​​​​​​​​​​​​​​​​

שם הסטודנטלומד לתוארדוא"לנושא עבודת המחקרשם המנחהמנחים נוספים
​אביה פרלמוטר
MA
aviap@post.bgu.ac.il
קיימות מערכת הבשר של ישראל ובחינת תחליפים אפשריים: ניתוח מחזור חיים של תרחישי צריכת בשר שונים​​
מידד קיסינגר

​אביטל מוצקין
MA
​motzkina@post.bgu.ac.il
​ההשפעה המורכבת של צמחייה על תחושת הנוחות התרמית: אמיתית או מדומה?​
​אביתר אראל
טל סבוראי

אהרון אדם​MA​aharonad@post.bgu.ac.il​אנליזה טופוגרפית ברזולוציה גבוהה בסמוך לסימני RSL במאדים.
דן בלומברג​עמית מושקין; פרופ איתי חביב
​אהוד לבנר
MA
​ehudla@post.bgu.ac.il​
​פליטות גזי חממה מבארות נטושים
​אבנר גרוס
​אלעד לוינטל
​אורי אנזנברג

PostDoc
​mail2uri@gmail.com
​שמאות מקרקעין ותהליכי דחיקה מהעיר
​אורן יפתחאל
ארז צפדיה​
​אושר רפאלי
PhD
​osherr@post.bgu.ac.il
דינמיקה זמן מרחב של צינרורים​​טל סבוראי
​אריאל נחליאלי
איין היוPhDhough@post.bgu.ac.ilשינויי אקלים, זיהום אוויר ובריאות פרינטלית: ההשפעות המשולבות של טמפרטורה וזיהום אוויר באוכלוסיות רגישות  איתי קלוגJohanna Lepeule​
​איתי שולנר
PhD
​פיתוח גישה אינטגרטיבית מבוססת הערכת מחזור חיים לניהול ממשק עשביה מקיים בגידולים חקלאיים
​מידד קיסינגר
​רן לטי - נווה יער, מכון וולקני
​אלנתן גולן
​PhD
​elnatangolan2@gmail.com 
​אבנר גרוס
רן אראל;  נורית אגם
​אלעד שביב
PhD
​eshaviv@nakitech.com ​
​מיפוי שחקנים חדשים במשקי חשמל מבוזרים
​נעמה טשנר

אמג'ד סלה איג'זיןPhDhijazen85@gmail.comשרותי מערכת אקולוגיים בערבה, ישראל, ובאזור המקביל לו בירדןפועה ברניר בקר​
​אמיליה ציקמן 
​MA
​emiliat@post.bgu.ac.il
​ניתוח זרימת החומרים בשרשרת האספקה של צריכת קפה בישראל
​מידד קיסינגר

אמיתי רפאל שניזיקMAshnizik@post.bgu.ac.ilאבני הבניין של הרחוב: יסודות החוויה החושית המחוללת תחושת רווחהיודן רופא
​אנטון לוקשין
​PhD
​lokshinanton@gmail.com 

​אבנר גרוס
דניאל פלחן 
​אראלה המילטון
​PhD
​hamiltonair@gmail.com
​מערכת היחסים בין השחקנים בתהליכ פינוי בינוי
נורית אלפסי
​הנרייט דהאן-כלב
אריאל כספי​השלמת תזה​arielcaspi@gmail.com​פערי אוריינות תחבורה ציבורית בגיל השלישי​ערן בן-אליא​הלל בר גרא; לנה דייכמן
​אשר אלבז
​PhD
​asherelbaz@gmail.com​
​מושג היופי בתכנון ערים
נורית אלפסי


​בועז פוקס
​MA
​boazfu@post.bgu.ac.il
​תגובה של ארבעה טיפוסי צומח לגשם​
​טל סבוראי
​גולן בל
דויד לררPhDdavid.lehrer@arava.orgפיתוח מודל עלות יעיל לשמירת טבע בישראלפועה ברניר בקר
​דורון אזוט
​MA
​azootd@post.bgu.ac.il​
בעיית סוף החיים של מתקנים סולריים
​נעמה טשנר

