​​​​​סביבה.jpg 

 
ההשפעה האנושית על כדור הארץ הגיעה לשיא ומשבר אקולוגי ושינויי אקלים עומדים בפתח. בתכנית למדעי הסביבה נלמד על האתגרים הצפויים לאדם ולטבע בעשורים הקרובים ועל דרכי ההתמודדות עמם. בוגרי התכנית יירכשו ידע ומיומנויות אשר יאפשרו השתלבות בלימודים לתארים מתקדמים ובמערך קבלת ההחלטות שיעצבו את פני כדור הארץ והיושבים בו בדורות הבאים.
 

למי התחום מיועד

לסטודנטים המעוניינים בידע תאורטי ומעשי-כמותי בתהליכים הקשורים בסביבה הפיסית, אקלים, אקולוגיה מרחבית, גאומורפולוגיה, הידרולוגיה, כולל הכשרה מתאימה ללימודים לתארים מתקדמים ולתעסוקה בתחום.

ראש המסלול: ד"ר אבנר גרוס


אנשי סגל​

פרופ' יצחק קטרה
ד"ר דיליה קול
פרופ' חזי יצחק
 


 נושאי לימוד עיקריים

השפעת שינויי האקלים על מערכות טבעיות, פוריות וסחיפה של קרקעות, אנרגיות מתחדשות, אקלים סביבה ואדם, מחזורים ביוגאוכימיים, גאו-אקולוגיה, הידרולוגיה של מים עיליים ושיטפונות, תהליכים איאוליים וסופות אבק, גאומורפולוגיה של אזורים צחיחים.
 

שילוב עם מחלקות אחרות

ניתן לשלב את הלימודים במסלול למדעי הסביבה עם כל מחלקות הפקולטה למדעי הרוח והחברה. מידע נוסף על תכניות הלימודים הדו-מחלקתיות ניתן למצוא בידיעון המחלקה.