​​​​​​​1234.jpg


אנו מציעים תכנית לימודים דו-מחלקתי חדשנית ומתקדמת המשלבת בין מדעי החיים וגאוגרפיה, בדגש על מדעי הסביבה.

נושא הסביבה משפיע משמעותית הן על חיינו האישיים והן על מישורים ציבוריים רבים. הפגיעה במערכות אקולוגיות, מינים ובתי גידול מחד ובריאות הציבור האנושית מאידך הולכת ומתחזקת ומחייבת התייחסות רצינית של האקדמיה, הן במחקר והן בהוראה. היכולת להבין את תפקוד הסביבה ולפתור בעיות המאיימות על המשך קיומנו, דורשת התייחסויות מולטידיסציפלינאריות. מורכבות הטבע והשילוב של גורמים א-ביוטיים וביוטיים מחייבים הכשרה של דור תלמידים ומדענים המכירים דיסציפלינות משלימות ויודעים לחבר, לחקור ולהציע פתרונות לבעיות סביבתיות.

המחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי מכשירה תלמידים בתחומים מגוונים של סביבות א-ביוטיות יחד עם כלים הרלוונטיים לתחום זה, כמו מערכות מידע גיאוגרפיות, חישה מרחוק ותכנון סביבתי. באופן טבעי, המחלקה למדעי החיים מכשירה תלמידיה בתחומים מגוונים של מערכות ביולוגיות, תוך אפשרות להתמקדות והעמקה בבוטניקה, זואולוגיה ואקולוגיה. השילוב המתבקש של שתי מחלקות אלו מאפשר את הגדלת ההתמחות של בוגרי התכנית המוצעת למחקר מתקדם מולטי-דיסציפלינארי כמו גם את הכשרת הדור הבא של אנשי המקצוע, היכולים להשתלב הן במגזר הציבורי (מועצות אזוריות ומקומיות, משרדי ממשלה) והן במגזר הפרטי (חברות תכנון סביבתי-אקולוגי, תעשיה סביבתית). אכן, שילוב של תחומי המחלקות – מדעי החיים וגיאוגרפיה – ליצירת דור צעיר ומומחה בסוגיות סביבתיות מורכבות מאפיין מדינות רבות ומוסדות אקדמיים מהמובילים בעולם.

התכנית כוללת 123 נקודות זכות וכוללת מגוון רחב מאד של קורסים בשתי המחלקות. הסטודנטים ילמדו קורסים מגוונים ביניהם מדעי הסביבה, שינויי אקלים, מבוא לסביבה וחברה, גאואינפורמטיקה, וקורסים העוסקים בקיימות שיינתנו במחלקה לגאוגרפיה, וקורסים באקולוגיה, ביוכימיה, כימיה אורגנית ומדעי הצמח שיינתנו במסגרת מדעי החיים. כחלק מהתוכנית החדשה, ייקחו התלמידים קורס שדה חדש ייחודי, המחבר בין הדיסציפלינות, שבמסגרתו יצאו הסטודנטים לשטח למספר ימים בכדי לאסוף נתונים א-ביוטיים וביוטיים ולנתחם.