דיאנה בוגיןPhDdianakho@post.bgu.ac.il
מידד קיסינגראביתר אראל
דן לסר​MA​danless@post.bgu.ac.il​שימוש בחיישנים זעירים לניטור זיהום אוויר​יצחק קטרה​איתי קלוג​
דניאל בן שלמה​MSc​bensdani@post.bgu.ac.il​ויזואליזציית פערי נגישות בשימוש בתחבורה ציבורית לעומת רכבים פרטיים​נעם טרקטינסקי​ערן בן-אליא; יצחק בננסון
דרור בוגיןMABogind@post.bgu.ac.ilפיתוח יישום תומך החלטות בקוד פתוח מבוסס על נתוני עתק להערכת מהימנות רמת השירות בתחבורה הציבוריתערן בן אליא
​הדר אופנהיים
​MA
​hadarop@post.bgu.ac.il 
​דינמיקה של שכונות מגורים: השוואה בין שתי שכונות אנטי-אדפטיביות
​נורית אלפסי

​הודא אבו זייד

​PhD
​huda-abuzaid@hotmail.com

​השלכותיה של עקירה בעיור קולוניאלי: בחינה השוואתית של ירושלים וחברון.
אורן יפתחאל

​הלל אדלר
MA
​hillelel@post.bgu.ac.il 
​השלכות של דה-קרבוניזציה על משקי בית פגיעים
​נעמה טשנר
​סתיו שפירא
הנה הנינגPhDhanna.hennig@ufz.deמידול שיטפונות בזק ובאגני ניקוז צחיחים מדבר יהודהRalf Merz, Univ Halleיונתן לרון, Christian Siebert, UFZ
ולאד אלכסנדרוףMAalexandv@post.bgu.ac.ilהכדאיות הכלכלית של פנלים סולריים בבנייני מגורים באזורים עירוניים צפופים בישראלאיתי קלוגאביתר אראל
ורד עוזיאל​PhD​vereduz@post.bgu. ac.ilהשפעת התחבורה הציבורית על שיווין מגדרי במרחב העירוניערן בן-אליא​פני יובל​
זהר פינגרהוטMAzoharfin@post.bgu.ac.ilיצירת מקום: מערכות היחסים בין הגורמים השותפים בתהליךנורית אלפסי
​חואן דויד גררו
PhD
​איתי קלוג

​יובל בר נחמיה
​MA
​yubar@post.bgu.ac.il
​הרגלי נסיעה של משתמשי מיקרו מוביליטי בת"א-יפו​

​יחזקאל ליין
PhD
​ylein2008@gmail.com
​מתנחלים בהקשרים פוסט קולוניאליים: הגיאוגרפיה הפוליטית של דו-קיום בר קיימא
​אורן יפתחאל

​יניב רונן
MA​​yanivrnn@gmail.com
​הקשר בין מסילות ותחנות רכבת וערים בישראל
​יודן רופא

יעל נוי מאירPhDyael.noymi@mail.huji.ac.ilהשפעות של החמצת האוקיינוסים על שחרור זרחן מאבק במי מים.אבנר גרוסגלעד אנטלר (מדעי הגיאולוגיה והסביבה)
​יעל רונן
​MA
​ronenya@post.bgu.ac.il 
​התחדשות ללא הריסה
​נורית אלפסי
רחל קטושבסקי
לאורנסיה מאיה סטאר​MA​laurenci.starr@mail.huji.ac.il ​מחזור הזרחן בעצים ביער ים תיכוני​אבנר גרוס​
לוניה פרידלנדר​PostDocfriedlal@post.bgu.ac.il​השימוש של חישה מרחוק
בזיהוי אזורי קרקע מזוהמים ממתכות כבדות​
דן בלומברג​נעם ויסברוד
 (מכון לחקר המים, שדה בוקר)​
​לוק לואונג
PhD​
​loc.luong@student.nmt.edu 
​פיתוח הפיזיקה של תגובות סייסמיות לתנועת גרופת
​Assoc Prof. Dan Cadol, NMT
​Prof. Susan Bilek, NMT
פרופ' יונתן לרון - Dr. Jens Turowski, GFZ
ליאור נצר​PhD​Liorn@water.gov.il​לימוד התהליכים הפיזיקליים והכימיים המתרחשים בהחדרת מי נגר עירוניים לתווך
רווי/לא רווי​
יצחק קטרה​

