עיר.jpg 
 
התואר הראשון בגאוגרפיה אנושית מתמקד בהבנת הסביבה הבנויה - העיר וסביבותיה - ממגוון גדול של היבטים. התלמידים יכירו תהליכי התפתחות ושינוי בערים ויקבלו כלים לניתוח תופעות חברתיות, כלכליות ופוליטיות. דגש מיוחד ניתן לנושאים של קיימות סביבתית וחברתית ולניתוח טביעת הרגל האקולוגית של ערים ומקומות יישוב. בנוסף, הלימודים מקנים היכרות מעמיקה עם מערכות תכנון ערים, תכנון תחבורה, נושאים של צדק חברתי במדיניות העירונית ושילוב חברתי של מגוון אוכלוסיות.

 

למי התחום מיועד

לסטודנטים המעוניינים לרכוש ידע רחב במגוון תהליכים חברתיים, כלכליים וסביבתיים, התנהגות האדם ולמידה מרחבית, תהליכי קבלת החלטות של האדם במרחב ושל גופים ממסדיים בהקשר של הסביבה הבנויה והטבעית. התואר מהווה הכנה מתאימה ללימודים לתארים מתקדמים והכשרה לתעסוקה בתחום.
 

נושאי לימוד עיקריים

יחסי אדם, חברה וסביבה; גאוגרפיה עירונית; גאוגרפיה כלכלית; גאוגרפיה פוליטית; גיאוגרפיה של תחבורה, גאוגרפיה וירטואלית, תכנון ערים, קיימות חברתית ומרחבית.
 

אפשרויות תעסוקה

רשויות מקומיות: תחום התכנון, תחומי ממ"ג; מנהל התכנון; משרד להגנת הסביבה; משרד התחבורה; משרד הבינוי ורשות מקרקע ישראל; צה"ל, אגף תכנון; משרד הביטחון; משרדי ממשלה אחרים;  החברה להגנת הטבע; גופי ייעוץ ותכנון פרטיים; ארגוני סביבה ותכנון מרחבי.