עיר.jpg 

 

התואר הראשון בגאוגרפיה אנושית מתמקד בהבנת הסביבה הבנויה - העיר וסביבותיה - ממגוון גדול של היבטים. התלמידים יכירו תהליכי התפתחות ושינוי בערים ויקבלו כלים לניתוח תופעות חברתיות, כלכליות ופוליטיות. דגש מיוחד ניתן לנושאים של קיימות סביבתית וחברתית ולניתוח טביעת הרגל האקולוגית של ערים ומקומות יישוב. בנוסף, הלימודים מקנים היכרות מעמיקה עם מערכות תכנון ערים, תכנון תחבורה, נושאים של צדק חברתי במדיניות העירונית ושילוב חברתי של מגוון אוכלוסיות.


 

למי התחום מיועד

לסטודנטים המעוניינים לרכוש ידע רחב במגוון תהליכים חברתיים, כלכליים וסביבתיים, התנהגות האדם ולמידה מרחבית, תהליכי קבלת החלטות של האדם במרחב ושל גופים ממסדיים בהקשר של הסביבה הבנויה והטבעית. התואר מהווה הכנה מתאימה ללימודים לתארים מתקדמים והכשרה לתעסוקה בתחום.

 

אנשי סגל

פרופ' אורן יפתחאל
פרופ' נורית אלפסי
פרופ' מידד קיסינגר
ד"ר ערן בן-אליא
ד"ר נעמה טשנר
פרופ' דוד פרלמוטר
ד"ר יודן רופא
פרופ' אביתר אראל

 

נושאי לימוד עיקריים

יחסי אדם, חברה וסביבה; גאוגרפיה עירונית; גאוגרפיה כלכלית; גאוגרפיה פוליטית; גיאוגרפיה של תחבורה, גאוגרפיה וירטואלית, תכנון ערים, קיימות חברתית ומרחבית.

 

אפשרויות שילוב עם מחלקות אחרות

ניתן לשלב את לימודי גאוגרפיה עם כל מחלקות הפקולטה למדעי הרוח והחברה.
תכנית מיוחדת לדו מחלקתי עם המחלקה לכלכלה/המחלקה לניהול מוצעת לסטודנטים הלומדים במחלקות אלה. מידע נוסף על תכניות הלימודים הדו-מחלקתיות ניתן למצוא בידיעון המחלקה. . 


אפשרויות תעסוקה

רשויות מקומיות: תחום התכנון, תחומי ממ"ג; מנהל התכנון; משרד להגנת הסביבה; משרד התחבורה; משרד הבינוי ורשות מקרקע ישראל; צה"ל, אגף תכנון; משרד הביטחון; משרדי ממשלה אחרים;  החברה להגנת הטבע; גופי ייעוץ ותכנון פרטיים; ארגוני סביבה ותכנון מרחבי.