilashlo@post.bgu.ac.ilהשפעתן של קהילות על המרחב האורבני: מבט מחוץ לקהילהאבינועם מאירנורית אלפסי
הנה הנינגPhDhanna.hennig@ufz.deמידול שיטפונות בזק ובאגני ניקוז צחיחים מדבר יהודהRalf Merz, Univ Halleיונתן לרון, Christian Siebert, UFZ
הראל יהודה זוהרהשלמת תזהharelzo@post.bgu.ac.ilמנגנון ניהול הקרקע בישראל: בין פוליטיקה לצדק חברתינורית אלפסי
ולאד אלכסנדרוףMAalexandv@post.bgu.ac.ilהכדאיות הכלכלית של פנלים סולריים בבנייני מגורים באזורים עירוניים צפופים בישראלאיתי קלוגאביתר אראל
ורד עוזיאל​PhD​vereduz@post.bgu. ac.ilהשפעת התחבורה הציבורית על שיווין מגדרי במרחב העירוניערן בן-אליא​ד"ר פני יובל​
זהר פינגרהוטMAzoharfin@post.bgu.ac.ilיצירת מקום: מערכות היחסים בין הגורמים השותפים בתהליךנורית אלפסי
חלי זכריהMAhelizacharya@gmail.comהמניעים המשפיעים על בחירת מקום ההשתכנות של  קהילות עירוניות אבינועם מאירנורית אלפסי
טל הר אבן לוי​MA​talshtin@post.bgu.ac.il​קיימות עירונית - ניתוח טביעת הרגל הפחמנית של שכונות בעיר תל אביב יפו​מידד קיסינגר​
טל כהןMSctal7@post.bgu.ac.ilתופעת היווצרות סדרת שרטונות חלוקיים וביניהם אזורים שטוחים דקי-גרגר בנחלי מדבר צרים בהדגמת נחל יתיריוסף חצוריונתן לרון​
טל רוזנגרטן​MA​rosengar@post.bgu.ac.il ​אביתר אראל​
יאיר ישביץMAyairyas@post.bgu.ac.ilפיתוח מודל לאמידת זיהום אורי לילי בישראל באמצעות נתוני לווין ונתוני ממ"ג ברזולוציה גבוההאיתי קלוגאביתר אראל
יובל דמארי ​PhDyuval1348@gmail.com​ניתוח חברתי סביבתי של צריכת מזון לאומית והשלכותיו על קיימות מערכות המזון בעולם ​מידד קיסינג'ר
יובל תמר הפלר​MA​hefler@post.bgu.ac.il​ניתוח מחזור חיים של כרמי יין​מידד קיסינג'ר
יובל כנען​PhDyuvalknaan@gmail.com​מערכות היחסים בין ישויות גיאוגרפיות צבאיות ואזרחיות והבניית המרחב בישראל​אבינועם מאיר​אורן יפתחאל​
יעל נוי מאירPhDyael.noymi@mail.huji.ac.ilהשפעות של החמצת האוקיינוסים על שחרור זרחן מאבק במי מים.אבנר גרוסגלעד אנטלר, המחלקה לגאולוגיה אונ' בן גוריון
יעל שניידרMAyaelsz@post.bgu.ac.ilהשפעת המבנה המרחבי בשכונה על תחושת הקהילתיות: המקרה של באר שבענורית אלפסי
יצחק דימה אקסןMAaksen@post.bgu.ac.ilחקלאות עירונית בישראל בעיני העוסקים בה: כיוונים לפיתוח ואתגריםיודן רופא
לאורנסיה מאיה סטאר​MA​laurenci.starr@mail.huji.ac.il ​מחזור הזרחן בעצים ביער ים תיכוני​אבנר גרוס​
לוניה פרידלנדר​PostDocfriedlal@post.bgu.ac.il​השימוש של חישה מרחוק
בזיהוי אזורי קרקע מזוהמים ממתכות כבדות​
דן בלומברג​פרופ נעם ויסברוד
 (מכון לחקר המים, שדה בוקר)​
ליאור נצר​PhD​Liorn@water.gov.il​לימוד התהליכים הפיזיקליים והכימיים המתרחשים בהחדרת מי נגר עירוניים לתווך
רווי/לא רווי​
יצחק קטרה​

מני בן חור ואורי נחשון- מרכז וולקני

ליאל אולסיה שרון​MSc​lieloles@post.bgu.ac.il​שחזור מסלולי תחבורה מנתותי סלולר באמצעות אלגוריתם למידה חישובית​דר דן וילנצ'יק(הנדסת מערכות תקשורת)​

ערן בן-אליא

פרופ יצחק בננסון (TAU)

