טמג.jpg

הלימודים במגמה לגאואינפורמטיקה מהווים חשיפה לעולם המורכב של מדעי הנתונים המרחביים. מטרת תכנית הלימודים היא להציג בפני הסטודנטים את שאלות היסוד של הגאואינפורמטיקה כתחום מדעי ניסויי ולהקנות להם ידע, יכולת אנליטית ומושגים בסיסיים בתחום וכן ללמד אותם את כלי פיתוח הקוד ולחשוף את היישומים השונים של הגאואינפורמטיקה במשק הישראלי והעולמי.

 

למי מיועד

הלימודים מיועדים לסטודנטים המעוניינים בידע תאורטי ומעשי-כמותי והכשרה מתאימה ללימודים לתארים מתקדמים ולתעסוקה בתחום.
 
 

נושאי לימוד עיקריים

מבוא למערכות מידע גיאוגרפיות, חישה מרחוק, גאוגרפיה וירטואלית, מעבדות בממ"ג, ממ"ג בתוכנות קוד פתוח.
 

שילוב עם מחלקות אחרות

ניתן לשלב את לימודי גאוגרפיה עם כל מחלקות הפקולטה למדעי הרוח והחברה. מידע נוסף על תכניות הלימודים הדו-מחלקתיות ניתן למצוא בידיעון המחלקה.