Screenshot 2023-09-05 102203.jpg
המעבדה לחישה מרחוק ודימות פלנטרי (EPIF) הינה מעבדה מחקרית החובקת דיסציפלינות שונות, ומקבלת תלמידים עם רקע אקדמאי ממבחר חוגים כגון גאוגרפיה, אלקטרו אופטיקה, גאולוגיה, הנדסת חשמל, מדעי המחשב, חקלאות ועוד. המעבדה נמצאת בקמפוס הראשי של אוניברסיטת בן גוריון בנגב.

המעבדה משמשת כאחת מהמעבדות הרגיונאליות של NASA לדימות פלנטרי ובעלת ארכיון פעיל של מפות ודימות לווייני של מערכת השמש.

המעבדה פועלת תחת מספר מזכרים של הסכמה, בין היתר ניתן למצוא בה כלי חומרה לעיבוד תמונה וכלי תוכנה המבוססים על לינוקס ועמדות עבודה של "חלונות" (המצוידות במלואן ברישיונות של ERDAS IMAGINE, ENVI, PCI ו- ARC/GIS ו- (eCognition) ומבחר של  ציוד שטח המשמש למעבדות ניידות.

תחנת קליטה של HRPT, מאפשרת לנו לקלוט בזמן אמת מידע מ AVHRR, מהלוויינים NOAA- 12,14,15,16,17. בנוסף לכך יש באפשרותנו לקלוט מידע מ- SeaWiFS  מהלוויין Orbview-2 וגם הדמאות .FY1C,D תחנת הקליטה מצוידת במלואה עם תחנת קליטה של MEOS Linux ומחשב מעקב.

בנוסף קיימת גם תחנת קליטה ייעודית VHF, UHF ו S BAND של הלווין BGUSAT.

משרד האו"ם לענייני החלל החיצון (UNOOSA) בחר במעבדה לחישה מרחוק והדמאה פלנטרית כשותפה להקמת משרד תמיכה אזורי לניהול מצבי חירום בישראל, בשיתוף סוכנות החלל הישראלית במשרד המדע והטכנולוגיה. משרד התמיכה האזורי RSO UN-SPIDER​ לניהול מצבי חירום מבוסס על נתונים הנאספים מהחלל והינו מרכז מקצועי המאגד את הידע, הניסיון והיכולות שמציעות המדינות החברות בו במטרה להפחית מצבי סיכון ומקרי חירום ברחבי העולם.​


WhatsApp Image 2023-09-04 at 12.04.43.jpg