ליהי גולדפרבMScgolihi5@gmail.comאיתור מיקומים בנחלים סכר וחובב בהם עליה קפילרית וריכוז מלחים בפני השטח גורמים לריכוז מלחים גבוה בתחילת שטפונותיונתן לרוןאילון אדר​
מאיסה תותרי-פאחוריPhDmaisatotry@gmail.comקודים מרחביים ודפוסי מגורים בישובים הערבים פלסטינים בישראלנורית אלפסיאורן יפתחאל
מדלין ריצ'רדסMScMadeline.Richards@student.nmt.eduיחסי נגר-גשם ואיבודי תמסורת באזור צחיח למחצה - ארויו דה לוס פינוס Dan Cado, NMT, USAיונתן לרון​
מור קולינס​MA​collins@post.bgu.ac.il​אימוץ הרכב האוטונומי השיתופי במשחק מתמשך ורב משתמשיםערן בן-אליא​
מיכאל ואטנמכרPhDmichael@i-cepa.comהשפעת מיקום גיאוגרפי של רכיבי תשתית על תפקודה במצבי החירוםטל סבוראישבתאי איזק - פקולטה להנדסת בנין​
מריאלה יאבוPhDmariela229@gmail.comנגישות עבור אנשים עם מוגבלויות בתכנון העירונינורית אלפסי
משגב גולדנברג​MSc​misgavgo@post.bgu.ac.ilמדידה ישירה של קצבי חלחול מים והסעה של מרכיבי נפט על פני השטח ובתת הקרקע בזרימות ערוצי הפזורות שנפגעו מזיהום בשמורת עברונה ​רועי ברנשטיין​עופר דהן, יונתן לרון​
משה הלפרין​PostDoc​moshehalpern416@hotmail.com​מגבלות סטויכיומטריות של העליה בריכוז הפחמן דו חמצני באטמוספירה על מחזור הזרחן והפחמן במערכת ים תיכונית​אבנר גרוס​
מתן לוינסוןMAlevmatan@post.bgu.ac.ilיעילות כלים תכנוניים בשימור מסדרונות אקולוגיים ושטחים פתוחיםנורית אלפסי
מתניה חמאווי​PhD​hamawim@post.bgu.ac.il​תנועת גרופת באגני ניקוז של נחלי אכזב בהתבסס על אותות סייסמיים​פרופ' לירן גורן, גיאולוגיה​

יונתן לרון

Dr Jens Turowski, GFZ

נדב בקיןMAbekin@post.bgu.ac.ilהשפעתם של שיטות לשימור קרקע על נגר וסחף בעמק חרודיונתן לרוןדן בלומברג, ד"ר מני בן חור- מרכז וולקני
נדב ברונרMScbroner@post.bgu.ac.ilהשפעת אירועי זרימה על התחתרות נחלים תלולים וגסי גרגר בתגובה לירידת מפלס בסיס הסחיפה: נחל דוד ונחל קדםלירן גורןיונתן לרון
נדב שליטMScshanad@post.bgu.ac.ilשימוש בנתוני כרטיס חכם ולמידת מכונה לשיפור איכות נתוני תחבורה ציבורית​​ד"ר מיקי פיירערן בן-אליא
פרופ יצחק בננסון (TAU)

נדינה לויט​MA​מידד קיסינג'ר
נועם לסקר​MA​laskerno@post.bgu.ac.ilפיתוח מודלים חדשניים להערכת נגישות​איתי קלוג​טל סבוראי​
סודיפ טיווארי​PostDoc​sudipnst@gmail.com​אבק כמדשן הטבעי של כדור הארץ: האם צמחים יכולים לקחת זרחן מאבק דרך העלים?​אבנר גרוס​ד"ר רן אראל (מכון המחקר גילת)​
סורש תפטה​PostDoc​sthappeta@gmail.com​מערבליות בנחשולי זרימה​יונתן לרון​Prof Joel Johnson, U. Texas, Austin​
סעיד מיאריPhDsms.miari@gmail.comהשפעת תהליכי עיור ומודרניזציה על השימוש בנחלת הכלל בחברה הערבית בישראלאבינועם מאירנורית אלפסי
עדן סקוברונק​MA​edenskov@gmail.com ​מגבלות סטויכיומטריות של העליה בריכוז הפחמן דו חמצני באטמוספירה על מחזור הזרחן והפחמן במערכת ים תיכונית​אבנר גרוס​
עומרי קרןMA​omriker@post.bgu.ac.ilתכנון תשתיות נורית אלפסי​רחל קטושבסקי - מרצה מהחוץ
עופר לביא בקין​PhDlavbekzy@gmail.com​מקורות אבק במדבריות צפון אפריקה:
 זיהוי והערכת דינאמיקת הפליטה באמצעות חישה מרחוק​
דן בלומברג​דר' און כרובי (המכון הגיאולוגי)​
עידו אהרוןPhDidoah@tauex.tau.ac.ilהתועלת והפגיעות הציבורית באימוץ טכנולוגיות שיתופיותנורית אלפסי
עירא דיין​PhDdayanir@post.bgu.ac.il​גילוי מטרות נקודה ואנומליות בתמונות ​פרופ סטנלי רוטמן​דן בלומברג​
ענבל רונאי​MA​inbalron@post.bgu.ac.il​השפעת עשבייה על המאפיינים
הספקטרליים והפזיולוגים של גידולי תירס​
דן בלומברג​