מני בן חור ואורי נחשון- מרכז וולקני

​ליאור סבן
PhD

​סגרגרציה איאולית של חול בהתפתחות של מגה גלונים
​יצחק קטרה
חזי יצחק (קמפוס שדה בוקר)​

ליאל אולסיה שרון​MSc​lieloles@post.bgu.ac.il​שחזור מסלולי תחבורה מנתותי סלולר באמצעות אלגוריתם למידה חישובית​דן וילנצ'יקערן בן-אליא; יצחק בננסון
​ליאל צבן שטרום
​MA
leeelzaban@gmail.com‏
​דחיקת סמלים מהעיר - בחינה השוואתית של בתי כנסת בדרום
​אורן יפתחאל
ארז צפדיה​
​מאיה לורנסיה סטאר
​MA
​aurenci.starr@mail.huji.ac.il 
​דישון עצים בזרחן על ידי אבק מדברי
​אבנר גרוס
תמיר קליין (מדעי הצמח, מכון וויצמן)​
​מארק פרלשטיין
​MA

​פיתוח מודל סטטיסטי לניבוי NO2 ו-O3 בישראל
​איתי קלוג

​מבשרת מלמד
​MA
6000656@gmail.com
​ניהול נגר עירוני בתנאי יובש: המקרה של נחל באר שבע
​נעמה טשנר

מדלין ריצ'רדסMScMadeline.Richards@student.nmt.eduיחסי נגר-גשם ואיבודי תמסורת באזור צחיח למחצה - ארויו דה לוס פינוס Dan Cadoיונתן לרון​
​מורן קמינר
​MA
​mkaminer79@gmail.com
​השפעות עליה בפחמן דו חמצני על הערך התזונתי של עשב ים
​אבנר גרוס
​גלעד אנטלר
​מיה טושינסקי
​MA
​mayatush@post.bgu.ac.il  
כלים להתחדשות עירונית
​נורית אלפסי

​מיטשל מקלולין
​MSc
​john.mclaughlin@student.nmt.edu 
​ניטור סייסמי של תהליכים נחליים בנחלי אכזב
​ Susan Bilek
 Dan Cadol; יונתן לרון
מיכאל ואטנמכרPhDmichael@i-cepa.comהשפעת מיקום גיאוגרפי של רכיבי תשתית על תפקודה במצבי החירוםטל סבוראישבתאי איזק
​מיכל צחור

​MA

​שיח העירוניות: השפעתן של נורמות תכנון על ערכי עירוניות; רבגוניות, נגישות והליכתיות בתכנית להתחדשות עירונית של שכונות מגורים ותיקות
נורית אלפסי
​רחל קטושבסקי
​מישל לוינסון
​MA
​levensmi@post.bgu.ac.il
​התנהגות ותפיסה תרמית של הולכי רגל בתנאי מיקרו-אקלים עירוניים שונים 
דוד פלמוטר​
​אור אלכסנדוביץ
מריאלה יאבוPhDmariela229@gmail.comנגישות עבור אנשים עם מוגבלויות בתכנון העירונינורית אלפסי
משה הלפרין​PostDoc​moshehalpern416@hotmail.com​מגבלות סטויכיומטריות של העליה בריכוז הפחמן דו חמצני באטמוספירה על מחזור הזרחן והפחמן במערכת ים תיכונית​אבנר גרוס​
מתניה חמאווי​PhD​hamawim@post.bgu.ac.il​תנועת גרופת באגני ניקוז של נחלי אכזב בהתבסס על אותות סייסמיים​לירן גורן (מדעי הגיאולוגיה והסביבה)יונתן לרון; Jens Turowski
נדב שליטMScshanad@post.bgu.ac.ilשימוש בנתוני כרטיס חכם ולמידת מכונה לשיפור איכות נתוני תחבורה ציבורית​​מיקי פיירערן בן-אליא
יצחק בננסון 
נדינה לויט​PhD​​nadinale@post.bgu.ac.il
​גישה אינטגרטיבית לקידום מערכות מקיימות
מידד קיסינגר
​נועה בירן
PhD
​noabira@post.bgu.ac.il
​גישה אינטגרטיבית לניתוח המשמעויות הסביבתיות של אובדן מזון בסקטור החקלאי
​מידד קיסינגר

