סביבה.jpg 

 
ההשפעה האנושית על כדור הארץ הגיעה לשיא ומשבר אקולוגי ושינויי אקלים עומדים בפתח. בתכנית ללימודי סביבה נלמד על האתגרים הצפויים לאדם ולטבע בעשורים הקרובים ועל דרכי ההתמודדות עמם. בוגרי התכנית יירכשו ידע ומיומנויות אשר יאפשרו השתלבות בלימודים לתארים מתקדמים ובמערך קבלת ההחלטות שיעצבו את פני כדור הארץ והיושבים בו בדורות הבאים.
 

למי התחום מיועד

לסטודנטים המעוניינים בידע תאורטי ומעשי-כמותי בתהליכים הקשורים בסביבה הפיסית, אקלים, אקולוגיה מרחבית, גאומורפולוגיה, הידרולוגיה, כולל הכשרה מתאימה ללימודים לתארים מתקדמים ולתעסוקה בתחום.
 

אנשי סגל

פרופ' יצחק קטרה
פרופ' חזי יצחק
 

 נושאי לימוד עיקריים

פוריות וסחיפה של קרקעות, אקלים סביבה ואדם, הידרולוגיה של מים עיליים ושטפונות, תהליכים איאוליים, גאומורפולוגיה של אזורים צחיחים, גאו-אקולוגיה במערכות שונות