פרופ יהונתן אפרת
(המחלקה ללימודי מדבר)

פרופ חנן אייזנברג
 ( מנהל המחקר החקלאי נווה יער)​

ענבר שטוטמן ​PhDshtutmin@post.bgu.ac.il​ניתוח התרומה של שילוב צעדים לקידום מערכת מזון לאומית בת קיימא​מידד קיסינג'רנאווין רמנקוטי (UBC)​
ערן חלפי​PhD​eranhalf@post.bgu.ac.ilאפיון שטפי גרופת והתקבצות חלקיקים מרחפים בנחל צחיח בזרימה בלתי קצובה​יונתן לרון​פרופ' דוד קטושבסקי- הנדסה סביבתית​
קובי אוחיוןMAkobyo@post.bgu.ac.ilהתחדשות עירונית בעידן הנאו ליברלי – פיתוח מוטה נדל"ן לעומת פיתוח מוטה תשתית ומרחב ציבורי נורית אלפסי
קייל סטרקPhDkyle.stark@student.nmt.eduדינמיקה של גרופת ורחופת בנחל חולי-חלוקי ארויו דה לוס פינוס Dan Cado, NMT, USAיונתן לרון​
רוקמיני צ'אקרברטי ​MA​chakrabarti.rukmini@gmail.com​ניתוח אזורי של קיימות מערכות גידול אורז בהודו​מידד קיסינג'ר
רון  נתיבPhDronnat@post.bgu.ac.ilהשפעה של הסעת בולדרים ממדרונות על מורפולוגיה נחלית - מתהליכים לקנה מידה של התפתחות נוףלירן גורןיונתן לרון, Niels Hovius, Univ. Potsdam, Dr. Jens Turowski, GFZ​
רון ספריאן​PhD​ronsar@post.bgu.ac.ilיישומים גיאוגרפיים של אלגוריתמי למידה סטטיסטיים מתקדמים​איתי קלוג​
רוני ארצי​MA​roniart@post.bgu.ac.ilניתוח זמן-מקום של רגשות בשימושי קרקע שונים בשימוש נתוני "טוויטר"​טל סבוראי​גולן שחר, המחלקה לפסיכולוגיה​
רוני גלעד​MA​ronigil@post.bgu.ac.il​אביתר אראל​
רועי פביאן​השלמת תזה​rofa69@gmail.comערים תאומות כמנגנון להתחדשות עירונית​נורית אלפסי​
רחלי ארמוזה-זבולוני​PostDoc​rachel@adssc.orgהשפעה של שינויים במשקעים, אירועי זרימה ופעילות אנטרופוגנית על חיוניות שיטים בדרום הנגב ובערבה​יונתן לרון​
שאול שמילוביץ'​MSc​​shaulshm@post.bgu.ac.il​פיתוח ובחינת מצלמות
 היפרספקטרליות דוחסות ללוויינים.​
פרופ סטנלי רוטמן
 (הנדסת חשמל) ​

פרופ אדריאן שטרן
(הנדסת חשמל)

דן בלומברג

שי לנגפורד​MA​shaylang@post.bgu.ac.il​ניתוח מאפייני צריכת חשמל של משקי בית באמצעות מכשירי ניטור​מידד קיסינג'ר
שירן חביבי​PhD​havivi@post.bgu.ac.il​שילוב נתונים מחיישנים שונים
 להערכת נזקים לאחר אסון טבע באזורים כפריים​
דן בלומברג​

פרופ סטנלי רוטמן (הנדסת חשמל)

דר שמרית ממן​

שקד קאופמן​MSc​​shakedka@post.bgu.ac.il​הדמיית נתונים לתכנון נתיבי תחבורה ציבורית​פרופ' נעם טרקטינסקי​

ערן בן-אליא

ד"ר פיטר בק

שרון גבעMA​sharonge@post.bgu.ac.ilהבנת תהליך בחירת מקום חניה בעיר באמצעות משחק ומציאות מדומהערן בן אליא​
שרון רביץ וינגארד​PhD​sharonra@post.bgu.ac.il​אמידת קיימות אינטגרטיבית של מערכת מזון מדברית​מידד קיסינג'ר
שרלין פימנטל ​MSc​sharllyn.pimentel@student.nmt.edu​תגובת נהר ריו גרנדה לכניסות סחף: ארויו דה לוס פינוס​Dan Cado, NMT, USAיונתן לרון​​

 ​​​​​​​​​​​​​​