​נועה יואלסון
​MA
​ joelsonn@post.bgu.ac.il
​מה מבחין את הכפר מפרבר - מאפיינים של הכפר במגזר היהודי בעידן של התחדשות
​יודן רופא


​נועה ניימן
​MA
​naimann@post.bgu.ac.il
​שחרור זרחן מאבק לאוקיינוס תחת תרחישי אקלים שנים​
​אבנר גרוס
​גלעד אנטלר
​נועם אלעד
​PhD
​noamela@post.bgu.ac.il
​הנרטיב של Net Zero
​נעמה טשנר
​יעקב גארב
נועם לסקר​​MAlaskerno@post.bgu.ac.ilפיתוח מודלים חדשניים להערכת נגישות​איתי קלוג​טל סבוראי​
​נטע סוטו
​PhD
​sotonet@post.bgu.ac.il
​עשב ים כמשאבת הזרחן ההופכית באוקיינוס
​אבנר גרוס

​נטע עמר-שיף


​PhD

​nowar1972@gmail.com

​הגיאוגרפיה המשפטית של העברה בכפיה: הדין הבינלאומי והבדואים בישראל/פלסטינין 1917-2017

אורן יפתחאל
​סנדי (אלכסנדר) קדר

​נעה מטע
​MA
​mata@post.bgu.ac.il 
​העדפות מגורים בישראל
נורית אלפסי​
​נעמה רודינצקי
​MA
​naamarud@post.bgu.ac.il ​
השפעת החמצת האוקיינוסים על שחרור זרחן מאבק מדברי במי הים
​אבנר גרוס
גלעד אנטלר 
​נעמי כהנא

​MSc
​יציבות נחלית במעלה ובמורד המתעלים בתעלת ההזנה מתחנת שאיבה P9 במניפת צאלים
​לירן גורן (מדעי הגיאולוגיה והסביבה)
​יונתן לרון
​נתנאל אילני
​MA
​netanelil99@gmail.com
​עוני אנרגטי, בריאות וחוסן קהילתי בנגב
נעמה טשנר
סתיו שפירא, ביה"ס לבריאות הציבור​
סודיפ טיווארי​PostDoc​sudipnst@gmail.com​אבק כמדשן הטבעי של כדור הארץ: האם צמחים יכולים לקחת זרחן מאבק דרך העלים?​אבנר גרוס​רן אראל (מכון המחקר גילת)​
סורש תפטה​
PostDoc​sthappeta@gmail.com​מערבליות בנחשולי זרימה​יונתן לרון​Joel Johnson, U. Texas, Austin​
​​סופי לגרד


​​PhD

​​ניטור סייסמי של תהליכי אי יציבות מדרונות

​​Niels Hovius, Univ. Potsdam

​יונתן לרון
​סלימאן אבו סבית
​MA
​sleeman1997sk@gmail.com
​עיור הבדואים: מה ניתן ללמוד מההשוואה בין ישראל וירדן​
​נורית אלפסי
​יודן רופא
​סנדי גלסגו
​MSc
​sandra.glasgo@student.nmt.edu 
​מודלים של זרימה והסעת סחף - ארויו דה לוס פינוס 
​Dan Cado, NMT, USA

​יונתן לרון
​עטווה אבו-פריח

​PhD

​aboatia74@hotmail.com

​ילידים ועקורים: מרחב וזהות בקרב פליטי הפנים הבדואים בנגב

אורן יפתחאל
​יונתן אנסן

עדן סקוברונק​MA​edenskov@gmail.com ​מגבלות סטויכיומטריות של העליה בריכוז הפחמן דו חמצני באטמוספירה על מחזור הזרחן והפחמן במערכת ים תיכונית​אבנר גרוס​
​עודד הס
PostDoc
​odedhaas@gmail.com

​הפוליטיקה המקומית של משבר הדיור הגלובלי: 'דחיקה מהעיר' בישראל/פלסטין
​אורן יפתחאל
ארז צדפיה​
​עומר רייכשטיין
MSc​​
​omerrei@post.bgu.ac.il
גיא שני
​​אביתר אראל

​עומרי כרמון
PhD
​omrica@gmail.com
​השלכות חברתיות ומרחביות של משקי חשמל מבוזרים ודלי פחמן
​נעמה טשנר
​מידד קיסינג'ר, יעל פרג ושירי צמח-שמיר (המרכז הבינתחומי)
עומרי קרן​MAomriker@post.bgu.ac.ilתכנון תשתיות נורית אלפסי​רחל קטושבסקי - מרצה מהחוץ
עופר לביא בקין​PhDlavbekzy@gmail.com​מקורות אבק במדבריות צפון אפריקה:
 זיהוי והערכת דינאמיקת הפליטה באמצעות חישה מרחוק​
דן בלומברג​און כרובי (המכון הגיאולוגי)​
עידו אהרוןPhDidoah@tauex.tau.ac.ilהתועלת והפגיעות הציבורית באימוץ טכנולוגיות שיתופיותנורית אלפסי
​עידן מגירא
MA
​megira@post.bgu.ac.il
​ניתוח טביעת הרגל הפחמנית של ישובים עירוניים בישראל 
​מידד קיסינגר

​עילי הנגבי
​MSc
​ilayha@post.bgu.ac.il 
​הקטנת סחיפה ערוצית קרומים ביוגניים ופיזיקליים במישון ימין  
יונתן לרון
ירון קציר; נעה בלבן

עירא דיין​PhDdayanir@post.bgu.ac.il​גילוי מטרות נקודה ואנומליות בתמונות ​סטנלי רוטמן​דן בלומברג​
​עירית פורת
​PhD​

​irporat@post.bgu.ac.il
​אסטרטגיות ניהול ואכיפה לאיכות חיים עירונית: פיקוח עירוני וניהול הערך הציבורי של רחובות עירוניים ראשיים
​יודן רופא
​פאני יובל
​עמית אסולין
​MA
​amitass@post.bgu.ac.il 
​השפעות צולבות של מיקרו מוביליטי
​ערן בן-אליא

​עמית קאלוש
​MSc
​k9.amit@gmail.com 
​שיטפונות פתע במורד אגן נחל צאלים: ניטור ומידול תהליכים תוך-אגניים 
​פרופ' ירון קציר (מדעי הגיאולוגיה והסביבה)
​יונתן לרון
​ענבל בנציוני
​MA
​bentsioi@post.bgu.ac.il
​תכנון מוטה מבנה בישראל - חלופה לתכנון שימושי קרקע?​
​יודן רופא

ענבל רונאי​MA​inbalron@post.bgu.ac.il​השפעת עשבייה על המאפיינים הספקטרליים והפזיולוגים של גידולי תירס​דן בלומברג​

יהונתן אפרת; חנן אייזנברג

ענבר שטוטמן ​PhDshtutmin@post.bgu.ac.il​ניתוח התרומה של שילוב צעדים לקידום מערכת מזון לאומית בת קיימא​מידד קיסינגרנאווין רמנקוטי
​ענת ברקאי-נבו
​PhD
​anatbnevo@gmail.com
​דיור שיתופי (קוהאוסינג) לגיל השלישי
​אבינועם מאיר
נורית אלפסי​
​צור בלנק
PhD
​blankt@post.bgu.ac.il
​פיתוח כלי משולב לניתוח מיקרו-אקלים ומניעת התחממות עירונית
​דוד פלמוטר
אור אלכסנדוביץ (הטכניון)​

קייל סטרקPhDkyle.stark@student.nmt.eduדינמיקה של גרופת ורחופת בנחל חולי-חלוקי ארויו דה לוס פינוס Dan Cado, NMT, USAיונתן לרון​
​רבקה מוסקל
​MSc
​rebecca.moskal@student.nmt.edu 
​משוואות להסעת סחף בנחלי אכזב
​Assoc Prof. Dan Cadol, NMT
​יונתן לרון
Assist Prof. Kate Leary, NMT
​רוני בלושטיין
​PhD
​livnon@bgu.ac.il
​דינמיקת מרחב-זמן של אימוץ פאנלים סולריים בחברה הבדואית
​טל סבוראי
​איתי פישהנדלר
חבצלת יהל
רוקמיני צ'אקרברטי ​MA​chakrabarti.rukmini@gmail.com​ניתוח אזורי של קיימות מערכות גידול אורז בהודו​מידד קיסינגר
רון  נתיבPhDronnat@post.bgu.ac.ilהשפעה של הסעת בולדרים ממדרונות על מורפולוגיה נחלית - מתהליכים לקנה מידה של התפתחות נוףלירן גורן Uni יונתן לרון, Niels Hovius, Univ. Potsdam, Dr. Jens Turowski, GFZ​
רון ספריאן​PhD​ronsar@post.bgu.ac.ilיישומים גיאוגרפיים של אלגוריתמי למידה סטטיסטיים מתקדמים​איתי קלוג​
רוני ארצי​MA​roniart@post.bgu.ac.ilניתוח זמן-מקום של רגשות בשימושי קרקע שונים בשימוש נתוני "טוויטר"​טל סבוראי​גולן שחר
רחלי ארמוזה-זבולוני​PostDoc​rachel@adssc.orgהשפעה של שינויים במשקעים, אירועי זרימה ופעילות אנטרופוגנית על חיוניות שיטים בדרום הנגב ובערבה​יונתן לרון​
​רינה מגן
​PhD
​rina.magen@gmail.com​
​השפעת מאפיינים מרחביים על התפקוד החברתי של שצ"פ שכונתיים
​יודן רופא
​יצחק אומר
שאול שמילוביץ'​MSc​​shaulshm@post.bgu.ac.il​פיתוח ובחינת מצלמות
 היפרספקטרליות דוחסות ללוויינים.​
סטנלי רוטמן
 (הנדסת חשמל) ​
אדריאן שטרן; דן בלומברג
​שולמית נוסבוים

PhD
​shulamitnus@gmail.com​
​תהליכי הסעה של מומסים ומוצקים מרחפים מאגן הניקוז לנחל קישון
​לאה ויטנברג
​יונתן לרון
​שחר שטיינ​בך
​MA
​steinbac@post.bgu.ac.il
​"מטבוליזים אזורי" : יישום אמצעים להתייעלות השימוש באנרגיה.
​נעמה טשנר
מידד קיסינגר​
​שיראל מורנו
​MA
​shirelmo@post.bgu.ac.il​
​ניתוח מחזור חיים של שמן זית
​מידד קיסינגר

​שמואל צין
​MA
​golanrom@gmail.com 
​50 שנות סחיפה ארועית מאגני ההיקוות של נחל חיון ונחל נקרות 
יונתן לרון​
רחל ארמוזה זבולוני;
נורית שטובר 
שקד קאופמן​MSc​​shakedka@post.bgu.ac.il​הדמיית נתונים לתכנון נתיבי תחבורה ציבורית​נעם טרקטינסקי​ערן בן-אליא; פיטר בק
​שרה אדר

​MSc
​עוצמות תהליכי נגר וסחיפה במישור ימין
איתי חביב

​​יונתן לרון​


​שרון אשל

​PhD
​eshelsh@post.bgu.ac.il

​דיור, תכנון וריבוד חברתי בשולי המטרופולין: הלאמה והפרטה בעסקאות תכנון בעידן הנאוליברלי

​אורן יפתחאל
טליה מרגלית​
​תום כחולי

MSc
​מדידה של מהירות מים, וקביעה של ספיקת מים, מקדמי חספוס ועקומי רום-ספיקה משופרים
​איתי חביב
​יונתן לרון
​תמר קוכנר-אברהם
​MA
​cohner@post.bgu.ac.il
​יודן רופא

 ​​​​​​​​​​​​​​